De klimaattop wordt dit najaar in een badplaats in Egypte gehouden. Activisten die al jaren campagne voeren voor democratie, vakbonds- en mensenrechten en milieurechtvaardigheid in dit land stelden hierover deze verklaring op. Een klimaatbeweging die klimaatrechtvaardigheid serieus neemt, heeft in Sharm el-Sheikh niets te zoeken.

In november wordt de COP27-conferentie gehouden in de Egyptische toeristenplaats Sharm el-Sheikh, op het schiereiland Sinaï. De regeringen van de wereld hebben bijna alle beloften gebroken die ze bij de COP26 in Glasgow hebben gedaan. We komen steeds dichter bij een klimaatramp, maar politieke leiders en grote bedrijven zijn zo druk bezig met hun concurrentie om grondstoffen, markten en geopolitieke macht dat ze niet de noodzakelijke maatregelen nemen om onze planeet te redden.

Voor miljoenen mensen overal ter wereld wordt het elke dag duidelijker dat alleen een beweging van onderaf echte verandering kan afdwingen. Maar de COP27-conferentie vindt plaats in een geïsoleerde, zwaarbeveiligde badplaats met slechts één toegangsweg en met hotels die gedwongen zijn prijzen te vragen die de COP volledig onbetaalbaar maken voor veel grassrootsorganisaties, vooral die uit armere landen.

De Egyptische regering heeft bekendgemaakt dat er tijdens de conferentie ook ruimte is voor oppositie, maar wat ze daarmee eigenlijk bedoelen is dat activisten nepprotesten aangeboden krijgen waarin aan de staat gelieerde ngo’s bij het conferentiecentrum demonstreren om de indruk te wekken dat er een onafhankelijke lokale civil society is. Echte activisten van de Egyptische oppositie mogen tijdens de conferentie niet in de buurt van Sharm el-Sheikh komen. Het zou jammer zijn als authentieke internationale grassrootsbewegingen hierdoor misleid worden en gaan deelnemen aan zo’n door de staat georkestreerde schijnvertoning.

Terwijl de Egypte zich opmaakt om gastland te zijn van COP27, zitten nog steeds duizenden mensen, onder wie mensenrechtenverdedigers, journalisten, vreedzame demonstranten, advocaten, oppositiepolitici en activisten, onder afschuwelijke omstandigheden vast in Egyptische gevangenissen. Ze hebben slechts gebruikgemaakt van hun recht op vrijheid van meningsuiting, vereniging of vergadering en zitten vast zonder wettelijke basis of eerlijk proces.

Egypte is een Afrikaans land en maakt deel uit van het Mondiale Zuiden. Maar Egypte is ook een land dat geregeerd wordt door een wrede en corrupte militaire dictatuur. Het regime van Abdelfattah El-Sisi zal zich tijdens de conferentie en in de aanloop ernaartoe presenteren als voorvechter van de behoeften en eisen van het Mondiale Zuiden in het algemeen en het Afrikaanse continent in het bijzonder. Dat is een grote leugen. Het enige dat dit regime vertegenwoordigt is de militaire junta die sinds 2013 aan de macht is.

Generaal Sisi kwam in juli 2013 aan de macht door een gewelddadige militaire coup. Hij maakte gebruik van het wanbeleid, de politieke verlamming en de gebroken beloften van president Mohamed Morsi en de Moslimbroederschap. Sindsdien heeft het regime met een terreurcampagne alle vormen van oppositie verpletterd. Dit regime vertegenwoordigt op geen enkele manier de Egyptische bevolking, het Afrikaanse continent of het Mondiale Zuiden. Sisi zal er alles aan doen om het regime groen te wassen en een paar prestigeprojecten voor alternatieve en hernieuwbare energie te belichten. De werkelijkheid is dat hij zowel de Egyptische bevolking als het milieu kapotmaakt.

Het doel van dit groenwassen is tweeledig: ten eerste, om zoveel mogelijk financiële hulp los te peuteren bij de rijke industrielanden. Het meeste van dit geld zal het land uit worden gesluisd naar de bankrekeningen van Sisi en zijn generaals in diezelfde industrielanden. Ten tweede, om de aandacht af te leiden van zijn abominabele mensenrechtenbeleid. En zoals gewoonlijk laten de leiders van de zogenaamd democratische westerse regeringen hem daarmee wegkomen.

Het is de bevolking van het Mondiale Zuiden, inclusief Egypte, die de hoogste prijs zal betalen voor klimaatverandering en de aantasting van het milieu. Het is daarom cruciaal dat deze bevolking deel uitmaakt van de mondiale bewegingen die regeringen proberen te dwingen tot veranderingen die deze processen afremmen of terugdraaien.

Maar de Egyptische bevolking wordt het recht ontzegd om zich te organiseren of te demonstreren. Ook het recht op vrijheid van meningsuiting wordt hun ontzegd. (Sinds 2014 zijn meer dan 500 Egyptische oppositionele websites geblokkeerd.) Dat alles wordt gedaan met behulp van draconische wetgeving, onwettige opsluiting, marteling en zelfs moord.

Egyptische activisten die zich tegen aspecten van het milieubeleid van de regering hebben gekeerd, zijn geïntimideerd, gevangengenomen, onder toezicht geplaatst en tot zwijgen gebracht. Of het nu gaat om de strijd tegen de invoer van steenkool, tegen cementfabrieken bij woonwijken die schadelijk zijn voor de gezondheid, tegen kunstmestfabrieken die waterbronnen vervuilen of zelfs tegen de vernietiging van bomen en groen in steden om plaats te maken voor bouwprojecten, de reactie is altijd hetzelfde: repressie.

Deze woorden zijn niet bedoeld voor de politieke leiders die zullen deelnemen aan de conferentie, of hun regeringen. Deze leiders reizen in november naar Sharm el-Sheikh om het Egyptische regime te prijzen en Sisi te helpen zijn beleid groen te wassen. Ze komen ook om zakelijke deals te sluiten en allianties te smeden en halfbakken, ontoereikende beloften te doen over klimaatverandering, die ze niet van plan zijn te houden. (Kijk maar naar het kruiperige gedrag waarmee ze proberen nieuwe olie-en gasdeals te sluiten met de absolute monarchieën in de Golf na de Russische oorlog tegen Oekraïne.)

Deze woorden zijn bedoeld voor activisten in de internationale grassrootsbewegingen tegen klimaatverandering, maar ook voor hen die strijden voor democratie, vrijheid en sociale gerechtigheid. Het wordt namelijk steeds duidelijker dat het voor beide bewegingen schadelijk is om deze twee strijdterreinen als afzonderlijke issues te beschouwen.

Tot allen die tegen-evenementen organiseren in de aanloop naar of tijdens de conferentie zeggen we: jullie strijd is onze strijd, laat Sisi niet wegkomen met de pretentie dat hij het Zuiden vertegenwoordigt, laat hem zijn moorddadige regime niet groenwassen. Laten we in het Mondiale Zuiden en Noorden samen werken aan een wereld zonder klimaatverandering en milieuvernietiging. Dat is alleen mogelijk als we ook solidair zijn en samen opkomen voor democratie, menselijke waardigheid en vrijheid.

De Egyptische Campagne voor Klimaat en Democratie, juni 2022

Origineel in het Engels hier. Nederlandse vertaling: redactie socialisme.nu.