In Gent tekenden afgelopen maanden bijna 3000 inwoners van de stad het gemeentelijk verzoekschrift tegen het wetsontwerp op de huisbetredingen, de ‘Achterhuiswet’. Dit wetsontwerp, ingediend door Geens, Francken en Jambon, ligt weliswaar momenteel in de schuif, van tafel is het niet. Het risico blijft groot dat dit project in een volgende legislatuur opnieuw, al dan niet in aangepaste vorm, op tafel wordt gelegd. De handtekeningen werden ingezameld door vrijwilligers  van de actiegroep Solidair Gent, waarin ondermeer de mensen van de SAP meewerken, van het Burgerplatform voor overnachtingen en van verschillende andere lokale verenigingen. Deze handtekeningen werden op vrijdag 1 maart ingediend op het stadhuis.

Op gemeenteraad eind maart

Het verzoekschrift moet nu eind maart op de gemeenteraad worden besproken en gestemd. Wij gaan voor een meerderheid in de gemeenteraad, maar beseffen goed dat hier nog enige druk zal nodig zijn. We rekenen alvast op unanieme steun van sp.a-Groen en PVDA, maar zullen ook nog enkele stemmen van andere partijen nodig hebben (of voldoende onthoudingen). We doen dan ook alvast een warme oproep aan alle medestanders en sympathisanten om eind maart samen met de initiatiefnemers van het verzoekschrift aanwezig te zijn bij het stadhuis en op de gemeenteraadszitting. Kwestie van het niet enkel van het goede geweten van de gemeenteraadsleden te laten afhangen… Meer info over de actie volgt binnenkort!

Een fotoreportage

Foto’s: Haval Kurdi en Raf Verbeke