Op 15 december 2017 vervalt de huidige Europese toelating voor het gebruik van glyfosaat, de chemische stof die door Monsanto in zijn onkruidverdelger RoundUp gebruikt wordt.

Hernieuwing van de toelating is de voorbije jaren steeds feller bediscussieerd geworden, aangezien wetenschappelijk onderzoek wijst op het mogelijk kankerverwekkend en  hormoonverstorend karakter van glyfosaat.

De Monsanto-lobby doet er natuurlijk alles aan om dit als larie van de hand te doen en haar kip met de gouden eieren het eeuwig leven te geven. Ook gesjoemel met ‘wetenschappelijke’ studies behoort tot het arsenaal, wat bekend werd als de ‘Monsanto papers‘.

Maar steeds meer burgers en milieuorganisaties mengen zich in deze discussie; zo kreeg een  Europese petitie (‘burgerinitiatief’) om glyfosaat te verbieden meer dan de vereiste miljoen handtekeningen, zodat de Europese Commissie verplicht wordt om uiterlijk op 8 januari 2018 een standpunt in te nemen over deze eis.

De houding van de Commissie is echter wel al duidelijk in het standpunt dat ze momenteel door de ministerraad en het Europees Parlement wil laten goedkeuren: een verlenging van de toelating met … 10 jaar.

Regeringen zitten met de zaak verveeld. Er is enerzijds een publieke opinie die steeds meer de indruk krijgt dat de winsten van grote bedrijven het halen op de gezondheid, anderzijds zien de landbouwlobbys geen teelt meer mogelijk als die niet met RoundUp kan bespoten worden. Aan de ontwikkeling van alternatieven had de industrie natuurlijk geen boodschap zolang de kip haar gouden eieren legde.

Dat leidt tot merkwaardige situaties. In België is het gebruik van glyfosaathoudende producten sinds juli voor particulieren verboden, maar de verkoop ervan niet. In de hobbyzaken kun je dan ook volle rekken met RoundUp vinden.

Morgen 11 oktober wordt in de commissies milieu en landbouw (ENVI-AGRI) van het Europees Parlement een discussie gehouden over de voornoemde Monsanto papers. Explosief materiaal, in feite, want er blijkt maar al te duidelijk uit dat het bedrijf zelf sinds lang weet heeft van het kankerverwekkend risico van zijn product. Het wordt interessant om op te volgen hoe EU-instellingen en lidstaten met deze hete aardappel zullen omspringen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Ander Europa.