Onlangs verschenen een aantal interessante brochures die iedereen die begaan is met het Europese en mondiale asiel- en migratiebeleid zeker zullen interesseren. Alle brochures kunnen gratis gedownload worden. Herman Michiel van Ander Europa las ze alvast eens door.

Verenigd Links doorprikt Europees migratie- en asielpact

Verenigd Links (GUE/NGL), de linkse fractie in het Europees Parlement, bracht een brochure uit waarin de mooie voorstelling die de Europese Commissie zelf geeft van haar Migratie-en Asielpact doorprikt wordt.

The Migration and Asylum Pact: Challenging the European Commission’s narrative from a left perspective analyseert zes beweringen over dit pact, weerlegt ze en stelt alternatieven voor. De brochure (21 blz) bestaat in het Engels, Duits, Frans, Spaans en Grieks en kan hier gedownload worden.

Dit ‘pact’ werd op 23 september door de Commissie voorgesteld als een ‘nieuwe start’, maar, stelt Verenigd Links, “in werkelijkheid versterkt het pact het actueel falend beleid door te focussen op afschrikking, verdrijven naar derde landen, versterking van de buitengrenzen van de EU, opsluiting en versnelde procedures aan de grenzen ten koste van het recht op een eerlijke en individuele procedure. Ook het principe van de verantwoordelijkheid van de lidstaat van aankomst blijft overeind.” 

Een aantal bepalingen blijken aan te sluiten bij de xenofobe posities van regeringen zoals de Hongaarse of de Poolse. Andere winnaars van dit programma zijn de ‘veiligheidsbedrijven’, die afsluitingen, schepen, helikopters, drones of software leveren.

De volgende beweringen worden onderzocht, weerlegd en van alternatieven voorzien:

Bewering 1: het pact betekent duidelijke, eerlijke en snellere grensprocedures (maar bij de ‘screening’ worden groepscriteria gehanteerd, zoals het percentage van goedgekeurde asielaanvragen uit een bepaald land of regio);

Bewering 2: einde aan de ‘push backs’, het afdreigen en terugsturen van vluchtelingenbootjes op zee, een internationaal verboden praktijk, door het oprichten van een ‘monitoring mechanisme’ gedurende de ‘screeningprocedure’;

Bewering 3: lidstaten zullen geen onevenredige lasten meer moeten dragen, alle lidstaten dragen bij tot solidariteit; (daarbij wordt ook het sponsoren van uitdrijvingen als solidariteit beschouwd…)

Bewering 4: ‘Geen Moria’s meer’, toestanden dus zoals in het Griekse Moria, in september in de as gelegd,  waar 25.000 mensen bijeen zaten op een plaats voorzien voor 3100;

Bewering 5: het nieuwe pakket gaat om win-win- relaties met derde landen (zoals de subsidiëring van de Libische kustwacht…);

Bewering 6: twee derde van de mensen die internationale bescherming vragen maken misbruik van een systeem en moeten teruggestuurd worden.

Bij herhaling beweert de Commissie dat monitoring en wettelijke garanties garant staan voor het correct verloop. Evenwel, ongeveer tegelijkertijd met het verschijnen van de brochure van Verenigd Links werd de directeur van het Europees grensagentschap (Frontex) verhoord door een commissie van het Europees Parlement, in verband met de ‘push backs’ die door manschappen van Frontex werden uitgevoerd. Uit de ondervraging bleek onder andere dat Frontex in theorie gecontroleerd werd door mensenrechtenobservators, maar dat deze nooit aangesteld waren (“ door bureaucratische beperkingen”, aldus de directeur).

Verenigd Links heeft met deze brochure een waardevolle bijdrage geleverd in de strijd tegen de valse propaganda van de Commissie. Met de alternatieve voorstellen op de zes besproken aanklachten is er ook een begin van beleidsalternatief. Dit volstaat echter niet als visie op een alternatief links migratiebeleid; verder debat binnen links is dus nodig.

Een ommuurde wereld – naar een globale apartheid

A Walled World – Towards a global Apartheid is dan weer een interessante, zij het ook verkillende studie over het optrekken van muren wereldwijd, in de voorbije halve eeuw. De brochure kwam tot stand door de samenwerking van het Centre Delàs (Barcelona), het Transnational Institute (TNI) en Stop Wapenhandel (Nederland), en de Palestinian Grassroots Anti-Apartheid Wall Campaign. Er is een Engelse en een Spaanse versie, en er zijn samenvattingen in het Nederlands en Catalaans. Alles is te vinden op de site van TNI.

“In 1989 waren er zes muren, nu zijn er minstens 63 langs grenzen of op bezet gebied over de hele wereld, en overal ter wereld pleiten politieke leiders voor meer”, schrijven de auteurs; maar als ook ‘muren’ bewaakt door troepen, schepen, vliegtuigen, drones, camera’s, patrouilles op land, ter zee en in de lucht zouden meegeteld worden zijn het er honderden.

“Dertig jaar na de ineenstorting in Zuid-Afrika van het apartheidsregime creëert dit een nieuw soort mondiale apartheid”, stelt het rapport. Met dit begrip kunnen “tendensen en structuren van macht en mondiale segregatie” worden verklaard ” waarin “muren slechts een van de fysieke en zichtbare dimensies zijn van het groeiende culturele, structurele en fysieke geweld dat dit systeem in de wereld veroorzaakt.”

“Eén van de aanjagers, en profiteurs, van deze golf van muurbouw is het grens-bewakings-industriële complex. Deze industrie pusht een narratief waarin migratie en andere politieke en/of humanitaire uitdagingen aan de grens primair worden gekaderd als een veiligheidsprobleem, waarbij de grens nooit genoeg beveiligd kan zijn, en waarvoor de nieuwste militaire en veiligheidstechnologieën altijd de oplossing zijn.”

Beter daarvan worden wapenbedrijven als Airbus, Thales, Leonardo, Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman en L3 Technologies. Ondertussen kunnen Israëlische bedrijven prat gaan op hun praktische ervaring met het optrekken van apartheidsmuren, zoals Magal Security dat de muur op de West Bank bouwde; het werd dan ook uitgenodigd op een workshop van Frontex, het grensbewakingsagentschap van de EU.

De nieuwste trend zijn ‘autonome systemen’, drones e.d. beheerd met ‘artificiële intelligentie’. Van virus-proof muren is evenwel nog geen sprake.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Ander Europa.