Volledige terugtrekking van de Russische troepen! Stop de oorlog!

De ongerechtvaardigde en gruwelijke Russische invasie van Oekraïne waartoe Poetin op 24 februari 2022 besloot en de oorlog die daardoor werd uitgelokt, hebben al meer dan 100.000 doden aan beide kanten veroorzaakt, waarvan de helft in Oekraïne burgers. Het lijden van degenen in Oekraïne en Rusland die familieleden en vrienden hebben verloren is onmetelijk groot, door oorlogsmisdaden, verkrachtingen, ontvoering van kinderen en voortdurende Russische bombardementen in burgerzones.

De eerste plicht van internationalisten is steun en solidariteit met het verzet van het Oekraïense volk in zowel hun directe verzet tegen deze bloedige invasie als aan de zelforganisatie van de samenleving op manieren die de bevolking helpen te overleven, met bijzondere steun aan hen die de basis leggen voor een toekomstige rechtvaardiger samenleving door het verdedigen van een antikapitalistisch alternatief, en de feministische en LHBTI+ netwerken.

Miljoenen Oekraïners zijn gedwongen het land te ontvluchten, waardoor hun gezinnen en sociale netwerken uiteen zijn gevallen en ze in de situatie van vluchteling zijn terechtgekomen, wat in verschillende landen kan betekenen dat ze geen permanente status, huisvesting, werk of inkomen hebben en een grote last vormen voor de buurlanden, waarvan de bevolking in actie is gekomen om materiële steun te verlenen.

In Rusland en Wit-Rusland worden degenen die zich verzetten tegen de imperialistische oorlog van Poetin gecriminaliseerd. Deserteurs uit het leger en degenen die openlijk durven te protesteren worden in Rusland zwaar onderdrukt. Honderdduizenden zijn ook gedwongen Rusland te ontvluchten, vaak zonder vluchtelingenstatus en geconfronteerd met de gevolgen van maatregelen om aanhangers van het Russische regime te straffen. Ook zij verdienen onze volledige solidariteit.

Westerse regeringen hebben de oorlog gebruikt om zowel de stijgende inflatie, die hard aankomt bij werkende mensen, te rechtvaardigen als om de militaire budgetten te verhogen, de NAVO uit te breiden en de militariseringsretoriek op te voeren. Wij veroordelen zowel de pogingen om de arbeidersklasse te laten betalen voor de kapitalistische crisis als het gebruik van het lijden van het Oekraïense volk om de verhoging van de militaire budgetten te rechtvaardigen.

De enige duurzame oplossing voor deze oorlog kan zijn:

  • Een einde aan de bombardementen op de burgerbevolking en de energievoorziening;
  • De volledige terugtrekking van de Russische troepen. Alle onderhandelingen moeten openbaar zijn voor het Oekraïense volk;
  • Het recht van het Oekraïense volk om zijn eigen toekomst te bepalen in zijn eigen belang en met respect voor de rechten van alle minderheden;
  • Hun recht om de toekomst te bepalen onafhankelijk van de belangen van de oligarchie of het huidige neoliberale kapitalistische regime, de voorwaarden van het IMF of de EU, met volledige kwijtschelding van hun schuld;
  • Het recht van alle vluchtelingen en ontheemden om met volledige veiligheid en rechten terug te keren;
  • Een einde aan alle onderdrukking van Russische tegenstanders van de oorlog en zo nodig hun opvang in de landen van hun keuze;
  • De ontmanteling van alle militaire blokken ‒ NAVO, CSTO, AUKUS.

Wij blijven ook strijden voor wereldwijde ontwapening ‒ met name wat nucleaire en chemische wapens betreft.

Deze verklaring werd op 20 februari uitgebracht door het uitvoerend comité van de Vierde Internationale.

Nederlandse vertaling: redactie Grenzeloos.