Telefoons afgelegd, tafels opgeplooid, computermuis aan de kant, bezems weggestoken, achtergelaten kinderwagens, lege hospitalen, oren dichtgestopt,… Voor een uur of de ganse dag stoppen vrouwen met werken, studeren, consumeren, zorgtaken te vervullen en de verwachtingen van anderen te vervullen. We geven ons ruimte en komen samen, virtueel of in persoon, om de sociale media, de straten en pleinen te vullen met onze eisen!

Overal in de wereld komen vrouwen in opstand en tonen ze aan dat als de vrouwen stoppen, de wereld stopt! Wij roepen op tot wereldwijde solidariteit met de bewegingen die ons inspireren: in Argentinië, met de massamobilisaties van Ni una menos tegen het machistisch geweld en voor het recht op abortus, in Brazilië waar vrouwen vooraan lopen in het verzet tegen de extreemrechtse regering van Bolsonaro, in de Spaanse Staat, waar vorig jaar 5 miljoen vrouwen staakten, in Italië waar de beweging Non una di Meno tienduizenden vrouwen op straat brengt,…

Onze eisen hebben betrekking op alle aspecten van het leven:

– Omdat de strijd van vrouwen zonder papieren permanent is en hun bestaansonzekerheid ook, eisen wij de sluiting van alle gesloten centra en de regularisering van alle mensen zonder papieren;

– Omdat er in 2018 35 femicides (moorden op vrouwen omdat ze vrouw zijn) plaats vonden in België, omdat 98% van de vrouwen al te maken hebben gehad met seksistisch gedrag in de straat of op het openbaar vervoer, omdat 70% van de klachten over partnergeweld zonder gevolg worden geklasseerd, eisen wij dat de samenleving alle vormen van geweld tegen vrouwen erkent, een einde maakt aan femcides, maatregelen neemt ter preventie en werkt aan sensibilisering en begeleiding van vrouwen die slachtoffer werden van geweld;

– Omdat in België vrouwen gemiddeld 20% minder verdienen dat vrouwen en gemiddeld 8 uur per week meer tijd besteden aan huishoudelijke taken, eisen wij loongelijkheid tussen mannen en vrouwen, een arbeidsduurvermindering voor iedereen (zonder loonverlies en met bijkomende aanwervingen) en gratis publieke kinderopvang en onderwijs;

– Omdat het in onze samenleving de vrouwen zijn die de zorg en de dienstverlening opnemen en zij de last van het kuisen, verzorgen, opvoeden,… op zich krijgen, omdat vrouwen de meerderheid van het deeltijds werk en de nepcontracten invullen en een enorm deel van de arbeid van vrouwen niet vergoed wordt, eisen wij het einde van de gegenderde arbeidsdeling, behoorlijke pensioenen en de verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd;

– Omdat vrouwen harder getroffen worden door de achteruitgang van het milieu en de opwarming van de aarde, eisen wij een stevige politiek voor een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid, een duurzame ecologische transitie en het respect voor de natuur (een einde aan het exploiteren van fossiele brandstoffen en van de natuurlijke bronnen in het algemeen, een einde aan het productivisme);

– Omdat vrouwen van kleur of van migrante origine, lesbische of biseksuele vrouwen, trans/inter/non-binaire vrouwen specifieke vormen van onderdrukking ondergaan, willen wij meehelpen aan de opbouw van een nieuwe feministische beweging van de 99%, van aan de basis. Een antikapitalistisch feminisme dat solidair is met werkende en werkloze vrouwen, met lesbiennes, met queer vrouwen en met trans, inter en non-binaire mensen, met migrante vrouwen, met moslima’s, met vrouwen van kleur en met de vrouwen uit de ganse wereld.

Momenteel beweegt er iets: vrouwen, klimaatstakingen, gele hesjes, strijd voor een humaan asiel- en migratiebeleid en tegen extreemrechts. Laat ons onze strijd een maken en ook na 8 maart verder in actie blijven.

We zien elkaar alvast:

  • 14 maart voor een herdenking van Marielle Franco, actieve militante van de LGTB-beweging en de Wereldvrouwenmars, gemeenteraadslid van de PSOL in Rio de Janeiro en hoofd van een onderzoekscommissie naar het geweld dat door leger en politie werd gepleegd tegen zwarte jongeren in Rio, een jaar geleden in Brazilië vermoord;
  • 15 maart op de Global strike for future en een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid;
  • 24 maart op de nationale betoging tegen racisme ;
  • 1 mei voor een strijdbare 1 Mei.

SAP – Antikapitalisten en FeMiNiSmE YeAh komen elke dag op voor een feministisch , ecosocialistisch, radicaal democratisch, antiracistisch en zelfbeheerd alternatief.

Doe mee, word lid! Wil je meer informatie of een gesprek? Contacteer ons via info@sap-rood.org of 0496/20.76.37.