Hieronder kan je de platformtekst van de Schrikkelwake lezen. Deze manifestatie vindt op zaterdag 29 februari plaats in Gent. De Schrikkelwake wordt gesteund door meer dan 150 Gentse verenigingen en tientallen individuele burgers. Ook de SAP onderschreef deze oproep. We hopen jullie er massaal te zien!

Platformtekst

Sinds enige tijd worden we wakker in een ander politiek en maatschappelijk landschap dan we gewend waren. Ons samenlevingsklimaat verhardt en polariseert in een almaar hoger tempo. Grond- en mensenrechten komen op de helling te staan. De Vlaamse Regering viseert kritische stemmen en middenveldorganisaties. Onze media, kunsten, de onafhankelijke journalistiek, de welzijnssector en het onderwijs moeten de riem nog strakker aanspannen. Minderheidsgroepen, vluchtelingen en kwetsbare burgers krijgen onafgebroken de boodschap dat ze eigenlijk tweederangsburgers zijn.

Een deel van onze politici heeft een politiek en maatschappelijk project voor ogen dat onverholen inzet op het ontmantelen van onze liberale democratie en het installeren van een autoritaire intimidatiecultuur. Weerzinwekkende, mensonterende boodschappen worden enthousiast gedeeld op sociale media. Haat en opruiende desinformatie zijn alledaags geworden. Verdeel en heers lijkt het motto.

We zijn in donkere tijden beland, niet alleen hier in België, maar ook in andere Europese landen. Het uitroepen van homovrije zones in Polen en de gevoelige toename van geweld tegen de LGBTQ gemeenschap, de normalisering van misogynie, de vervolging van kritische stemmen in Polen en Hongarije, de brutale politiek van Matteo Salvini in Italië, en de evoluties in eigen land moeten ons bezorgd en alert maken. We hebben een kritische grens bereikt en meer dan ooit vinden we het nodig om krachtig en adequaat te reageren.

2020 is een schrikkeljaar, een leap year in het Engels. ‘Schrikkelen’ staat oorspronkelijk voor een grote verschuiving, een grote stap of sprong. Pas later ging het woord ook staan voor angst, schrik. Geen geschikter symbolisch moment om stil te staan bij de politieke en maatschappelijke aardverschuivingen. Geen passender moment om onverschrokken samen te komen met zoveel mogelijk burgers, partners uit het middenveld, en iedereen die staat voor een solidaire, democratische samenleving.

Daarom organiseren we op 29 februari 2020 – de schrikkeldag – om 17u een democratische en geweldloze ‘schrikkelwake’ op de Gentse Kouter.  De schrikkelwake is een sectoroverschrijdend, niet-partijgebonden burgerinitiatief ondersteund door organisaties uit het middenveld en door iedereen die wil opkomen voor een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin de grondrechten van iedereen gewaarborgd zijn en blijven.

Vanop de Kiosk lezen enkele prominente Gentenaren de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens voor en zingen Gentse koren en bands een aantal iconische verzetsliederen. Liederen die uitdrukking geven aan ons verlangen om onze democratische waarden te bewaken en te verdedigen. Liederen die een dam opwerpen tegen de verdeeldheid, haat en geweld. We zingen samen. Voor vrijheid en gelijkheid. Voor verbinding en solidariteit. Voor schoonheid en kracht.

Hoe groter de opkomst, hoe krachtiger het signaal. We hebben daarom de inzet en ondersteuning van zoveel mogelijk organisaties nodig om het evenement ruchtbaarheid te geven, en om mee te helpen mobiliseren. Gent is historisch een rebelse stad, en wil ook hier en nu een voortrekkersrol spelen. We hopen dan ook dat andere steden soortgelijke initiatieven organiseren, zodat de stem van de bezorgde burgers niet meer genegeerd kan worden, en we ons samen kunnen verenigen tegen haat, populisme, en tegen het aanzwellende autoritaire en identitaire politiek-maatschappelijke klimaat.

We lezen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens voor en hopen dat iedereen meeluistert. We zingen iconische verzetsliederen en hopen dat u meezingt. Want iedereen telt. We rekenen op U!

Met de medewerking van:

Koren: Karibu, Brecht-Eisler, Morgenrood en Krop in de Keel

Muzikanten en bands: Wim Claeys, Lieven Tavernier, Bart Dieleman & co, Isabelle Eisenstein, Karen Braet, The Holy 7 en De Ledebirds.

Lezen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens voor: Marijke Pinoy, Herni Heimans, Karina Marte, Nawel Kalbi, Ben Benaouisse, Liesbet De Kock en Ankie Vandekerckhove.

Meer weten? Wil je de platformtekst ondertekenen en wil je thuis of in groep de liederen repeteren, surf naar: http://www.schrikkelwake.be.

Lieve mensen. Er wordt barslecht weer voorspeld voor zaterdag. Regen en nog eens regen, en zeer krachtige wind. Het brengt zowel de opkomst, als de hoorbaarheid van onze koren en muzikanten in het gedrang. We willen ons doel niet voorbijschieten, dus we verhuizen gewoon naar binnen.

De schrikkelwake zal doorgaan in de Theaterzaal van de Vooruit (Sint-Pietersnieuwstraat 23, Gent), zelfde uur, zelfde programma. We hopen jullie daar even talrijk te mogen verwelkomen.