Op dinsdag 2 oktober wordt in gans het land opnieuw betoogd (en in sommige provincies gestaakt) tegen de zoveelste aanval van de rechtse regering Michel op onze pensioenen. Hieronder kan je het pamflet lezen dat de SAP-Gauche anticapitaliste op deze manifestaties zal verspreiden. Je kan het ook hier downloaden.

Weg met de afbraakpolitiek

De rechtse regeringen doen er alles aan om de werkende mensen tegen elkaar op te zetten: ABVV tegenover ACV en ACLVB; de privésector tegenover de openbare diensten; Vlamingen tegenover Walen; Belgen tegenover migranten; mannen tegenover vrouwen. Eén voor één worden we aangepakt. Eén voor één ondergaan we allemaal dezelfde nefaste afbraakpolitiek:

 • De arbeidsvoorwaarden worden overal aangescherpt.

 • De sociale zekerheid wordt voor iedereen ondergraven en afgebouwd.

 • De pensioenvoorwaarden verslechteren voor allen.

 • De lonen blijven voor iedereen geblokkeerd.

 • De facturen voor energie en andere basisbehoeften stijgen voor ons allemaal.

De ontevredenheid van de werkende bevolking hierover is zo goed als algemeen. Iedereen is ook bereid zich te verzetten. De zogenaamde ‘gelatenheid’ van ‘de Vlamingen’ of van ‘de ambtenaren’ blijkt niet meer dan een fabeltje. Kijk maar naar het succes van de recente stakingen bij de Vlaamse overheid.

Stop de onderlinge verdeeldheid

Toch zien we steeds opnieuw dat de strijd wordt gevoerd in verspreide slagorde. Zo komen er:

 • Acties in de Franstalige non-profit.

 • Een betoging op 28 september bij de federale overheid.

 • Een 24-urenstaking (helaas alweer ‘opgeschort’) bij de Vlaamse overheid.

 • Provinciale acties (vooral betogingen) tegen de federale pensioenplannen op 2 oktober.

We moeten een weg uit deze versnippering! We moeten gaan naar een veralgemening van het sociaal verzet! Daartoe dienen we af te stappen van de tot mislukking leidende overlegstrategie van de vakbondsleiders. We moeten de draad weer oppikken waar hij eind 2014 bleef liggen: door opnieuw in te zetten op een veralgemeend actieplan dat uitloopt op een algemene staking met als doel de val van de rechtse regeringen.

Voor offensieve ordewoorden

Daartoe hebben we offensieve eisen nodig:

 • Voor het terugdraaien van alle reeds doorgevoerde soberheidsmaatregelen!

 • Voor een drastische arbeidsduurverkorting, zonder loonverlies en met compenserende aanwervingen!

 • Voor de herfinanciering van openbare diensten en sociale zekerheid!

 • Voor een draconische en progressieve crisisbelasting op de 10% rijkste inwoners van België!

Twee oktober praktisch

Hieronder kan je de lijst met afspraken per provincie vinden:

Antwerpen + Mechelen-Kempen

Hoe bereik jij je pensioen? Betoging in gemeenschappelijk vakbondsfront. Doe mee aan het pensioenalarm van het gemeenschappelijk vakbondsfront in Antwerpen.
Wij willen voor iedereen een waardig pensioen op een redelijke leeftijd.

Start: 10u30 – Leopold De Waelplaats
Einde: Groenplaats

West-Vlaanderen

Voor iedereen een waardig pensioen op een redelijke leeftijd! Betoging in gemeenschappelijk vakbondsfront.

Start: 11u – Federale Pensioendienst – Keer de Vlamingenstraat in Kortrijk (bij het station)

Oost-Vlaanderen

Pensioenbetoging in Gent. Kom op straat voor waardige pensioenen.

Start: 11u – station Gent-Sint-Pieters

Limburg

Voor iedereen een waardig pensioen op een redelijke leeftijd!

Start: 10u30 – station Hasselt
Route: optocht rond de Groene Boulevard, langs de markt aan het Kolonel Dusartplein waar we de nieuwe pensioenkrant uitdelen, einde ‘s middags op het Molenpoortplein met foodtrucks.

Vlaams-Brabant

Van 10u tot 12u organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront een samenkomst in Het Depot aan Martelarenplein in Leuven. Speech van gewestelijk secretaris Steven Marchand, en wellicht Johan Vervoort van ACV.

Brussel

Een pensioenmanifestatie en omsluiting van het parlement door een menselijke ketting. De Brusselse bonden organiseren een grote manifestatie op het Albertina-plein. Een delegatie zal premier Charles Michel en Kamervoorzitter Siegfried Bracke ontmoeten.

Start: 10u, Albertina-plein