Op 8 maart, internationale vrouwendag, vinden wereldwijd feministische acties, betogingen en vrouwenstakingen plaats. Ook bij ons wordt opnieuw op straat gekomen tegen seksisme en de patriarchale samenleving en voor vrouwenbevrijding. Feminisme Yeah, de vrouwengroep van de SAP, roept op om deze acties met zoveel mogelijk te vervoegen. Hieronder alvast een eerste overzicht van activiteiten in Vlaanderen en Brussel. Gebeurt  er in jouw streek ook iets? Laat het ons weten via info@sap-rood.org, we maken het dan graag mee bekend.

Gent:

Women’s Strike aan de UGent

Naast de Mars Tegen Seksisme vindt op 8 maart, Internationale Vrouwendag, ook opnieuw een Women’s Strike plaats aan de UGent.

Concreet wordt een “walk-out” georganiseerd, overeenkomstig de loonkloof, om 15u27. Studenten en docenten worden gevraagd om de lessen te staken en samen met andere personeelsleden en sympathisanten te verzamelen voor het rectoraat van Universiteit Gent (Sint-Pietersnieuwstraat 25). Alle info en de eisenbundel kan je op de website van de Women’s Strike vinden.

Mars tegen Seksisme – De plaats van de vrouw is in de strijd

Stop seksisme op het werk, op school en op straat

Op 8 maart 2017 kwamen miljoenen vrouwen en mannen op straat in meer dan 50 landen. Ze protesteerden tegen het onverbloemd seksisme en de reactionaire politiek van figuren als Donald Trump. 600 Gentenaars reageerden op de oproep van ROSA en stapten mee in de Mars tegen Seksisme. Op 8 maart, Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw, herdenken we de vrouwenstrijd tegen uitbuiting, onderdrukking, intimidatie en voor een gelijk loon, stemrecht en het recht op een eigen, onafhankelijk en waardig leven.

Van #MeToo naar #WijVechtenTerug

Dankzij de moedige publieke getuigenissen tijdens de #metoo campagne valt het niet meer te ontkennen: seksisme zit nog steeds diep ingebakken in onze samenleving. Dagelijks seksisme is alomtegenwoordig en is het resultaat van structurele ongelijkheid. Gelijkheid voor de wet tussen man en vrouw heeft geen komaf gemaakt met veel structurele vormen van discriminatie, zo blijkt o.a. uit de aanhoudende loonkloof. Ook voor de LGBTQI+ gemeenschap is formele gelijkheid onvoldoende om geweld en discriminatie op basis van geaardheid en genderidentiteit tegen te gaan.

De ‘Rich meets Beautiful’ reclamecampagne toont de perverse effecten van een asociaal beleid. Een groeiende kloof tussen arm en rijk, verhoogde inschrijvingsgelden in het hoger onderwijs, lagere lonen voor jongeren, duurdere huisvesting… zijn allen redenen waarom meer en meer jongeren hun seksualiteit verkopen. De oorzaak ligt bij het beleid van alle traditionele partijen dat de rijkste 0,1% dient. Wij willen niet enkel aanklagen maar roepen op tot actief verzet.

Sterke openbare diensten voor sterke vrouwenrechten

Besparingen op openbare diensten treffen vrouwen extra hard. De meerderheid van de werknemers in de sector zijn vrouwen. Diensten die niet meer door de gemeenschap worden voorzien, komen terug bij het gezin en dus vooral bij vrouwen terecht: kinderopvang, ouderenzorg, gezondheidszorg. Omdat vrouwen de meeste zorgtaken op zich nemen, komen ze ook moeilijk aan de vereiste loopbaan van 42 jaar voor het recht op een volwaardig pensioen. Daarom verzetten we ons tegen elke afbouw van openbare diensten, gezondheidszorg en sociale zekerheid.

Tegen alle vormen van discriminatie

Populistisch rechts misbruikt de groeiende aandacht voor vrouwenrechten om met de vinger in de richting van vluchtelingen en migranten te wijzen. Seksisme is een maatschappelijk probleem en wij aanvaarden het niet dat de strijd ertegen wordt gebruikt voor het propageren van racisme.
Seksisme is niet eigen aan één bepaalde cultuur, wordt niet uitgelokt door hoe vrouwen zich kleden en is geen gevolg van ‘de mannelijke natuur’.

Seksisme, zoals racisme, discriminatie van holebi’s, transfobie en alle vormen van discriminatie, dient diegenen die belang hebben bij een verdeel-en-heers-politiek. Door bepaalde groepen een minderwaardige positie in de samenleving toe te schrijven, worden lagere lonen en pensioenen maar ook onbetaald huishoudelijk werk gerechtvaardigd én wordt een onderdanige houding opgelegd.
Vrouwen en mannen over de hele wereld pikken dit niet langer. We willen een andere samenleving, waar de noden van de grote meerderheid voorop staan en niet de belangen van een kleine minderheid.

