Op de gemeenteraad van maandag 22 oktober, de eerste na de verkiezingen, verdedigde Ludo De Brabander namens het GAPP (Gents Actieplatform Palestina) de motie van het burgerinitiatief ‘Gent, vrij van Israëlische Apartheid’. Het burgerinitiatief kreeg de ondersteuning van maar liefst 2.746 inwoners van de stad, ruim meer dan de vereiste 1% van de inwoners boven de 16. De tekst kan je hieronder lezen.

Op de gemeenteraadszitting was een flinke groep sympathisanten van het GAPP aanwezig, waaronder ook twee van de toekomstige raadsleden van PVDA, mensen van SAP en van andere burgerinitiatieven. De gemeenteraad besloot, bij tegenstemmen van het Vlaams Belang en onthoudingen van N-VA, de motie voor verder advies naar de Stedelijke Adviesraad Noord-Zuid en de juridische dienst van de stad door te zenden, maar sprak zich eerder positief uit voor wat de maatregelen betreft die de stad zelf zou kunnen nemen. In het oog te houden, maar alvast een succes.

Actieve burgers

Na afloop van de gemeenteraad kwamen we buiten het stadhuis ook nog even samen met actievoerders van verschillende burgerinitiatieven om elkaars initiatieven beter te leren kennen. Ook maakten we de stand van zaken op rond een aantal wijzigingen aan het gemeentedecreet rond de burgerinitiatieven die vanaf 1 januari 2019 ingaan. Zo wordt het gegarandeerde spreekrecht van 15 minuten op de gemeenteraad voor de eerste initiatiefnemer afgeschaft in het decreet. Gemeenten kunnen eventueel wel een eigen regeling invoeren. In Gent vragen we alvast dat dit spreekrecht behouden blijft.

Zelf nam ik kort het woord om het verzoekschrift tegen de Achterhuiswet, het wetsontwerp rond de huisbetredingen van Francken, Jambon en Geens, voor te stellen. Momenteel haalden we hiervoor met Solidair Gent, mensen van het Burgerplatform voor overnachtingen van vluchtelingen en andere solidariteitsgroepen, al ruim 2350 handtekeningen op. We gaan nog door tot we aan minstens 2500 zitten. Alle hulp hierbij blijft meer dan welkom.

Momenteel lopen in Gent nog een ganse reeks burgerinitiatieven, rond verschillende kwesties. Daarnaast kent de stad gelukkig ook een rijke traditie van actiegroepen, sociale bewegingen en actieve burgers die, los van wie er aan de macht is, blijven sensibiliseren en mobiliseren. Het is duidelijk dat ook onder het nieuwe gemeentebestuur, wie er ook burgemeester wordt en welke partijen er ook de dienst zullen uitmaken, velen niet van plan zijn het reilen en zeilen in de stad enkel door het stadsbestuur te laten bepalen.

Gent, vrij van Israëlische Apartheid

50 jaar na de 6-daagse oorlog en de daarop volgende resolutie 242 en 338 van de VN Veiligheidsraad houdt de staat Israël nog steeds de Palestijnse gebieden bezet, een voortdurende schending van het Internationaal recht.
Ondanks resoluties 446 en 452 van de VN Veiligheidsraad uit 1979 blijft Israël doorgaan met kolonies te vestigen op bezet gebied, een schending van de vierde Conventie van Genève.
Anno 2018 gaat Israël massaler dan tevoren door met de bouw van nederzettingen en apartheidspolitiek op de Westelijke Jordaanoever, schendingen van het Internationaal en Humanitair recht.
De stad Gent moedigt in haar beleid de internationale solidariteit aan, en is lid van verschillende Internationale netwerken voor eerlijke handel.
Als lid van o.a. ECCAR (Europees stedennetwerk ter bestrijding van racisme) en Mayors for Peace (Internationaal netwerk van burgemeester voor vrede zonder kernwapens) in een geglobaliseerde wereld wil Gent meewerken om deze schendingen een halt toe te roepen.

Daarom heeft de stad Gent besloten zich aan te sluiten bij de steden die zich “Vrij van Israëlische Apartheid” noemen, in Spanje “ELAI”= Espacio Libre de Apartheid IsraeliDe stad Gent en de

Gentse stadsbedrijven zullen daarom:

– geen goederen of diensten meer aankopen van firma’s die in de staat Israël betrokken zijn bij de schendingen van Internationaal of Humanitair recht.

– geen goederen of diensten meer aankopen van firma’s die zelf, of waarvan een dochterbedrijf, gevestigd zijn op gronden die sinds 1967 bezet worden door Israël.

– geen goederen of diensten meer aankopen van firma’s die producten uit de bezette gebieden verhandelen of foutief labelen als zijnde afkomstig uit Israël.

– hun pensioenfondsen en andere fondsen niet toelaten te investeren in dergelijke firma’s.

– zich onthouden van enige samenwerking van politieke, academische, culturele, sportieve of andere aard met vertegenwoordigers van de Israëlische regering, zijn diplomatieke missie, of Israëlische overheidsinstellingen evenals door de Israëlische regering gesponsorde academische, culturele of sport-initiatieven.

En dit zolang Israël de Mensenrechten, de VN resoluties en de conventies van Genève niet respecteert.

Een fotoreportage

Foto’s: Jean Marie Versijp