Je kan hieronder de tekst lezen van de flyer die de SAP en Feminisme Yeah zullen verspreiden voor de vrouwenstaking op 8 en 9 maart. Je kan de flyer ook hier downloaden.

Iedereen staakt!

Wat is reproductieve arbeid?

Dat zijn alle taken waardoor we allen (m/v) kunnen bestaan en in staat zijn te werken.

Het is een zware job die nooit eindigt. Maar niemand spreekt hierover! Die arbeid rust voor het grootste deel op de schouders van de vrouwen. Vele vrouwen hebben daardoor een dubbele dagtaak!

We vinden die arbeid ook terug in de openbare diensten ( ziekenhuizen, kinderopvang, scholen, enz.) en in commerciële geprivatiseerde diensten ( dienstencheques, schoonmaak, rusthuizen). Dit werk wordt sterk getroffen door de besparingen en de arbeidsomstandigheden zijn er zeer zwaar.

Stop het geweld tegen vrouwen

Seksistische en seksuele pesterijen, vernederingen, beledigingen, vooroordelen, isolement, bedreigingen, controle, genitale verminking, economische macht, gedwongen huwelijken, fysiek geweld, seksuele aanrakingen, verkrachting, dat zijn allemaal vormen van het geweld op vrouwen.

Zij zijn meestal het werk van cisgender mannen.(1)Mannen die de gender hen toegewezen bij de geboorte erkennen. De agressor is meestal iemand uit de kennissenkring van het slachtoffer (partner, familielid, uit de nabije omgeving, collega, leidinggevende, werkgever, leraar). Dit kan zelfs gaan tot moord. Sinds het begin van dit jaar zijn er in België al minstens 24 vrouwen gedood.

De oorzaak van dit geweld ligt in de ongelijke machtsverhouding tussen mannen en vrouwen op sociaal, politiek en economisch vlak.

We worden ook direct geviseerd omwille van onze seksuele geaardheid ( lesbisch, biseksueel, enz.), onze gender identiteit (transgender), ons geloof (islamofobie), ons uiterlijk en onze veronderstelde culturele achtergrond. Die worden alle als bedreigend gezien voor de heersende sociale orde.

Door dat geweld worden we geïsoleerd en blijft de ongelijkheid bestaan!

Vrouwenstaking

De eerste internationale dag van strijd voor vrouwenrechten had plaats in 1911 op initiatief van Clara Zetkin, een Duitse revolutionaire militante.

De laatste drie jaar knoopt 8 maart terug aan bij haar revolutionaire geschiedenis omdat we geconfronteerd zijn met een alarmerende politieke en economische realiteit, met geweld en met aanvallen op de vrouwenrechten. In verschillende landen wordt er gestaakt: Argentinië, Verenigde Staten, Polen, Spanje, Ierland, Italië. Vandaag roepen vrouwen in ten minste veertig landen op tot een feministische vrouwenstaking.

Een vrouwenstaking is een totale staking. Staking van de productieve arbeid, van reproductief werk, van de consumptie et van de studie.

Staking op het werk, thuis, op school, overal.

Wij stoppen met werken, al is het maar enkele minuten of heel de dag naargelang onze mogelijkheden, we komen bij elkaar, we discussiëren en we organiseren ons!

In België gaat deze oproep voor een 48-uren staking (zondag en maandag) uit van het Collecti.e.f 8 maars. Er zijn veel soorten acties mogelijk om de staking te steunen, een moment van bezinning te organiseren, te spreken met vriendinnen of met collega’s over het geweld tegen vrouwen en over de reproductieve arbeid, de taken over te laten aan mannen uit onze vriendenkring, vergaderingen en stakerspiketten te organiseren.

Meer informatie op: http://8maars.be/

Dromen over een wereld…

Waar schoonmaken, hulp aan zwakkere personen, gezondheid, opvoeding, wonen, eten, cultuur, de natuur … in het centrum staan van de werking van de maatschappij.

Waar niemand illegaal is.

Waar het leven belangrijker is dan de winst.

Waar we niet als voorwerpen worden uitgewisseld, weggeworpen of veranderd.

Waar we samen beslissen wat er geproduceerd wordt.

Waar het grootste deel van onze tijd niet dient voor het rijker maken van een minderheid.

Waar het geen schande is te zeggen dat we uitgeput zijn, dat we zo niet verder kunnen.

Waar we niet meer overal in ons leven geweld moeten ondergaan.

Waar het moeilijke “einde van de maand” nog slechts een verre herinnering is.

Waar we de tijd hebben om de mensen te zien die we liefhebben, om creatief te zijn, ons te informeren, plezier te hebben…

Kapitalisme is dodelijk

Seksisme is dodelijk

Racisme is dodelijk

We stoppen met dit systeem!

SAP – Antikapitalisten

De SAP komt op voor een einde aan het kapitalisme en alle vormen van onderdrukking zoals racisme en vrouwenonderdrukking. Wij strijden voor een maatschappij waarin sociale en economische rechtvaardigheid, milieubescherming, democratie en de gemeenschap bepalen hoe we leven en niet individuele rijkdom of winst.

Feminisme Yeah! is de vrouwengroep van de SAP. We doen mee aan het organiseren van de feministische stakingen, we zijn voor zelforganisatie van de strijd door alle onderdrukte groepen en we zijn actief in verschillende regio’s van het land.

Doe mee met ons op 8 maart:

  • Betoging in Gent, Sint-Veerleplein, 13u

  • Betoging in Antwerpen, Stadswaag, 13u30

  • Betoging in Brussel, Muntplein, 14u

En op 21 maart: nationale antiracisme betoging in Brussel: Noordstation, 14u

Voetnoten

Voetnoten
1 Mannen die de gender hen toegewezen bij de geboorte erkennen.