ROSA roept vrouwen en mannen, jong en oud, van welke afkomst ook, op om op straat te komen in Gent in een Mars tegen seksisme, racisme en alle vormen van discriminatie.

Aanvang: 19u30

Plaats: Stadshal, Emile Braunplein

Ondersteunen deze oproep:

Emilie Vanmeerhaeghe (vakbondsafgevaardigde ACOD-Ugent Initiatiefneemster Mars tegen Seksisme 2017 en coördinatrice ROSA-campagne), Chris Reniers (voorzitter ACOD), Mai Vermeulen ( Voorzitster ROSA Scholieren Gent), Marta Maes (verantwoordelijke bij Comac Gent), Elise Craeghs ( mede-coördinator Mars tegen Seksisme), Katrien Neyt (gewestelijke secretaris ABVV), Laura Bracke (Lekker Gec), Robrecht Verbeeken ( ACOD Cultuur), Marijke Colle (Feminisme Yeah, vrouwengroep van de SAP)

Mondiaal cafe: No woman is an I-land

Op deze Internationale Vrouwendag brengen we sterke vrouwen uit verschillende werelddelen rond de tafel. Stuk voor stuk staan ze op de barricade in een strijd voor gelijkheid en gerechtigheid. In een pittige presentatie vertellen ze hoe zij een lans braken voor duurzame vrede.

Vervolgens gaan we in een interactieve ronde tafel met de vrouwen op zoek naar manieren om de oorzaken van die ongelijkheid aan te pakken. De vrouwen spelen al een cruciale rol in bewegingen die sociale verandering teweeg brengen. Kunnen we de oorzaken van de ongelijkheid beter bestrijden door onze deelstrijden te verbinden?

Spreeksters:

Mariana Gomez Soto – Yes to Life, No to Mining (Colombia)

Alisa Vinogradova – Femen (Oekraïne)

Anat Ben Dror – Women Wage Peace (Israël)

Homa Arkani – artieste (Iran)

Moderatrice is journaliste en documentairemaakster Elien Spillebeen. Het panelgesprek is in het Engels.

Aanvang: 19u30 – 22u30

Plaats: Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent

Organisatie: MO*, i.s.m. GONZ, Zebrastraat, Moeders voor Vrede, Mama Kivu, Catapa, Vermeylenfonds, Masereelfonds en Furia.

Inkom: gratis. Inschrijven via info@mo.be.

Antwerpen:

Mars tegen seksisme – De plaats van de vrouw is in de strijd

Aanvang: 19u

Plaats:  Ossenmarkt, 2000 Antwerpen

Organisatie: Rosa

Leuven:

Mars tegen seksisme en voor gelijke rechten

“Grab them by the pussy”. In de media verscheen de ene na de andere onthulling van grensoverschrijdend gedrag. Er was veel te doen om Hollywood, uitspraken van Donald Trump, Fernand Huts,… De hashtag #metoo werd massaal gedeeld en duizenden vrouwen deelden hun getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag in het dagelijkse leven. Dit is niet verbazingwekkend, aangezien vrouwen elke dag met die realiteit leven. Een realiteit die er niet zomaar is.

Door onder andere de reclame-, film- en porno-industrie worden wij vrouwen voorgesteld als ‘een verhandelbaar lustobject’. Niet verwonderlijk, als je bedenkt hoeveel miljarden euro’s er jaarlijks worden verdiend aan dergelijke industrieën. Een maatschappij waarin vrouwen een middel zijn om winst te maken zit met een groot structureel probleem.

Seksisme beïnvloedt vrouwen op persoonlijk, professioneel, familiaal en sociaal vlak. Wij krijgen dagelijks wel een seksistische grap of opmerking voorgeschoteld. We riskeren het niet om ‘s avonds alleen over straat te lopen, uit angst dat we lastig gevallen zouden worden. We zijn bang om ons te opvallend te kleden, want dan ‘vragen we erom.’

Vrouwen worden op economisch vlak ook benadeeld. Er is bijvoorbeeld nog altijd de loonkloof waardoor wij nog steeds minder verdienen dan mannen. We werken vaker deeltijds of zonder vaste contracten. Daarbij nemen we ook nog de meeste zorg voor de kinderen op, volgens de traditionele rolpatronen.

Er wordt ook nog vaak geweld gepleegd tegen vrouwen, vooral huiselijk geweld komt te vaak voor. Dit gebeurt achter gesloten deuren en is vaak moeilijk te bestraffen omdat de drempel om er als slachtoffer voor uit te komen groot is.

