De mobilisatieweek die begon op vrijdag 20 september is van historische omvang: meer dan vijfduizend evenementen in 156 landen en vier miljoen demonstranten. Honderdduizenden jongeren komen al maandenlang uit hun scholen en universiteiten in klimaatstaking en zijn deze week massaal aanwezig, grotendeels als reactie op de oproep van Greta Thunberg. Er is een nieuwe generatie opgestaan op alle continenten om de voortdurende klimaatcatastrofe te voorkomen.

Juli 2019 was de warmste juli ooit geregistreerd. Honderdduizenden hectaren onvervangbaar bos zijn in het Amazonegebied in rook opgegaan en ongekende bosbranden hebben Groenland, Siberië en Alaska geteisterd. Orkaan Dorian op de Bahama’s, tyfoon Faxaï in Japan, stortregens in Zuid-Spanje… de lijst is lang en toont het dramatische effect van een stijging van 1,1°C van de gemiddelde temperatuur op aarde in de afgelopen anderhalve eeuw.

De 2°C is een verre van veilige grens, het is noodzakelijk om onder de 1,5°C te blijven die in extremis in het akkoord van Parijs is aangegeven, dankzij de druk van de klimaatmobilisaties en de eerste landen die betrokken zijn bij de stijgende zeespiegel. Maar sinds 2015 is de uitstoot van broeikasgassen blijven stijgen, wat rechtstreeks tot de ramp heeft geleid met voorspellingen tot een temperatuurstijging 7°C. De uitstoot van broeikasgassen is in de loop van het jaar 2015 verder toegenomen.

In de laatste week van september vond in New York de VN-klimaattop plaats. Hoewel de landen hun vier jaar geleden al zeer ontoereikende toezeggingen niet nakomen, vraagt de secretaris-generaal van de VN hen om ‘plannen om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken’, ‘manieren om de subsidies voor fossiele brandstoffen te bestrijden’, ‘koolstofbelasting’ en ‘het stopzetten van de ingebruikname van nieuwe kolengestookte elektriciteitscentrales na 2020’. We weten al dat er niets uit deze zoveelste top zal komen, het kapitalisme zal zijn klimaatmisdaden voortzetten.

Om het klimaat niet te veranderen, moeten we het systeem veranderen. Onze hoop is gericht op wat er is veranderd: de wereldwijde mobilisatie, geleid door jongeren. We roepen alle krachten van de arbeidersbeweging, de vrouwenbewegingen, de LGBTIQ-bewegingen, de inheemse volken over de hele wereld die rechtstreeks worden afgeslacht door het roofkapitalisme, de wereldwijde antiracistische en anti-xenofobe bewegingen, op om samen deze fundamentele strijd te leveren voor een planeet die leefbaar is voor iedereen.

Aan het eind van de week, op 27 en 28 september, vonden weer stakingen en klimaatmarsen plaatsvinden. Laten we deze beweging nog versterken, laten we samen een internationale, massale en radicale beweging voor sociale rechtvaardigheid en klimaatrechtvaardigheid opbouwen.

Het Bureau van de Vierde Internationale