De Indiase premier Narendra Modi wierp zichzelf eind januari alle lof toe voor de manier waarop de corona pandemie in zijn land was bedwongen. India was inderdaad relatief gespaard gebleven. Nu breekt het mondiale besmettingsrecords, zelfs met de officiële cijfers. Want sommige Indiase epidemiologen vrezen dat de werkelijkheid tien keer, volgens sommige zelfs dertig keer, erger is.

In de paniek die nu heerst, wordt in de eerste plaats gezocht naar hulp, niet naar schuldigen. Meer dan 300.000 besmette personen extra per dag, als dat inderdaad maal tien zou zijn, dat wordt stilaan onvoorstelbaar. Er wordt herinnerd aan de ”Spaanse” griep van een eeuw geleden. Van de 50 miljoen dodelijke slachtoffers wereldwijd, vielen er bijna 20 miljoen in Brits-Indië.

Verslagen

Hoe kan het dat de genoegdoening van drie maanden geleden is omgeslagen in deze quasi onbeheersbare catastrofe?

Blijkbaar overmoedig door de aangekondigde zege op het virus, liet de regering Modi de teugels los. In februari bracht Modi’s partij, de hindoe-nationalistische Bharatiya Janata Party (BJP) hulde aan “deze visionair die covid-19 had verslagen” (Modi). Op een bevolking van bijna 1,4 miljard werden er toen officieel amper 13.000 gevallen per dag geteld (ter vergelijking: dat zou in België op 110 komen).

Met dergelijke lage cijfers werd nauwelijks aan vaccinatie gedacht. Althans vaccinatie in eigen land, want Modi stelde India met zijn grote farmaceutische capaciteiten voor als redder van de wereld. India zou massaal vaccins uitvoeren.

Maar achter de statistieken zat een andere werkelijkheid. Slechts één percent van de bevolking was tot maart besmet geraakt, maar reeds in december vond men bij uitgebreid onderzoek dat 21 % antistoflichamen had. Het werd vanaf maart snel erger. In Modi’s deelstaat Gujarat meldde de stad Vadodara 7 doden door besmetting, maar in twee ziekenhuizen in die stad telde men er samen 300. We zien beelden met chaotische taferelen in en aan ziekenhuizen, een gevolg van decennia verwaarlozing van de volksgezondheid – wat natuurlijk ook te wijten is aan Modi’s voorgangers. Onderwijs en gezondheid waren geen prioriteiten.

Pelgrims

De regering Modi en de BJP lieten zich blijkbaar in slaap wiegen door de valse cijfers. Modi zelf moedigde de hindoes aan massaal deel te nemen aan het festival Kumbh Mela (het Kruikenfeest), het grootste religieuze feest van het hindoeïsme. Zoals op andere jaren trokken ook nu weer miljoenen hindoes naar Haridwar en andere heilige plaatsen langs de Ganges om te baden en zo hun zonden af te wassen. Pas nadat een hooggeplaatste hindoepriester na zijn bad aan covid-19 overleed, suggereerde de premier het toch maar eerder bij een symbolische pelgrimage te houden.

Intussen is het kwaad geschied, de Kumbh Mela is een superverspreider gebleken, vooral in de staten Bihar en Uttar Pradesh, langs de Ganges.

Koorts

Ook de verkiezingskoorts dreef Modi tot superverspreiding. Er zijn in enkele deelstaten verkiezingen aan de gang, en vooral West-Bengalen staat hoog op Modi’s lijst om die te veroveren. Deze staat van 100 miljoen inwoners, met Calcutta, had lang een communistisch bestuur (dat een neoliberaal beleid voerde), en wordt nu al tien jaar bestuurd door het ‘All India Trinamool Congress’ van Mamata Banerjee. Die heeft zich ontpopt als een felle criticus van Modi die geen moeite spaart om haar van de macht te verdrijven,.

Vandaar dat Modi en zijn minister van Binnenlandse Zaken Amit Shah alles op alles hebben gezet om West-Bengalen te veroveren. Modi hield verscheidene massabijeenkomsten waar geen afstand werd bewaard en geen maskers werden gedragen. “Er is geen coronacrisis, Mamata Banerjee vertelt onzin om ons te beletten meetings te houden”, zei een BJP-leider nog niet lang geleden. Alleen nu de cijfers erg onheilspellend werden, bindt de BJP in, er mogen maximum 500 mensen komen.

Gedaan met de trots van India als redder in de vaccinnood, de regering kijkt nu alle kanten uit om aan vaccins te komen. Er kunnen de komende tijd dagelijks drie miljoen mensen worden gevaccineerd, een indrukwekkend cijfer. Maar indien het tempo niet gevoelig kan worden opgedreven, zal het tot eind 2022 duren eer het percentage voor groepsimmuniteit wordt bereikt.

Het duurde lang eer Modi op de omvang van de ramp reageerde, en hij deed dat op een manier die bijna algemeen als arrogant en zonder enig medeleven werd bestempeld. Het hoogste gerechtshof van Delhi was zeer scherp voor de centrale regering “die blijkbaar niet snapt hoe dringend en omvangrijk het gebrek aan zuurstof is”. De federale minister van Gezondheid is een pleitbezorger van koeienpis als een probaat middel voor veel aandoeningen.

Cadeaus

De covid 19-crisis heeft uiteraard een grote weerslag op de economie. Maar die deed het vóór de crisis al niet zo goed, er was al een terugval bezig. Het bnp is tussen april vorig jaar en nu met 8 % gedaald. Het IMF voorzag onlangs dat het dit jaar met 12,5 % zou stijgen, maar dat was vooraleer de coronacrisis in deze hevigheid toesloeg.

Om de kas te spijzen, werkt de regering enkele grootscheepse privatiseringen uit (petroleummaatschappij, grote verzekeringsmaatschappij…), die allicht weer zullen uitdraaien op cadeaus voor enkele bevriende zakenlui. Zoals Gautam Adani die bij vorige privatiseringen van o.m. havens en luchthavens, gouden zaken deed.

Deze Adani, zoals Modi afkomstig uit Gujarat, zou ook het meest profiteren van de landbouwhervorming van de regering. De boerenprotesten aan de poorten van New Delhi blijven intussen duren, wat de regering het voorwendsel geeft hen als superverspreiders aan te wijzen.