Net als elders ter wereld staat ook in België het recht op abortus voortdurend onder druk.

Samen geven we een duidelijk signaal: we blijven mobiliseren om vrouwen die een abortus nodig hebben, daar toegang toe te geven. Als politici ons vergeten, zullen wij dat niet vergeten! Vivaldi zet het recht op abortus onder druk!

Onze rechten zijn geen politieke pasmunt

CD&V, N-VA en Vlaams Belang, de 3 partijen die zich verzetten tegen het wetsvoorstel dat de voorwaarden voor vrijwillige zwangerschapsonderbreking versoepelt, slaagden er op 15 juli in om de tekst voor een derde keer door te sturen naar de Raad van State. De debatten en de stemming werden zo uitgesteld tot het begin van de nieuwe parlementaire zittingsperiode. Het wetsvoorstel stond nochtans op punt om gestemd te worden!

CD&V stelt sinds augustus zijn veto tegen de stemming van dit wetsvoorstel, en wil garanties daarrond vooraleer in een coalitie zonder de N-VA te stappen (de zogenaamde Vivaldi-coalitie). Uit de nota van preformateurs Egbert Lachaert en Conner Rousseau leren we dat een “multidisciplinair en onafhankelijk” wetenschappelijk comité de partijen zal helpen om tot een beslissing te komen over dit punt. Alsof er tot nu toe niets is gedaan!

Onze rechten zijn niet onderhandelbaar

Momenteel legt de wet van 15 oktober 2018 het kader vast waarbinnen vrijwillige zwangerschapsafbreking is toegestaan. Zo moet de ingreep plaatsvinden voor het einde van de 12de week na de bevruchting (gelijk aan 14 weken zonder menstruatie) en moeten er 6 dagen bedenktijd zijn tussen de eerste consultatie en de dag van de abortus zelf. Als deze voorwaarden niet vervuld zijn, riskeren zowel de arts als de patiënt een gevangenisstraf van één maand tot één jaar én een boete van 50 tot 200 euro.

Het nieuwe wetsvoorstel beantwoordt alvast gedeeltelijk aan eisen die hulpverleners en de feministische beweging al vele jaren formuleren.

Een vrijwillige abortus zou mogelijk zijn tot 18 weken, de verplichte minimale bedenktijd zou nog tot 2 dagen bedragen en de strafrechtelijke sancties worden herbekeken. Op die manier zou het wettelijk kader beter aansluiten bij de realiteit van mensen die een abortus nodig hebben.

Momenteel staat dit voorstel onder druk, zowel door weerstand uit conservatieve hoek als door strategische overwegingen van progressieve partijen. Het dreigt ‘vergeten te worden’ en anders zal er zo aan de voorgestelde periodes worden gemorreld, dat het voorstel alle inhoud verliest. De CD&V zegt dat het deze “ethische kwestie” niet los zal laten. Andere partijen hebben het over hun verantwoordelijkheid om een regering te vormen. Wij vinden het opofferen van zo’n belangrijke stap vooruit in het recht om over het eigen lichaam te beschikken allesbehalve ethisch en allesbehalve verantwoord!

Een kind, als ik wil, wanneer ik wil

Vrijwillige zwangerschapsafbreking is een RECHT dat toegankelijk moet zijn voor alle mensen die er nood aan hebben, zonder onderscheid of discriminatie van welke aard dan ook.

Wij weigeren politieke onderhandelingen op de kap van van wie ongewenst zwanger is en van hulpverleners!

Wij roepen iedereen op om zich te organiseren en te mobiliseren tot de overwinning in deze strijd is bereikt!

Geef op zondag 11 oktober samen met ons een duidelijk signaal aan de parlementsleden: we zullen blijven mobiliseren om het het recht op abortus te versterken. Als politici ons vergeten, zullen wij dat niet vergeten!

Zondag 11 oktober 2020, van 15u – 17u, op het Europakruispunt (voor het Brusselse Centraal Station)

Gender-gemengd evenement

Respecteer de COVID maatregelen: draag je maskers en hou voldoende afstand!

De manifestatie wordt georganiseerd door:

Feminisme Yeah, de feministische werking van SAP – Antikapitalisten / Gauche anticapitaliste

Feminist & Queer Circle Extinction Rebellion Belgium

Les Nouvelles Antigones

Sororidad Sin Fronteras

FURIA