We publiceren hieronder een gezamenlijke verklaring van antikapitalistische organisaties uit Rusland, Oekraïne en NAVO-landen. We onderschreven ook met SAP – Antikapitalisten dit manifest.

De misdadige oorlog van het Russische imperialisme tegen Oekraïne is de ernstigste bedreiging voor de wereldvrede sinds het einde van de Koude Oorlog. Hij brengt de wereld dichter bij een wereldwijde oorlog dan op enig moment sinds de vredesinitiatieven van Michail Gorbatsjov.

De hoofdschuldige aan deze gevaarlijke ontwikkeling is het VS-imperialisme, dat van de val van de Sovjet-Unie heeft geprofiteerd om zijn wereldwijde militaire netwerk te consolideren, zijn aanwezigheid in verschillende delen van de wereld uit te breiden en invasieoorlogen in Afghanistan en Irak te ontketenen. Washington stimuleerde in Rusland en Oost-Europa de goedkeuring van een meedogenloos neoliberaal programma dat de voorwaarden schiep voor een extreemrechtse koers in de meeste van deze landen, met name in Rusland, waar het de antidemocratische staatsgreep van Boris Jeltsin in 1993 steunde.

Het benadrukken van deze historische verantwoordelijkheid van de overwinnaar van de Koude Oorlog ontslaat de extreemrechtse regering van Vladimir Poetin geenszins van haar groot-Russische expansionistische ambities, haar eigen militaristische drang en toegenomen wereldwijd reactionair interventionisme en, bovenal, haar moorddadige invasie van Oekraïne, de meest brute invasie van een land door een ander land sinds de invasie van de VS in Irak.

Naast de verschrikkelijke verwoesting en dood die ze in Oekraïne heeft aangericht, heeft de Russische invasie de wereldwijde militaristische drang aangewakkerd en de NAVO nieuw leven ingeblazen na jaren van veroudering. De invasie wordt aangegrepen als een kans voor een sterke stijging van de militaire uitgaven ten gunste van militair-industriële complexen. Dat komt op een moment dat de NAVO-regeringen zelf blijven benadrukken dat de kracht van Rusland zwaar overschat is, zoals het heldhaftige Oekraïense verzet heeft aangetoond, en dat de militaire uitgaven van de VS alleen al bijna 40% van het wereldtotaal bedragen, drie keer zoveel als die van China en meer dan twaalf keer zoveel als die van Rusland.

Als antikapitalistische krachten zijn we evenzeer solidair met het verzet van het Oekraïense volk als dat wij ons radicaal verzetten tegen deze wereldwijde militaristische drang. Daarom staan we ondubbelzinnig achter de volgende eisen:

– Onmiddellijke en onvoorwaardelijke terugtrekking van de Russische troepen uit Oekraïne;

– Steun voor het Oekraïense verzet en zijn recht om de voor zijn verdediging benodigde wapens uit welke bron dan ook aan te schaffen;

– Steun voor de Russische anti-oorlogsbeweging;

– Rusland moet worden gedwongen herstelbetalingen te doen voor wat het Oekraïne heeft aangedaan;

– Nee tegen elke verhoging van de militaire uitgaven – we beloven om, zodra deze oorlog is afgelopen, een nieuwe campagne te starten voor wereldwijde ontwapening, de ontbinding van alle imperialistische militaire allianties en een alternatieve architectuur van internationale veiligheid, gebaseerd op de rechtsstaat;

– Open deuren in alle landen voor alle vluchtelingen die oorlogen ontvluchten in welk deel van de wereld dan ook.

Ondertekenaars (op 11 april 2022):

Sociale Beweging (Sotsialny Rukh) – Oekraïne

Zwarte vlag – Oekraïne

Russische Socialistische Beweging (RSD) – Rusland

Liberation Road – VS

Solidarity – VS

The Tempest Collective – VS

International Marxist-Humanist Organization – VS

Green Party of Onondaga County (New York) – VS

SAP – Antikapitalisten / Gauche anticapitaliste – België

Midnight Sun – Canadian State

Anti-Capitalist Resistance – England & Wales

Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) – Frankrijk

Fondation Frantz Fanon – Frankrijk, Martinique

Elaliberta – Griekenland

Rproject-anticapitalista – Italië

SAP – Grenzeloos – Nederland

International Marxist-Humanist Organization – VK