SAP – Antikapitalisten wil haar oprecht medeleven betonen aan de familie, kameraden en vrienden van volksdokter Dirk Van Duppen. Ook de PVDA en Geneeskunde voor het Volk wensen we veel sterkte toe met dit groot verlies.

SAP – Antikapitalisten waardeert de grote bijdrage die Dr. Van Duppen leverde aan het bij elkaar brengen van strijdbewegingen in de gezondheidssector, via sociale actie, met als doel het verbeteren van de sociale bescherming. Het is mee dankzij zijn gerichte blik op concrete thema’s – zoals bijvoorbeeld het kiwi-model en de strijd tegen fijn stof – dat er een breed draagvlak ontstond en dat velen de handen in elkaar sloegen. Ook vandaag, in tijden van Coronacrisis, blijft de boodschap die Dr. Van Duppen uitdroeg, rechtop staan. Zoals Dirk van Duppen het zelf neerschreef in zijn meesterwerk De Supersamenwerker, berust onze overleving inderdaad op samenwerking, eerder dan op concurrentie.

De strijd voor betaalbare gezondheidszorg en voor meer rechtvaardigheid in het algemeen waren blijvende thema’s voor Dirk Van Duppen. Deze thema’s zijn brandend actueel, nu miljoenen mensen wereldwijd ervaren dat hun vaak duurbetaalde en geprivatiseerde zorgverlening hen nauwelijks kan verzorgen, laat staan genezen.

SAP – Antikapitalisten was aanwezig bij het publieke afscheid en de voorstelling van Dirk Van Duppens laatste boek – Zo verliep de tijd die me toegemeten was – op 9 februari 2020 in De Roma te Antwerpen. Onbewogen blijven was op dat moment en op die plaats gewoonweg onmogelijk. De tijd die Dirk Van Duppen was toegemeten, blijkt in alle opzichten een gedeelde tijd in een strijd die ook de onze blijft.