De actiegroep ‘Geen sloop van het bos van Loos’ maakt zich ernstig zorgen over het voortbestaan van het oudste bos van Mechelen. Dit Ferrarisbos-genoemd naar een Oostenrijkse generaal uit de 18e eeuw- van vòòr 1775 is gelegen aan de Dellingstraat in Mechelen. Samen met het oude kasteeldomein Betzenbroeck en de omliggende bosgebieden vormt het één groot bosgebied (10ha) dat men Bos van Loos noemt.

De actiegroep kwam toevallig te weten dat een makelaarskantoor het gedeelte met onder andere het Ferrarisbos op de markt wil brengen. 1,7 hectare zeer waardevol bosgebied dreigt hiermee tegen de vlakte te gaan.

De actiegroep was eind dit jaar nog opgelucht door de onwettig verklaring van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Spreeuwenhoek-Venne. De geplande toegangsweg door het stuk bosgebied op het grondgebied van Muizen was hiermee voorlopig van de baan. Het Ferrarisbos ligt daarentegen in industriegebied op het grondgebied van Mechelen langsheen de Dellingstraat en Zeutestraat.

De inkleuring in industriegebied gebeurde in 1996 met de opstelling van het gewestplan. Toen werd nogal vlot het kleurpotlood gehanteerd om gebieden in te kleuren. Het gevolg hiervan was dat het bos van Loos gedeeltelijk parkgebied en groene zone werd en anderzijds industriezone. Dat de privé-eigenaars -de families Draps-Loos- van dit gebied hier een zeer groot financieel voordeel konden realiseren met de industriële ontwikkeling in de buurt spreekt voor zich.

Schauvliege in bos van Loos

Het gevolg van dit onevenwichtig gewestplan was dat het Ferrarisbos als ‘zonevreemd waardevol bosgebied’ werd gecatalogeerd.
Het akkoord binnen de Vlaamse regering in maart 2017 om meer dan 12.000 hectare zonevreemd bos te beschermen kon op veel enthousiasme rekenen van de actiegroep. Op die manier werd het Ferrarisbos op de boskaarten van de bevoegde minister Schauvliege beschouwd als zonevreemd maar wel als te beschermen gebied. Die kaart werd na een beschamende vertoning door diezelfde Vlaamse regering in mei 2017 weer ingetrokken.

Over dit bosgebied werd in de Mechelse gemeenteraad vorig jaar nog een vraag gesteld waarbij de bevoegde schepen Marina De Bie (Groen) bevestigde dat er niet aan het Ferrarisbos zou worden geraakt en naar de toekomst door de stad zou worden aangekocht. Na de intrekking van de boskaart kwam de bescherming van dit stuk waardevol bos echter volledig op losse schroeven te staan.

De actiegroep ‘Geen sloop van het bos van Loos’ is er zeker van dat de huidige eigenaars van deze gelegenheid gebruik willen maken om dit bosgebied voor veel geld van de hand te doen. Daarom dat ze het via het makelaarskantoor op de markt willen brengen.

Iemand ‘nen euro’?

De vraagprijs die de actiegroep kon opvragen bedraagt het hallucinante bedrag van 3.544.800€. En dit voor de 1,7 hectare bosgebied annex weide.

Vreemd is ook dat op dit moment er gesprekken zijn tussen de stad Mechelen en Proximus-eveneens gelegen in de Dellingstraat- om een gedeelte van hun gebied in het bos van Loos aan de stad te verkopen. Dit kan de actiegroep alleen maar toejuichen.

De uitbreiding van het industriegebied in het bosgebied kan ook op weinig begrip reken aangezien er een groot bedrijventerrein van Parts Express momenteel te huur staat. Ook voor dit bedrijventerrein is vroeger al een biologisch waardevol en oud stuk Ferrarisbos gesneuveld. Ook toen was de familie Draps-Loos diegene die kon incasseren.

Indien dit bedreigde stuk bosgebied toch zou worden verkocht stelt zich een groot probleem voor de andere percelen die erachter liggen. Het slaat hier op het gebied met het oude koetshuis, ringgracht en en de oude toegangsweg die uitkomt in de Dellingstraat, net daar waar het stuk grond zal worden verkocht. De provincie Antwerpen heeft al zijn veto gesteld tegen de aanleg van een weg vanaf de Leuvensesteenweg richting koetshuis.

Kortom, de actiegroep ‘Geen sloop van het bos van Loos’ zal deze zaak blijvend van dichtbij opvolgen tot het moment dat er één groot openbaar bosgebied voor alle Mechelaars zal worden opngesteld.