Beste kameraden, vrienden en vriendinnen,

Op 21 juli vindt in ons landje de Nationale feestdag plaats. Hiermee wordt herdacht dat op 21 juli 1831 dhr. Leopold Joris Christiaan Frederik van Saksen-Coburg-Saalfeld de eed aflegde als koning der Belgen. Het Nationale Congres, een met cijnskiesrecht door 30 000 notabelen, bourgeois, geestelijken en grootgrondbezitters verkozen vergadering, koos hem tot koning.

30 000 kiezers, op een toenmalige bevolking van 3,5 miljoen. Leopold I was letterlijk derde keus. De republikeinse minderheid in het Congres moest het onderspit delven en zou de daaropvolgende decennia nog met stevige repressie af te rekenen krijgen. Democratie? Enkel voor de rijksten.

Premier Wilmes kondigde aan dat dit jaar 21 juli in mineur zal gevierd worden, zonder militair defilé Bedoeling zou dit jaar zijn om vooral ‘de helden van de zorg’ te huldigen. Wij vinden dat de Belgische staat, de monarchie en de diverse regeringen enkel en alleen hun diepe spijt moeten betuigen tegenover de bijna tienduizend slachtoffers die al vielen tijdens de coronapandemie, waarvan vele duizenden perfect vermeden hadden kunnen zijn met een ander beleid.

Ook tegenover het personeel van de zorg dat zich nog dagelijks met angst voor de eigen gezondheid de naad uit het lijf werkt om de pandemie en haar gevolgen te beheersen is enkel diepe spijt en vooral bijkomende daden (extra aanwervingen en investeringen, voldoende beschermingsmateriaal, enz.) verschuldigd.

Verder zouden ze allemaal al lang ontslag hebben genomen, als ze over een greintje fatsoen zouden beschikken. Vermits ze dat niet zullen doen, is het aan ons allen om ook op de Nationale feestdag een krachtig signaal te geven. Weg met niet verkozen monarchen, een oncontroleerbare staat en neoliberale regeringen die ons aller gezondheid en levens in gevaar brengen. Er valt niks te vieren, er valt enkel verder te strijden. Kom mee op voor een democratische, sociale en gastvrije republiek!

Een radicaal democratische en gastvrije republiek

Een republiek die komaf maakt met niet verkozen staatshoofden, oncontroleerbare regeringen en een repressieve staat. Geen Sterke Staat, maar republiek waar de staat sterk is in haar sociaal beleid.

Geen sterke president, maar een republiek met een collectief presidium, zonder speciale voorrechten. Een radicaal democratische republiek, met gelijke politieke en sociale rechten voor al wie in het land woont, met inbegrip van mensen zonder papieren. Een republiek die alle vormen van discriminatie actief bestrijdt.

Een federale republiek

Een federale republiek waar de inwoners van Vlaanderen, Wallonië en Brussel zoveel mogelijk zelf over hun lot kunnen beslissen, maar waar voor een sterke gezamenlijke sociale zekerheid en sociale voorzieningen ten dienste van de gemeenschap wordt gekozen.

Een sociale en ecologische republiek

Een republiek die breekt met de neoliberale politiek en het kapitalisme. Een sociale republiek die werk maakt van volwaardige en menswaardige banen voor iedereen, van voor iedereen toegankelijke en betaalbare of gratis openbare voorzieningen: gezondheidszorg, openbaar vervoer, onderwijs, sociale huisvesting, kinderopvang, enz. Een republiek die voorrang geeft aan het redden van klimaat en milieu, met respect voor sociale rechtvaardigheid.

Een solidaire republiek die komaf maakt met het koloniale verleden en het neokolonialisme

Een republiek die radicaal werk maakt van een dekoloniaal herinneringsbeleid en onderwijs, maar ook van een herstelbeleid tegenover de vroegere kolonies. Een republiek die de schulden kwijt scheld en gaat voor eerlijke en rechtvaardige economische betrekkingen met de vroegere kolonies en de andere landen van het Zuiden.

Enkel door samen te strijden, kunnen we dit afdwingen. Weg met de monarchie, leve de radicaal democratische, sociale, federale, zelfbeheerde en gastvrije republiek! Geef op 21 juli mee een symbolisch signaal.

We nodigen je dan ook graag uit voor de links-republikeinse samenkomst die we met SAP-Antikapitalisten, samen met wie nog wil aansluiten, organiseren op dinsdag 21 juli.

Afspraak om 14u, bij het ruiterstandbeeld van Albert I in het Zuidpark (Albert I-park) in Gent. Kom op tijd aub.

Organisaties en individuen die deze oproep mee willen steunen, zijn zeer welkom. Mogen we je vragen je aanwezigheid te bevestigen? Dat kan via een mail naar info@sap-rood.org.

Mee uitnodigen kan via het FB-evenement: https://www.facebook.com/events/279191739835383/

*** COVID-19 maakt nog steeds slachtoffers***

Wij roepen dan iedereen ook op om tijdens de samenkomst de afstandsregels te respecteren, een mondmasker te dragen en ter plekke de nodige richtlijnen te respecteren.