Zowel in Gent als in Antwerpen werd op vrijdag 11 februari geprotesteerd tegen de explosieve stijging van de energieprijzen. Onder de noemer ‘Engie, Total, Luminus: Geef Ons Geld Terug!’ riep de beweging voor een sociaal klimaat Climaxi op tot verzet.

In Gent namen een 40-tal mensen ’s middags deel aan de actie bij de gascentrale van Luminus. Naast Climaxi steunden ook Extinction Rebellion, Gents Tegengas, Greenpeace, de Gentse Klimaatbeweging, SAAMO, Wijkgezondheidscentrum De Sleep en ABVV-Oost-Vlaanderen de actie. Daarnaast waren er ook mensen van SAP – Antikapitalisten, LSP en PVDA aanwezig.

In Antwerpen werd ’s avonds de oproep tot actie beantwoord door een 30-tal activisten, waaronder mensen van Extinction Rebellion, actiecentrum Peperfabriek, SAAMO, Ineos Will Fall, Tegengas, PVDA en SAP – Antikapitalisten.

Syndicale eer

In Gent nam het ABVV- Oost-Vlaanderen met een mooie delegatie deel aan de actie. Ook het ACV meekrijgen, bleek echter nog niet mogelijk. In Antwerpen waren er syndicalisten van de Algemene Centrale en ACOD (beiden deel van het ABVV) aanwezig. Zij redden daarmee de syndicale eer, terwijl iedereen zich afvraagt waarom ABVV en ACV geen grootschaliger acties organiseren tegen de stijgende levensduurte in het algemeen en tegen de toenemende energieprijzen in het bijzonder.

Permanente BTW-verlaging

De actievoerders verzetten zich tegen de ondermaatse maatregelen van zowel de federale als Vlaamse regeringen tegen de explosieve stijging van de energieprijzen. Deze maatregelen zijn “onvoldoende om het hoofdboven water te houden.” Daarom steunen de actievoerder “de vraag naareen permanente BTW-verlaging naar 6% voor gas en elektriciteit.” Aldus Climaxi-woordvoerdster Katrin Van den Troost in een korte toespraak, ondersteund met de gescandeerde slogan ‘Geef Ons Geld Terug!’.

Vijf extra maatregelen

Ten gronde schuiven de actievoerders daarnaast in een pamflet 5 extra maatregelen naar voor:

1. Stimuleren van extra verankering van de energieproductie via coöperaties, steden en gemeenten.
2. Prijsstructuren veranderen ten voordele van de kleine verbruikers: de huidige structuur dateert van voor de klimaatproblemen en bevordert de grote verbruikers. Die betalen minder per KWH dan de kleintjes. Wie energie wil sparen moet dat roer omgooien.
3. Breek de Europese energiebeurzen open: elke dag wordt de energieprijs bepaald door de duurdere (oudere) centrales en dus de fossiele energie. Diegenen die een lager bod indienen, krijgen toch een hogere prijs. Dit is verdoken subsidie. Wie het meent met een goedkopere, hernieuwbare energie, draait dit om.
4. 14 Euro bruto minimumloon per uur voor iedereen. Een hoger inkomen zorgt voor meer zekerheid.
5. Afromen van winsten van energieleveranciers.

Nationalisatie zonder schadeloosstelling

SAP – Antikapitalisten steunt deze eisen volmondig. Tegelijk willen we er graag aan toevoegen dat de sector van de energieproductie en die van de energiedistributie opnieuw en deze keer volledig in gemeenschapsbezit moet komen, doorheen de nationalisatie zonder schadeloosstelling van beide sectoren.

Vooral de actie in Gent kreeg een goede weerklank in de pers (HLN, Het Nieuwsblad / De Gentenaar, VRTNWS). Beide acties waren zeker een geslaagde opstap naar verdere samenwerking en actie rond de kwestie van de uit de hand lopende energieprijzen en het breder energiebeleid. Het is zeker nodig!

Een fotoreportage

Gent

Antwerpen