Je kan hieronder de tekst van het pamflet lezen dat we met SAP – Antikapitalisten / Gauche anticapitaliste zullen verspreiden op de nationale vakbondsmanifestatie op maandag 20 juni. Wil je helpen het mee uit te delen? Een pakje meenemen voor de collega’s? We spreken af bij het Noordstation vanaf 9u30, kom eens langs bij onze stand of spreek een van onze militanten aan! Je kan het pamflet ook hier downloaden.

Bevrijd de lonen, blokkeer de prijzen

Dit kan zo niet doorgaan. Prijzen exploderen, onze lonen zijn bevroren. De inflatie nadert de 9%: gas +140%, elektriciteit +54%, benzine en diesel +30%, huren +8%, voedsel wordt steeds duurder. De loonindexering beschermt ons slechts gedeeltelijk, en te laat. De loonstop van 0,4% die door het patronaat en hun Vivaldi-regering werd opgelegd, wurgt onze lonen tot eind 2022. Als de “concurrentiewet” van 1996 niet radicaal wordt gewijzigd, willen ze een loonmarge van 0% tot eind 2024 en wordt de index bedreigd.

Vivaldi herverdeelt het geld van de werkende klasse naar het kapitaal

Voor velen onder ons is de situatie ondraaglijk geworden, als zij dat al niet was. Onze basisbehoeften – voedsel, onderdak, vervoer – worden onbetaalbaar. Het is nog erger als je een jonge vrouw, van migrante origine of een uitkeringstrekker bent. De maatregelen van de regering, zoals de energiecheque van 100 euro, zijn een belediging voor onze intelligentie. Deze “cheque” dekt niet eens het bedrag dat een huishouden voor één enkele maand aan voorschot zou moeten betalen! De regering neemt kleine maatregelen om actie te veinzen en de aandacht af te leiden van haar beleid van precaire werkverschaffing, zoals dat van de recente “deal voor werkgelegenheid” (nachtwerk in de elektronische handel, platformwerk…). Ze is van plan jacht te maken op zieke werknemers en geeft miljarden meer uit aan het Belgische legerbudget. Onze openbare diensten verkeren in zwaar weer!

Anderen worden niet getroffen door de crisis, noch door de bevriezing van de inkomsten: de grote kapitalisten, de aandeelhouders en andere meervoudige eigenaars. Geen enkele maatregel om deze inkomens te beperken – hoewel mogelijk volgens diezelfde wet van 1996 – ligt op tafel! De bazen klagen over prijzen en onze lonen? In 2021 hebben hun winsten een recordhoogte bereikt en ze stijgen nog steeds! De Belgische beursgenoteerde bedrijven hebben in datzelfde jaar een winst van meer dan 21 miljard euro gemaakt en zijn van plan de helft daarvan in dividenden uit te keren: meer dan 10 miljard voor de aandeelhouders, dat is 50% meer dan vorig jaar! De oorlogsprofiteurs speculeren op de rug van Oekraïne en drijven de prijzen op. Een echte afpersing georganiseerd door het kapitaal!

We hebben sociale en ecologische noodmaatregelen nodig. Laat ons alleen rekenen op onze collectieve kracht en actie om ze allemaal samen op te leggen: in alle sectoren, in gemeenschappelijk front en samen met de sociale bewegingen. Laat ons overal een strijdbaar actieplan naar voor schuiven:

• 100% beslag leggende belasting op bedrijfsoverwinsten
• Bevriezing van de huurprijzen
• Verhoging van het minimumloon tot 15 euro/uur, verhoging van de sociale uitkeringen met 20% en volledige maandelijkse indexering van alle inkomens
• Socialisering van de energiesector en ecologische planning
• Afschaffing van de wet van 1996

Geen gehoor? Algemene staking in de herfst!

Doe mee!

Zin om mee te werken? Wil je lid worden van SAP – Antikapitalisten? Zend een mail naar info@sap-rood.org.