Op zondag 10 oktober vindt in Brussel de grote klimaatmars Back To The Climate plaats. Je kan hieronder alvast de tekst lezen van het pamflet dat we op deze manifestatie zullen verspreiden. Je kan het pamflet ook hier downloaden. We roepen alvast al onze leden en sympathisaten, vrienden en vriendinnen op om samen met ons mee op te stappen in het People Power-blok. Tot zondag!

Echte actie nu, de afgrond wenkt

Hoog tijd voor afdoend klimaatbeleid

De zomer van 2021 met moordende overstromingen in België en in Duitsland, extreem hoge temperaturen en bosbranden in westelijk Canada, een nooit geziene hittegolf in Griekenland, bevestigt de hoogdringendheid de klimaatkwestie. Het laatste rapport van het IPCC luidt de alarmbel bij de politieke beleidsmakers die naar de komende klimaattop in Glasgow gaan.

Die COP26 gaat door van 1 tot 12 november. De regeringen zullen er mooie verklaringen afleggen om het klimaat te redden. Maar de echte helden en heldinnen van de strijd tegen klimaatopwarming zijn niet de leiders van landen en van kapitalistische bedrijven.

Het zijn wel de honderden militanten en vertegenwoordigers van inheemse volkeren die de Aarde beschermen tegen vernielende projecten. Zij worden aangevallen en zelfs vermoord in Colombia, de Filipijnen, Brazilië, Honduras, India, Kenia, Egypte, Nicaragua … Vermoord door of met medeweten van al wie voor de camera’s zal paraderen tijdens de COP. Die mensen komen op voor gans de mensheid tegen de klimaatsverandering en om de buidiversiteit te redden, door de strijd tegen de multinationals en de staten aan te gaan.

De coronapandemie voorspelt de komende ecologische crises

De coronapandemie heeft meer dan vier miljoen mensen gedood, ze heeft ons leven verstoord, de ongelijkheid vergroot, de werkloosheid doen stijgen en de armoede blootgelegd. Al wie in de zorg werkt, zorgt voor voedsel, voor de schoonmaak en voor onderwijs, is uitgeput. De regeringen die met hun besparingen de openbare gezondheidsdiensten afbreken, hadden geen andere keuze dan het stopzetten van elk sociaal leven. Ze hebben hiervan gebruik gemaakt om een autoritaire politiek en meer repressie door te voeren. En dat terwijl de grote kapitalistische groepen, met name de digitale en farmaceutische sectoren, reuzenwinsten opstapelen.

We moeten niet kiezen tussen strijd tegen de pandemie en het redden van het klimaat

De kapitalistische winstlogica verwoest de wereld: de vleesindustrie, de handel in wilde diersoorten, de monoculturen, de ontbossing en de mijnbouw. De vernietiging van ecosystemen en de neergang van de biodiversiteit vergroot de kans op pandemieën. Dezelfde logica vinden we terug bij de toename van de uitstoot van broeigasgassen. De regeringen proberen de gezondheidscrisis en de sociale crisis nu te gebruiken om het klimaat naar de achtergrond te schuiven. Wij zetten ons in voor een alternatief dat de sociale én milieukwestie centraal stelt in de politiek.

Hoe zit het vandaag met het klimaat ?

Tijdens de pandemie verminderde de uitstoot maar toch werd het jaar 2020 het warmste in de waarnemingen. De CO2 concentratie van de atmosfeer is de laatste 30 jaar van 45% gestegen. Ze zal binnenkort hoger zijn van tijdens het Plioceen (5,3 tot 2,6 miljoen jaar geleden). Toen was de zeespiegel 25 meter hoger dan nu. De catastrofe verergert en de pandemie geeft maar een zwak beeld van wat ons te wachten staat. De tijd van halve maatregelen is voorbij. We moeten onmiddellijke en radicale maatregelen nemen met respect voor het klimaat en sociale rechtvaardigheid.

Wat valt er van de COP26 te verwachten ?

De grootste uitstoot van broeikasgassen komt van de VS, de EU en China. Zij verklaarden zich akkoord om koolstofneutraliteit te bereiken in 2050 of 2060 (China). De staten “herzien hun doelstellingen” omdat ze de kloof tussen het objectief van de COP21 (+1,5°C) en de huidige nationale klimaatplannen per land (+3,3°C) niet meer kunnen ontkennen. Maar achter die intentieverklaringen zit steeds weer het cynisme van kapitalisten en regeringen: niemand neemt radicale beslissingen om de fossiele energie te verlaten.

Netto nul uitstoot en geen nul uitstoot

“Netto” betekent verdere emissies toelaten waarbij men beweert ze te annuleren door absorptie met twijfelachtige of gevaarlijke “technologieën met negatieve uitstoot” (zoals koolstof afvang en opvang) of door bomen aan te planten. Hiervoor onteigent men de grond van de volkeren en moeten die volkeren in het Globale Zuiden het gewicht dragen van de compensaties voor emissies door de rijksten …

Mikken op 2050 betekent weigeren nu actie te voeren

De streefdatum van 2050 verbergt de regeringsplannen die mikken op een “tijdelijk overschrijden” van de 1,5°C … met daarna een hypothetische afkoeling. Dit is waanzin omdat er onomkeerbare kantelpunten kunnen optreden door die tijdelijke opwarming. Zo geeft het IPCC het voorbeeld van de ijskap op Groenland die bij opwarming tussen de 1,5° en 2° afsmelt. Wanneer die grens overschreden wordt, kan geen enkele afkoeling dat terugdraaien. De internationale onderhandelingen blijven ondergeschikt aan de grote financiële en industriële groepen en aan hun winststreven. Van hen moeten we niet de nodige dringende maatregelen verwachten die ook rechtvaardig zijn voor het Globale Zuiden.

De oplossing zal niet komen van de onderhandelingen maar van de strijd van de volkeren. (Greta Thunberg)

We moeten op onze manier de COP voorbereiden. De leiders en hun leugens aanklagen, hen destabiliseren met de kracht van onze mobilisaties en onze eigen antikapitalistische en sociaal rechtvaardige klimaatvoorstellen:

1. Een plan voor vermindering van de uitstoot in de verschillende sectoren (vervoer, bouw, energie, landbouw) om beneden de 1,5°C te blijven. De betrokken werknemers en gemeenschappen moeten van bij het begin actief bij deze plannen betrokken zijn.
2. We weigeren elk “tijdelijk overschrijden” van de temperatuurlimiet.
3. Neen aan gevaarlijke technologieën. (kernenergie, GGO’s, geo-engineering, BECCS)
4. Neen aan mechanismen van “compensatie” voor koolstofuitstoot, respect voor de volkeren van het Zuiden in het bijzonder voor de inheemse volkeren.
5. Halt aan alle extractivistische en productivistische projecten die worden opgedrongen aan de bevolking.
6. Neen aan de privatisering van de gemeenschapsgoederen door privatisering ten gunste van de “groene” markt.

Doe mee !

SAP – Antikapitalisten komt op voor een ecosocialistisch, feministisch, antiracistisch en radicaal democratisch alternatief voor het kapitalistisch systeem. Zin om mee te werken? Neem contact op via info@sap-rood.org of 0496 20 76 37.