Enkele dagen geleden werd een petitie gelanceerd voor de socialisering van de farmaceutische sector onder democratische controle van werknemers en de brede samenleving. Met SAP – Antikapitalisten ondersteunen we deze actie graag. We roepen dan ook al onze leden, sympathisanten, vrienden en vriendinnen op de petitie te ondertekenen en mee te verspreiden. Je kan de petitie hier tekenen. Volg ook de Facebook-pagina De farmaceutische industrie in publieke handen, nu! voor achtergrondinformatie en de stand van zaken van de actie.

De farmaceutische industrie in publieke handen, nu!

De manier waarop farmaceutische bedrijven als Pfizer, Astrazeneca en andere misbruik maken van hun bijna-monopolie positie om te bepalen waar, wanneer, hoeveel en aan welke prijzen de corona-vaccins ter beschikking worden gesteld, toont duidelijk aan dat de farmaceutische sector te belangrijk is om in handen te laten van privékapitaal.

Het neoliberale beleid leidde er, in België en elders in Europa en Amerika, de afgelopen decennia toe dat overheden alle controle op de farmaceutische industrie in privéhanden lieten. Tegelijk werden heel veel kosten van wetenschappelijk onderzoek, subsidies, enz. wel door de samenleving gedragen.

Wereldwijd, ook in ons land, namen overheden in naam van de strijd tegen het coronavirus, drastische maatregelen die zeer diep ingrijpen in het leven van miljarden mensen. Het is tijd om ook de noodzakelijke maatregelen te nemen in een levensbelangrijke sector als de farmaceutische industrie.

De volksgezondheid dient voorrang te krijgen op de jacht op winst en de belangen van de aandeelhouders. Alle aspecten van het gezondheidsbeleid dienen gemeenschappelijk goed te worden. Voor een efficiënte en voor de ganse mensheid toegankelijke en betaalbare vaccinatiecampagne dient de farmaceutische sector in publieke handen te komen.

Wij eisen dan ook:

  • De onmiddellijke socialisering van de farmaceutische bedrijven, zonder schadevergoeding. Democratische controle door de werknemers en de brede samenleving.
  • Een globaal plan waarin de kennis en productiecapaciteit van de farmaceutische sector ten dienste wordt gesteld van een brede en efficiënte vaccinatiecampagne.
  • Afschaffing van de patenten op vaccins en medicijnen. Alle kennis over de vaccins dient wereldwijd publiek toegankelijk te worden gemaakt.
  • Mondiale solidariteit: ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling van productiecapaciteit van de vaccins elders in de wereld. Levering van voldoende gratis vaccins aan derdewereldlanden die zelf nog niet over de nodige productiecapaciteit beschikken.

We beseffen goed dat een petitie alleen niet volstaat om dit af te dwingen. Massale actie en mobilisatie zijn nodig en hoogst dringend. We roepen dan ook de linkerzijde, de vakbonden en mutualiteiten en de sociale bewegingen op om zich mee achter deze eisen te scharen en er actief voor te mobiliseren.