We publiceren hieronder de tekst van het pamflet dat Feminisme Yeah, de feministische groep van de SAP, zal verspreiden op de Vrouwendag van 11 november en op de nationale manifestatie tegen geweld op vrouwen op 24 november. Je kan het pamflet ook hier downloaden.

Wie seksisme zaait, oogst feminisme

Geweld tegen vrouwen

Seksistische en seksuele pesterijen, vernederingen, beledigingen, afzondering, bedreigingen, controle, gedwongen huwelijken, slagen, aanrakingen, verkrachting en femicide: dat zijn de vele verschillende vormen die geweld tegen vrouwen kan hebben. Ze worden voor 98% begaan door cis-mannen.

In de meerderheid van de gevallen is de persoon die aanvalt een bekende van het slachtoffer (partner, familielid of iemand uit de enge vriendenkring, collega, chef, werkgever, leraar).

Seksuele en fysieke agressie gebeurt meestal binnen de ‘privésfeer’ maar voor mannelijke agressie in het algemeen gebeurt dit op alle plaatsen van het gewone leven: publieke ruimte, feestjes, scholen, privé-plaatsen en werkplaats.

In België schat men dat één vrouw op drie minstens een keer in haar leven te maken heeft gehad met seksueel geweld, dat 7% van de vrouwen seksueel werden aangevallen iemand die hoger geplaatst is.

Sedert 1 januari 2019 werden ten minste 21 vrouwen gewelddadig vermoord door mannen (door hun partner of ex-partner in de meerderheid van de gevallen). Die cijfers tonen maar de top van de ijsberg, want er zijn te weinig onafhankelijke studies en naar de meerderheid van de slachtoffers wordt niet echt geluisterd, ze worden niet begeleid en vaak niet geloofd.

Gender is een stoorfactor

Geweld tegen lesbische of biseksuele vrouwen en ten opzichte van transpersonen, intersex en niet binaire mensen, is nauw verbonden met de onderdrukking van alle vrouwen. Dit geweld berust op een totaal binaire visie op gender en seksualiteit. Onze onderdrukking berust o.m. op de ideologie van “de complementariteit van man en vrouw”, op de essentie van het vrouw zijn en op het model van het heteropatriarchaal gezin (mama – papa – kindjes).

Wie heeft voordeel bij dit geweld?

Het dient om de heersende machtsverhoudingen en ongelijke toegang met betrekking tot een menswaardig leven te behouden. Een leven waarin iedereen van onszelf beslissingen kan nemen, banden kan smeden, plezier hebben,zich verzorgen, zich in veiligheid voelen,voldoende eten en een woning te hebben.

De maatschappij waarin wij leven steunt op kapitalistische uitbuiting en op ongelijke machtsstructuren. Ze heeft geweld nodig om de onderdrukking van vrouwen door mannen, van geracialiseerde mensen door witte mensen,van mensen uit het ‘zuiden’ door mensen uit het ‘noorden’, van arbeid.st.ers door patroons, in stand te houden. Om de neoliberale orde in stand te houden.

Het geweld verzwakt ons fysisch en psychisch, het verdeelt ons, isoleert elk van ons. Het maakt het moeilijk ons collectief te organiseren en een rechtvaardige maatschappij op te bouwen die sociaal en solidair is.

We kunnen het geweld door mannen niet scheiden van al het andere geweld waarmee we geconfronteerd worden: precaire banen, racisme, politiegeweld. Er is een structureel verband tussen het geweld vanwege een individu en het geweld vanuit de instellingen van de Staat, reactionaire krachten en het kapitalisme.

Alleen door onze collectieve kracht kunnen we winnen. Daarom eisen wij:

  • Stop de moorden, sociale erkenning van de femicide.
  • Radicale preventieve en systematische strijd tegen alle vormen van geweld tegen vrouwen.
  • Onthaalstructuren en voldoende opvangplaatsen die beantwoorden aan de specifieke noden van vrouwen slachtoffer van geweld (psycho-medisch, juridisch en sociaal).
  • De regularisatie van alle vrouwen, niemand is illegaal.
  • Financiële zelfstandigheid, woning en directe toegang tot medische zorgen voor iedereen. Los van leeftijd, familiale situatie of nationaliteit.
  • Individuele sociale rechten zonder inkomensverlies.
  • Het recht om zelf over onze lichamen, onze seksualiteit en onze levens te kunnen beschikken.
  • Sociale opvoeding die cis-mannen verantwoordelijkheidszin bijbrengt in hun relaties en interacties, in de strijd tegen geweld op vrouwen.

Staking, betogingen en internationale solidariteit

Meer dan vijftig landen hebben in 2017 positief gereageerd op de oproep voor een internationale vrouwenstaking op 8 maart. Het Collecti.e.f 8 maars heeft een eerste feministische vrouwenstaking georganiseerd op 8 maart 2019 waaraan honderden werkende vrouwen deelnamen. Meer dan 10.000 mensen namen deel aan de betoging ’s avonds.

Het uitbannen van het geweld tegen vrouwen kan niet gebeuren zonder een radicale verandering van de maatschappij. Alleen met massamobilisaties, democratisch en internationaal georganiseerd kunnen we dat bereiken.

Daarom roepen alvast op voor twee komende acties:

  • Op 24 november 2019: de betoging tegen geweld op vrouwen georganiseerd door het Mirabal Platform. Om 14u nabij het Centraal Station in Brussel (vervoeg de groep van Feminisme Yeah en SAP-Gauche anticapitaliste).
  • Op 8 en 9 maart 2020: naar een massale feministische vrouwenstaking (neem ook deel aan de algemene vergaderingen van het Collecti.e.f 8 maars).

Doe mee met Feminisme Yeah!

Feminisme Yeah, de feministische groep van de SAP (Stroming voor een Antikapitalistisch Project), komt op voor een feministisch, antikapitalistisch, radicaal democratisch en ecosocialistisch alternatief. Doe mee, word lid!

Facebook: @feminisme.yeah

Contact: mail naar info@sap-rood.org