De prijzen ontploffen, de wet van ’96 blokkeert onze lonen

Onze staking van vandaag is meer dan terecht, het kan zo niet langer. Aan de ene kant bedraagt de inflatie meer dan 11%. Verwarming, huisvesting, voeding, zich verplaatsen, alles wordt steeds duurder. Aan de andere kant blijven onze lonen geblokkeerd, zonder dank aan de Loonwet van 1996. De loonmarge die het patronaat, daarin voluit gesteund door de regering, oplegde, bedroeg al maar 0,4% tot 2022. We weten nu al, dankzij het laatste rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, wat het patronaat voor ons in petto heeft: 0% tot 2024 en misschien zelfs de jaren daarna, als er niets beweegt. Een heuse blokkering van de reële lonen voor jaren. Onhoudbaar!

De index onder vuur, nogmaals

Tegelijk trekt het patronaat opnieuw ten aanval tegen de automatische loonindexering. Ze willen een einde maken aan dit mechanisme, het enige dat nog enigszins toelaat onze lonen enigszins te beschermen. De regering De Croo was al begonnen met het saboteren ervan door aan de bedrijven aan te bieden geen sociale bijdragen meer te moeten betalen op de geïndexeerde lonen gedurende twee trimesters. Dit betekent bijna een miljard euro minder om de sociale zekerheid te financieren. Een miljard euro minder voor de gezondheidszorg, de pensioenen, enz. In haar laatste begroting valt de Vivaldi-regering ook het tijdskrediet aan, tijdskrediet dat vooral door vrouwen wordt opgenomen.

Het kapitaal steeds rijker

Het is allesbehalve crisis voor de grote patroons, de aandeelhouders en andere grote bezitters. Er ligt geen enkele maatregel op de regeringstafel die hun inkomens en winsten zou aanpakken. Dezelfde wet van ’96 maakt dat nochtans ook mogelijk. Klagen de patroons over onze lonen ? Hun winsten halen recordcijfers.In 2021 realiseerden de Belgische beursgenoteerde bedijven gezamenlijk een winst van meer dan 21 miljard euro. De Nationale Bank bevestigde dat dat in 2022 opnieuw het geval zal zijn : de marges van de bedrijven zijn historisch hoog. Tegelijk nemen hun investeringen af. Dit betekent dat de bedrijven steeds meer waarde toeëigenen die door de werkende mensen wordt gecreëerd, maar tegelijk een steeds lager deel opnieuw investeren. De aandeelhouders worden vetgemest ten nadele van de werkende klasse.

Haal het geld waar het zit

De boodschap is duidelijk. Zoals met de Covid-19-pandemie wil het patronaat van de lonen, de arbeidsvoorwaarden en de banen de enige variabelen maken om aanpassingen door te voeren. Tegenover hun sociaal geweld, is ons sociaal verzet, door massale stakingen, ons beste antwoord. De staking vandaag moet dan ook het begin van een tegenoffensief betekenen van de werkende bevolking en onze vakbonden, geen eindpunt. De weinige vooruitgang die we onder deze regeringen hebben verkregen, waren het resultaat van krachtsverhoudingen. We mogen enkel op onze eigen kracht, onze eigen strijd rekenen !

Voor bijeenkomsten op de werkplaatsen, laat ons samen een strijdbaar actieplan uitwerken in gemeenschappelijk vakbondsfront. Wij stellen volgende eisen voor:

  • Blokkeer de huurprijzen en de energieprijzen.
  • Afschaffing van de Wet van 1996 die onze lonen blokkeert.
  • Voor de bescherming, uitbreiding en verbetering van de automatische loonindexering.
  • Een belasting van 100% op de overwinsten van de bedrijven.
  • De energiesector moet in publieke handen komen. Een plan van ecologische transitie van de energiesector.
  • Op naar een echte algemene staking tot aan onze eisen voldaan is!

Doe mee

SAP – Antikapitalisten komt op voor een ecosocialistisch, feministisch, antiracistisch en radicaaldemocratisch alternatief. Zin om mee te werken? Mail naar: info@sap-rood.org.