Het IIRE heeft een eerste deel van de Selected Writings van Ernest Mandel (1923-1995) laten verschijnen. En er zitten gelukkig meer delen in de pijplijn. Aangekondigd zijn al de delen Marxists Against Stalinism. A debate with Chris Harman en een deel Historical & Theoretical Essays. Het is te hopen dat er meer delen zullen volgen binnen afzienbare termijn.

Het verschijnen van deze serie is verheugend nieuws. Het werd de hoogste tijd dat een deel van de zeer vele geschriften van Mandel, boeken, artikelen, lezingen, scholingen, e.d., opnieuw in druk verschijnen. Niet alleen uit eerbetoon voor zijn bijdragen aan het marxisme, maar vooral ook omdat er – in een kritische lezing – nog veel van te leren valt.

De bescheiden titel van het eerste deel van de Selected Writings is Introduction to Marxist Theory. Maar het gaat wel om een zeer stevige inleiding over een breed scala van onderwerpen. Het boek begint met een stuk over de marxistische theorie van de staat. Dan volgen er stukken over het imperialisme en verschillende imperialisme-theorieën, over de marxistische economie, over het karakter van het sociaaldemocratische reformisme, over de bureaucratie en over de leninistische organisatietheorie. Alles bij mekaar een flinke kluif voor een beginnende socialist, die meer wil weten over het denken van Marx en Lenin en over de geschiedenis van de arbeidersbeweging. Maar ja, het marxisme is er voor mensen die zelf kritisch willen nadenken en blijven nadenken om zo effectief mogelijk in actie te komen voor een socialistische wereld.

Mandel is niet alleen als marxistisch econoom en als revolutionaire militant en theoreticus bekend geworden door zijn boeken en artikelen, maar ook door zijn vele meetings, colleges, lezingen, debatten.

Wie meer wil weten over het leven en werk van Ernest Mandel, zij absoluut ook verwezen naar de biografie die Jan Willem Stutje enkele jaren geleden over hem heeft geschreven.

Ernest Mandel, Introduction to Marxist Theory, 18€.