Op vrijdag 22 oktober organiseert Youth for Climate opnieuw een scholieren- en studentenstaking met manifestaties in Gent en Louvain-La-Neuve, in het kader van de Global Climate Strike.

Met SAP – Antikapitalisten steunen we deze oproep voluit. We roepen iedereen die kan op om deel te nemen aan deze manifestaties en er mee een succes van te maken. Wij ondersteunen ook de oproep van de Gentse Klimaatbeweging waarin we actief meewerken en die je hieronder kan lezen.

Tijdens de manifestatie zullen we met SAP – Antikapitalisten een pamflet verspreiden dat je hier alvast kan lezen. Zin om mee te helpen? Geef ons een seintje op info@sap-rood.org.

Met de Gentse Klimaatbeweging op Global Climate Strike

Waarom nu?

Op 1 november start in Glasgow de 26ste jaarlijkse klimaatconferentie, COP26. Op die conferentie hebben in 2015 195 landen het “akkoord van Parijs” ondertekend. Ook dit jaar gaan duizenden jongeren van overal ter wereld naar Glasgow. Daar zullen zij druk uitoefenen op de onderhandelaars van de regeringen. Nu moet er gehandeld worden! De waarschuwingen van de wetenschappers en de natuur zijn duidelijk: overstromingen en wervelstormen, hittegolven met droogte en bosbranden…

Doe mee!

Doe op vrijdag 22 oktober mee om een sterk signaal uit te sturen naar onze regeringen op COP26: wij zijn de waardeloze beloftes en mooie speeches beu. Het is tijd voor ingrijpende maatregelen.

 • Stap mee in manifestatie.
  • Hou om 12u een moment van stilte of van lawaai met uw collega’s of buren.
  • Hang een poster of een vlag buiten.
  • Maak hoe dan ook kenbaar dat je mee doet!

De Gentse Klimaatbeweging ondersteunt deze oproep enthousiast en roept iedereen die kan op om deel te nemen.

Als Gentse Klimaatbeweging blijven we voorstander van het sluiten van de kerncentrales Doel en Tihange. We hebben ook liefst geen gascentrales. Er moet een plan komen voor het versneld uitbouwen van hernieuwbare energie (zon, wind en water) en voor energiebesparing.

Verder zetten we ons in voor:

 • Gezonde lucht, gezond water en propere grond;
  • Meer geld voor duurzame vormen van landbouw in eigen streek;
  • Goede, betaalbare en goed geïsoleerde woningen voor iedereen;
  • Een goed uitgebouwd en betaalbaar openbaar vervoer;
  • Geen uitbreiding van de productie van plastic en wegwerpproducten.

Samen gaan we voor een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid.
Samen nemen we de bocht naar een leefbare toekomst voor mens en natuur.

Praktische informatie: De manifestatie vindt plaats op vrijdag 22 oktober. Ze vertrekt om 12u, aan de Stadshal (Poeljemarkt) in Gent.

Alle verdere info kan je hier vinden: Global Climate Strike – Gent. De oproep van de Gentse Klimaatbeweging kan je hier vinden: Gentse Klimaatbeweging op Global Climate Strike. Nodig graag je contacten mee uit voor deze belangrijke actie!