Op 19 december betoogden 40 000 vakbondsleden tegen de geplande pensioenhervorming, met onder meer de invoering van het “pensioen met punten”, en het beleid van de rechtse regering Michel. De manifestatie was oorspronkelijk gepland als een regionale actie van het Brussels gemeenschappelijk vakbondsfront maar werd laattijdig omgevormd tot een nationale betoging. Gelet op de korte mobilisatie en de eindejaarsperiode was de opkomst zeker bevredigend.

Op de demonstratie bleek wel dat het ACV niet bepaald voluit was gegaan en ook bepaalde centrales van het ABVV niet echt enthousiast hadden gemobiliseerd. Vergeten we ook niet dat in Wallonië nogal wat mensen afgelopen weken al verschillende dagen hebben gestaakt en dit met de eindejaarsdagen in het vooruitzicht en de weinig overblijvende vakantiedagen begint te nijpen,

Ook de hetze van de media rond de “spoorstaking”, feitelijk enkel een stakingsaanzegging van de spoorbonden om het spoorpersoneel dat wou mee betogen toe te laten deel te nemen aan de demonstratie, had waarschijnlijk enig negatief effect op de opkomst. De communicatie van de spoorbonden naar de media en het grote publiek toe, maar zelfs intern tussen ACOD en de rest van het ABVV kan zeker veel beter.

Eindpunt of opstap naar meer?

Hamvraag is nu natuurlijk of de demonstratie het voorlopig eindpunt wordt van een ganse reeks lokale en regionale symbolische acties, of een opstap betekent naar een volwaardig actieplan dat tot echte overwinningen leidt. Een actieplan rond offensieve eisen, dat breed wordt voorbereid, massaal wordt gedragen en goed wordt voorbereid. Het feit dat de regering nog lang niet rond is met haar pensioenplannen, biedt de mogelijkheid alvast dit project tegen te houden.

In verschillende vakbondsgeledingen wint het pleidooi voor een nieuwe, tijdig aangekondigde en goed voorbereide nationale betoging tegen eind januari veld. De CNE, de Franstalige bediendencentrale van het ACV, pleit dan weer voor een volgehouden actieplan met een opbouw naar stevigere acties. Het federale bureau van het ABVV houdt de mogelijkheid van een nieuwe 24-urenstaking in februari in beraad. Al deze zaken bieden aanknopingspunten voor strijdbare syndicalisten.

We mogen zeker niet passief afwachten wat de leidingen van ACV en ABVV uit hun mouw gaan schudden, maar moeten hier als vakbondsleden en – militanten komende dagen en weken actief voor gaan, overal waar we kunnen. Bijeenkomsten eisen van de werkvloer tot het interprofessionele niveau om de discussie breed te voeren en met zoveel mogelijk democratisch te beslissen hoe we verder gaan, is daarbij een eerste must.

Een fotoreportage

Foto’s: Dirk Cosyns, Alba Izzo, Sean, Rock Shine

Het jongerenblok in actie

Een reeks jongerenorganisaties (JOC, FGTB- en ABVV-jongeren, Ecolo J, Jeunes Anticapitalistes, de jongerengroep van de SAP/Gauche anticapitaliste) stapten samen op. Begin december bezetten ze ook al de kantoren van het VBO.

Assez is Genoeg!

Het platform van feministische groepen tegen het regeringsbeleid en haar nefaste gevolgen voor vrouwen had een opgemerkte en geanimeerde groep in de manifestatie.

SAP/Gauche anticapitaliste solidair

Op de betoging verspreiden we een pamflet dat je hier kan lezen. Heel wat van onze leden stapten natuurlijk ook mee met hun vakbond of het jongerenblok.