Zoals je weet, worden er op 26 mei 2019 opnieuw verkiezingen gehouden.

In het recente verleden hebben militanten van SAP verschillende keren deelgenomen aan verkiezingscampagnes, via een plaats als verruimingskandidaat op de lijsten van de PVDA. Ook voor de huidige verkiezingscampagne werd er daartoe een akkoord gesloten tussen de nationale leiding van de PVDA en die van SAP. In uitvoering van dit akkoord konden we kandidaten voordragen voor de verkiezingslijsten van de PVDA.

Helaas werden de door ons voorgedragen kandidaten niet overal aanvaard door de PVDA. Zo weigerde de PVDA in Oost-Vlaanderen de kandidatuur van Thomas Weyts, woordvoerder van de SAP. Iets wat we beoordelen als een gemiste kans. In de provincie Antwerpen verliepen de dingen gelukkig veel positiever. Als gevolg daarvan werd de plaats van 6de opvolger op de PVDA-lijst voor de federale kamer toebedeeld aan onze kameraad Peter Veltmans. In bijlage vind je de flyer waar Peter samen met ons campagne mee zal voeren.

Deze verkiezingscampagne is uitzonderlijk belangrijk. De verschillende partijen die tot voor kort deel uitmaakten van rechtse regeringscoalities (N-VA, CD&V en OpenVld) trekken immers met een belabberd palmares naar de kiezer. De enige echte resultaten die ze kunnen voorleggen, zijn een hele reeks aanvallen op de sociale verworvenheden van de werkende klasse. Denk maar aan de verhoging van de pensioenleeftijd, de indexsprong, de loonstop, de afbraak van de sociale zekerheid en van de openbare diensten. Daarnaast gingen de belastingen voor bedrijven en vermogenden omlaag, terwijl de facturen voor de werkende mensen verhoogd werden. Dit alles zou leiden tot een dalende overheidsschuld en een lager begrotingstekort. Niets is echter minder waar gebleken!

Het is nu tijd om de rechtse regeringspartijen de prijs te doen betalen voor dit belabberd palmares! Om daarin te lukken is een krachtige campagne van consequent en radicaal links noodzakelijk.

Het is precies daarom dat we in de provincie Antwerpen met een kandidaat deelnemen aan deze verkiezingscampagne. Op die manier kunnen we ons bescheiden steentje bijdragen tot de verkiezing van Peter Mertens in de federale kamer van volksvertegenwoordigers. Zodat er ook vanuit Vlaanderen een consequente en linkse stem kan weerklinken in het federaal parlement. Om daarin te slagen, dient er wel wat werk verzet te worden. Daarom vragen we jouw steun en medewerking!

De folder van Peter Veltmans kan je alvast hier downloaden. Wil je hem mee helpen bussen? Neem contact op met ons via info@sap-rood.org. Wil je actief meewerken met onze campagne? We steken de koppen bij elkaar om praktische afspraken te maken:

Op dinsdag 30 april, om 19u30
in Ontmoetingscentrum Het Stadsmagazijn
Keistraat 5-7, 2000 Antwerpen

Iedereen die wil helpen, is van harte welkom!