Je kan hieronder de tekst lezen van het pamflet dat we dit weekend publiceerden naar aanleiding van één jaar Russische invasie van Oekraïne. We deelden het ondermeer uit op de nationale manifestatie in solidariteit met Oekraïne in Brussel. Met SAP-Antikapitalisten ondersteunden we voluit deze manifestatie en de vele andere solidariteitsacties afgelopen dagen.

Solidariteit met het verzet van het Oekraïense volk! Russische troepen uit Oekraïne!

Een koloniale oorlog

Een jaar geleden lanceerde de Russische regering van Vladimir Poetin een grootschalige invasie van Oekraïne, met onbeschrijfelijke slachtpartijen en leed voor het Oekraïense volk tot gevolg. Tienduizenden Oekraïners zijn gedood en miljoenen burgers zijn gedwongen naar het buitenland te vluchten of ontheemd geraakt. De Russische strijdkrachten maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden en dwingen de Oekraïners onder erbarmelijke omstandigheden en in permanente angst te leven: vernietiging van energie-infrastructuur, ziekenhuizen, woongebouwen… Misdaden tegen de menselijkheid zijn gedocumenteerd in de door het Russische leger bezette gebieden: verkrachting, marteling, willekeurige executies, deportaties…

De Russische invasie heeft tot doel Oekraïne te veranderen in een satelliet van Moskou en beslag te leggen op zijn economische hulpbronnen: een imperialistisch avontuur dat niet verschilt van dat van het westerse imperialisme. Poetin wil dat Oekraïne weer een Russische kolonie wordt. In zijn visie op de wereld hebben alleen de grootmachten recht op soevereiniteit en kunnen zij koloniale heerschappij uitoefenen over andere naties. Hij ontkent het bestaan van de Oekraïners als een apart volk met een eigen taal, geschiedenis en cultuur. Tegelijkertijd heeft de regering van Vladimir Poetin zich verder ontwikkeld tot een ultra-autoritair rechts regime, dat uitgaat van de afwezigheid van democratie binnen de regering en gebaseerd is op een sterke patriarchale ideologie.

Agressie ongedaan maken om vrede te garanderen

Gelukkig heeft de Oekraïense bevolking zich massaal gemobiliseerd om deze annexatieplannen af te wijzen en haar onafhankelijkheid te verdedigen. Wij steunen dit legitieme verzet. Wij staan kritisch tegenover de neoliberale oriëntatie van de Oekraïense regering en haar wens om toe te treden tot de Europese Unie en de NAVO (een proces dat door de Russische agressie alleen maar is versterkt). Echte nationale onafhankelijkheid is inderdaad een noodzakelijke voorwaarde voor de Oekraïners om te kunnen strijden tegen het neoliberalisme (en tegen extreemrechts dat, in tegenstelling tot Poetins beweringen, niet aan de macht is in Oekraïne).

Daarom steunen wij in het bijzonder de linkse, feministische en vakbondsbewegingen in Oekraïne die zowel tegen de invasie als tegen de neoliberale hervormingen van de Oekraïense regering strijden, zoals de aanvallen op de arbeidsrechten. Deze bewegingen zijn de beste hoop op wederopbouw na de oorlog op basis van democratie en sociale en klimaatrechtvaardigheid. Wij zijn ook solidair met degenen in Rusland en Wit-Rusland die de oorlog afkeuren en tegen de dictaturen van Poetin en Loekasjenko vechten, ondanks de felle repressie.

Toekomstige onderhandelingen over een rechtvaardige vrede zullen afhangen van het machtsevenwicht dat ter plaatse tot stand komt. Het is een illusie te denken dat een staakt-het-vuren met de huidige frontlinies vrede zou garanderen. Integendeel, het zou de annexatie met geweld van een groot deel van het Oekraïense grondgebied bekrachtigen. Bovendien wil de Russische regering nog verder gaan: haar (bewust vaag gehouden) doelstellingen blijven de “demilitarisering”, “denazificatie” en “decommunisering” van heel Oekraïne.

