De PST hekelt de schertsvertoning van de ‘overlegbijeenkomst’

Na kennis te hebben genomen van de uitnodiging aan de Parti Socialiste des Travailleurs (PST) (1)De Parti Socialiste des Travailleurs is de Algerijnse afdeling van de Vierde Internationale en de zusterorganisatie van de SAP op 21 april door ‘de president van de Republiek’ voor ‘een vergadering over de voorbereiding van de presidentiële functie’, die op maandag 22 april 2019 in de Club des Pins plaatsvindt, heeft het Nationaal Secretariaat van de partij het volgende besloten:

1. De PST, een actieve deelnemer aan de revolutionaire volksopstand die op 22 februari 2019 begon, is van mening dat het systeem en zijn huidige instellingen, waaronder het interim-presidentschap van de heer Bensalah, onwettig zijn. Daarom verwerpt de PST alle besluiten van deze instellingen, waaronder de organisatie van presidentsverkiezingen op 4 juli aanstaande.

2. Als gevolg daarvan heeft de PST besloten niet deel te nemen aan deze schertsvertoning, de zogenaamde ‘overlegvergadering’, die enerzijds de gedwongen overgang naar de huidige feitelijke macht versterkt en haar anderzijds politieke dekking geeft.

3. De PST veroordeelt met klem de onderdrukking van burgers en eist dat openheid  van zaken wordt gegeven over de vele mishandelingen gepleegd door veiligheidstroepen tegen kinderen van het volk, waaronder de verdachte dood van martelaar Ramzi Yettou na zijn arrestatie op 12 april 2019.

4. De PST roept het huidige feitelijke regime op om onverwijld alle maatregelen in te trekken en alle belemmeringen voor de effectieve uitoefening van de democratische vrijheden – met name de vrijheid van meningsuiting, demonstratie, organisatie en vakbondsvrijheid, met inbegrip van het stakingsrecht – op te heffen.

5. De PST is van mening dat de huidige procedures tegen enkele politici en oligarchen van het Bouteflika-regime, dat er nog steeds zit, deel uitmaakt van de afrekening tussen facties en belangengroepen die aan de macht zijn: Het regime wordt in het licht van de nieuwe krachtverhoudingen opnieuw samengesteld. De procedures vormen een schijnvertoning, een ‘anticorruptieoperatie met schone handen’ om de volksmassa’s te misleiden en het imago van het huidige feitelijke regime te herstellen. Deze procedures tonen ook aan dat de rechtsstaat niet functioneert en dat haar onafhankelijkheid van de politieke macht en haar bevelen een strijd is die nog maar net begonnen is.

6. De PST roept opnieuw op tot de onontbeerlijke zelforganisatie van de volksmassa’s, de mobilisatie van de arbeiders voor de herovering van de vakcentrale UGTA en hun vakbondsstructuren en de invoering van de voorwaarden voor de verkiezing van een soevereine constituerende vergadering die onze democratische en sociale aspiraties vertegenwoordigt.

Het Nationaal Secretariaat van de PST.

Algiers, 22 april 2019

 

Voetnoten

Voetnoten
1 De Parti Socialiste des Travailleurs is de Algerijnse afdeling van de Vierde Internationale en de zusterorganisatie van de SAP