De NAVO heeft een nieuw rapport uitgebracht waaruit blijkt dat de militaire uitgaven van de Europese lidstaten + Canada dit jaar met 4,3 procent zijn gestegen.

Op de NAVO-top in Wales (2014) beslisten de staats-en regeringsleiders dat de lidstaten er moeten naar streven om tegen 2024 de militaire uitgaven te laten stijgen tot 2% van het bruto binnenlands product (BBP). Sindsdien stegen de militaire uitgaven van de Europese lidstaten + Canada voor het zesde jaar op rij.

In 2014 waren er slechts drie staten (Verenigd Koninkrijk, Griekenland en de VS) die de 2 procentnorm haalden. Nu zijn dat er al tien (met Roemenië, Estland, Letland, Polen, Litouwen, Frankrijk en Noorwegen erbij). Bovendien is er geen enkel land dat zijn defensiebudget niet heeft laten stijgen. De enorme druk die VS-president Trump op zijn NAVO-partners uitoefende om meer aan het militaire apparaat te besteden heeft dus zijn effect niet gemist.

Het Belgische militaire budget stijgt van 0,9 naar 1,1% van het BBP. Volgens de NAVO zijn de Belgische defensie-uitgaven ten opzichte van vorig jaar omhoog gegaan van 4,25 naar 4,75 miljard euro. Een toename 500 miljoen euro op een jaar tijd! In vergelijking met 2014 geeft België verhoudingsgewijs veel meer uit aan militaire investeringen, van 3,52% van het defensiebudget naar 10,36% dit jaar.

Het valt te verwachten dat dit aandeel nog sterk zal stijgen, omdat de vorige regering middels een militaire programmawet beslist heeft om 9,4 miljard euro vast te leggen voor nieuwe investeringen in militair materieel. Daarvan zou 3,8 miljard gaan naar de aanschaf van 34 nieuwe F35 gevechtsvliegtuigen.

Bij de presentatie van de nieuwe cijfers zei NAVO-secretaris-Generaal Jens Stoltenberg dat hij verwachtte dat deze stijgende trend zich zal doorzetten. Alle NAVO-lidstaten samen geven nu 1030 miljard dollar uit, een stijging met 14% ten opzichte van 2015. Ter vergelijking: dit voorjaar becijferde het Zweeds Vredesonderzoeksinstituut SIPRI dat de wereldwijde militaire uitgaven rond de 1917 miljard dollar liggen. De defensie-uitgaven van China en Rusland zouden volgens SIPRI respectievelijk 261 en 62 miljard dollar bedragen (cijfers voor 2019!).

De Covid-19-crisis die de begrotingen van landen zwaar onder druk zet, lijkt dus geen enkele impact te hebben op het voorziene groeipad dat is uitgetekend voor de militaire apparaten van de NAVO-lidstaten. Wat ook opvalt is dat het aandeel van de investeringen in militair materieel sterk is toegenomen. Dat betekent dat het ondanks de huidige gezondheidscrisis gouden jaren zijn voor de wapenindustrie.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Uitpers.