Op vrijdag 15 juni vond in het Antwerpse gerechtsgebouw het proces tegen Bruno Verlaeckt, voorzitter van ABVV Antwerpen en Tom Devoght, delegee van de Algemene Centrale, plaats. Zij worden beschuldigd van ‘kwaadwillige belemmering van de weg’ tijdens de staking van 24 juni 2016. Het stakingspiket op de Scheldelaan in Antwerpen werd toen door de politie opgeheven, Bruno en Tom werden opgepakt. Dit alles gebeurde op bevel van burgemeester De Wever. Nu, twee jaar later, ging het parket over tot vervolging. Het dossier zou lange tijd kwijt geraakt zijn!

De openbare aanklager eist 6 maand met uitstel. De verdediging eist de vrijspraak. Het wetsartikel dat tegen beide militanten wordt ingeroepen, artikel 406 van het strafwetboek, werd in 1961 door het parlement goedgekeurd onder de uitdrukkelijke verstandhouding dat dit nooit ging toegepast worden bij stakingsacties. Om Ernst Bloch te citeren: “er zijn geen verworven rechten; er zijn alleen rechten die door strijd worden afgedwongen en die keer op keer door strijd weer verdedigd moeten worden!”

Meer dan terecht vindt het ABVV deze zaak een schande, een echte aanval op het stakingsrecht en de mogelijkheid om stakingsposten te plaatsen. Het ABVV riep dan ook op massaal aanwezig te zijn bij het proces. De zaal bleek al vlug te klein, zodat de rechter de zitting moest verplaatsen naar een grotere zaal. Ook het Bolivarplein voor het gerechtsgebouw bleek goed gevuld met syndicalisten die uit het ganse land naar Antwerpen waren afgezakt. Vooral militanten van het ABVV, maar er waren ook mooie groepen van ACV en ACLVB. Van de politieke organisaties zagen we delegaties van PVDA, SAP, LSP, Vonk en Secours Rouge.

Op vrijdag 29 juni wordt het vonnis uitgesproken. Het is belangrijk dat we ook die dag met velen onze solidariteit tonen. Vrijspraak voor Bruno en Tom!

Een fotoreportage

Foto’s: Jurgen De Wit