De onmiddellijke terugtrekking van de Russische bezettingstroepen van het Oekraïense grondgebied is een voorwaarde voor de democratische zelfbeschikking van alle volkeren van Oekraïne. Deze terugtrekking hangt in de eerste plaats af van het vermogen van Oekraïne om zich met succes tegen de invasie te verzetten.

Tegen inter-imperialistische escalatie

Het westerse imperialisme streeft zijn eigen belangen na in het conflict en steunt het Oekraïense verzet niet uit altruïsme of om de democratie te behouden. Westerse staten voeren hun eigen imperialistische oorlogen in andere delen van de wereld en steunen bijvoorbeeld het kolonialisme van de staat Israël of het reactionaire regime in Saoedi-Arabië dat oorlog voert in Jemen. De nood nu de Russische agressie te verslaan, mag ons de volgende strijd niet uit het oog doen verliezen: de EU en de VS zullen proberen Oekraïne uit te buiten als Europese perifere staat.

Solidariteit met linkse, feministische en vakbondsorganisaties in Oekraïne helpt om deze strijd voor te bereiden. Verder eisen we dat onze eigen regeringen de schuld van Oekraïne kwijtschelden om het land werkelijk te helpen bij zijn verzet en wederopbouw, anders zal de terugbetaling ervan de beschikbare middelen uitputten, enkel en alleen om de westerse schuldeisers te verrijken.

De situatie houdt uiteraard risico’s in voor de wereldvrede. Het risico bestaat dat de tegenstelling tussen het westerse imperialisme en het Russische imperialisme ontaardt in een rechtstreekse confrontatie tussen kernmachten. De NAVO grijpt de Russische invasie aan om zich te versterken en te herbewapenen, na tientallen jaren van militaire mislukkingen in de zogenaamde “oorlog tegen het terrorisme”. De NAVO breidt zich uit (met de aanstaande integratie van Finland en Zweden) en haar lidstaten hebben hun militaire budgetten drastisch verhoogd. De NAVO is geen kracht voor democratie, maar de gewapende vleugel van de westerse imperialistische overheersing via kapitaalinvesteringen en wereldhandel.

Oekraïne heeft alle recht heeft op wapens om zich tegen een invasie te verdedigen. Toch mag dit nooit een voorwendsel zijn voor directe betrokkenheid van de NAVO bij het conflict, of voor herbewapening van haar lidstaten ter voorbereiding op toekomstige oorlogen. Wij roepen op tot wereldwijde ontwapening, te beginnen met de afschaffing van kernwapens, en de ontbinding van de militaire allianties van de NAVO in het Westen en de Collectieve Veiligheidsverdragsorganisatie (CSTO) van Rusland en haar bondgenoten.

De belangen van de NAVO mogen internationalisten er echter niet van weerhouden het Oekraïense volk en zijn verzet tegen de invasie van zijn land te steunen. De Oekraïners zijn deze oorlog niet begonnen en hebben geen andere keuze dan zich militair te verzetten tegen het Russische leger. In deze context zou een eenvoudige oproep tot vrede zonder de onmiddellijke terugtrekking van de Russische troepen uit Oekraïne te eisen, betekenen dat men de Oekraïners vraagt passief slachtoffer te worden van Russisch geweld en kolonisatie. Wij steunen het recht van het volk van Oekraïne op zelfbeschikking, waarvoor bevrijding van de Russische koloniale overheersing nodig is.

• Solidariteit met het verzet van het Oekraïense volk tegen de Russische invasie!
• Onmiddellijke terugtrekking van de Russische troepen uit Oekraïne en onmiddellijke stopzetting van de Russische bombardementen!

Doe mee!

SAP – Antikapitalisten komt op voor een ecosocialistisch, feministisch, antiracistisch en radicaal democratisch alternatief voor het kapitalistisch systeem. Zin om mee te doen? Contacteer ons per mail naar info@sap-rood.org.