Joost Vandommele, ° St.-Niklaas 28.05.1956 — † Ledeberg 28.10.2019

Wanneer ik Joost Vandommele in de jaren zeventig leer kennen is hij actief in de Werkgroep Arbeid, een groep van linkse flaminganten, die mee vorm geeft aan de Beweging voor de Progressieve Frontvorming. Daardoor komt het dat je in die tijd op linkse betogingen al eens een rode vaan ziet wapperen met in de bovenhoek een geborduurd Vlaams Leeuwtje. Joost wordt een makker.

Later worden we beiden forenzen. Voor hem gaat de rit naar de personeelsadministratie van de spoorwegen. Op de trein vertelt hij me dat zijn gratis treinbiljetten hem goed van pas komen om in Ierland linkse republikeinen op te zoeken; ik wil maar zeggen…

Joost is een stamboomflamingant, kleinzoon van schrijver-dichter René De Clerq, grootvader waarop hij bijzonder trots is. In een van zijn laatste mails wijst hij me erop dat die grootvader Jet Holst vrij goed gekend heeft.

Het laatst ontmoet ik Joost Vandommele tijdens de voorstelling van zijn boek over Gent (°), want hij is niet alleen flamingant, syndicalist, links en ambtenaar, hij is ook stadsgids. (1) Joost Vandommele, Gent een bakermat van democratie  en socialisme, 2017 Over die merkwaardige bijeenkomst heb ik hier een stukje gepost. Omdat er in dat boek ook een hoofdstuk over West-Vlaamse opstandelingen staat, overwegen we samen iets rond het beeldje van de Bredense boerenleider Zeger Janszoone te doen. De ziekte van Joost beslist er anders over.

Frans Vanheddeghem, een makker van evenveel jaren, zoekt Joost eind september nog op: We hadden een aangenaam gesprek over onze beider interesses: zijn boek, de sociaaldemocratie, Vlaamse Beweging en socialisme, WO I en het Vlaams activisme, Edward Anseele en het Gentse socialisme, Hendrik De Man, de RAL, de huidige PVDA, het kapitalisme dat uit alles winst wil halen…’

Vanheddeghem meldt ook dat Joost, samen met dr. prof. Jan De Maeseneer, nog een tekst over het wijkgezondheidscentrum Ledeberg heeft klaargemaakt. Waaruit blijkt dat Vandommele zijn engagement tot het einde toe volhoudt. Chapeau!

De afscheidsplechtigheid vindt plaats op zaterdag 9 november om 14 uur, in de aula van het crematorium van Lochristi. Ik kan niet nalaten een passage uit de doodsbrief te citeren: ‘Joost was een heel speciale man. Zijn uitdrukkelijke wens was dat na zijn uitvaartdienst iedereen met elkaar zou kunnen spreken. Dus iedereen is uitgenodigd voor een drankje en een hapje.’ Ja, zo hebben we hem gekend: als iemand die mensen bij elkaar brengt.

Voetnoten

Voetnoten
1 Joost Vandommele, Gent een bakermat van democratie  en socialisme, 2017