Seksisme is een structureel probleem waartegen we snel in actie moeten schieten. En wel met z’n allen. Vrouwen en mannen zouden samen moeten strijden tegen seksisme. We moeten hand in hand samen strijden voor gelijke rechten voor iedereen. We moeten naar een samenleving streven, die in de eerste plaats staat voor solidariteit tussen de genders en hen niet tegen elkaar opzet. Dit komt uiteindelijk iedereen ten goede. Zo kunnen mannen bijvoorbeeld meer tijd met hun kinderen doorbrengen als ze niet langer verondersteld worden de grootste kostwinner te zijn.

8 maart is de perfecte gelegenheid om aan te klagen dat deze realiteit nog steeds bestaat. Op 8 maart 1908 vond in New York de eerste staking die georganiseerd was door vrouwen plaats. De staking was gericht tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie en is beroemd geworden door onder meer de poëtisch verwoorde eis van de vrouwen: ‘brood en rozen’.

Ondertussen is 8 maart al 101 jaar vrouwendag en willen wij in Leuven met een mars tegen seksisme een duidelijk signaal geven dat wij -vrouwen en mannen- de strijd tegen en seksisme, voor gelijke rechten en voor een meer rechtvaardige maatschappij zullen verderzetten. Kom dus allemaal naar het Martelarenplein om je stem te laten horen tegen seksisme en gelijke rechten te eisen voor iedereen!

Aanvang: 17u30

Plaats: Martelarenplein, Leuven

Deze actie wordt ondersteund door volgende organisaties/personen:

Hart Boven Hard Leuven, Oxfam Wereldwinkel Leuven, Jong ACV, ROSA, Vrouwenraad, Comac Leuven, PVDA Vlaams-Brabant, GroenPlus, Karel Arnaut (Centrum Interculturalisme, Migratie en Minderheden (OE) KU Leuven), Pieter Van den Broek (Architectuur en Maatschappij KU Leuven), Ella vzw, Zij-kant (sp.a), Furia, Vrouwen in het zwart, Centre for Women’s Studies in Theology, KU Leuven (CWST)

De kleur van het nieuwe feminisme

Gastvrouw Rachida Lamrabet nodigt u uit voor een inspirerende avond in 30CC/Schouwburg.

Kan de feministische strijd solo slim varen of is een emancipatorische beweging niet mogelijk zonder deze te verbinden met de strijd tegen racisme, homofobie en islamofobie? Tal van boeiende spreeksters gaan met elkaar in discussie over het belang van bondgenootschappen in de strijd voor meer gelijkheid.

Anja Meulenbelt, Fourat Ben Chikha en Hélène Christelle Munganyende en Ish Ait Hamou, nestelen zich in de zetels voor een intens sofagesprek, geleid door journaliste Hasna Ankal. Dichters/slammers Carmien Michels, Anissa Boujdaini, Fatena Al Ghorra dragen voor uit eigen werk. Mo-journaliste Sabrine Ingabire geeft haar visie over een feminisme dat rekening houdt met alle vrouwen en trapt zo het gesprek op gang en Hélène Christelle Munganyende doet na afloop een nabeschouwing.

Het muzikaal luik wordt ingevuld door EME, het collectief rond Emeraude Kabeya (25), geboren in Kinshasa, Congo. EME brengt een blend van soul & R&B, funky en groovy. Denk aan haar helden Erykah Badu en Jill Scott met een vleugje Aretha Franklin en Nina Simone. Behoorden tot de Nieuwe Lichting van Studio Brussel. Eme is ook actief binnen het Leuvense jongerencollectief Urban Woorden.

Aanvang: 20u

Plaats: 30CC Schouwburg, Bondgenotenlaan 21, Leuven

Inkom: 7 euro, tickets hier te bestellen

Organisatie: schrijfster Rachida Lamrabet, Afdeling Diversiteit en Gelijke Kansen Leuven en 30CC

Brussel:

Neen aan het geweld van het besparingsbeleid, jongeren en vrouwen in strijd

Deze bijeenkomst zal plaatvinden op het Europakruispunt voor het Centraal Station in Brussel. We nodigen jullie uit om deel te nemen aan twee activiteiten:
– een feministisch dorp vanaf 15 uur waar vrouwenverenigingen een stand kunnen hebben met informatie over wat ze doen voor vrouwenrechten of een animatie voorstellen (zelfverdediging, spel, theater, …)
– een feministische “haka” om 17.30 uur: een sterk moment waarop vrouwen hun plaats opeisen, hun kracht bevestigen en hun verlangen om gehoord te worden!

Aanvang: 15u

Plaats: Europakruispunt, Centraal Station

Organisatie: Wereldvrouwenmars