Op zaterdag 25 november wordt ook in België betoogd tegen geweld tegen vrouwen. Vertrek om 14u aan het Noordstation.

De manifestatie wordt georganiseerd door Mirabal, een platform van meer dan 90 feministische en progressieve organisaties. De betoging kadert in een wereldwijde actiedag tegen seksistisch en machistisch geweld.

De SAP en haar vrouwengroep Feminisme Yeah roepen op om massaal deel te nemen aan de actie en mee op te stappen met onze groep.

Hieronder kan je alvast de tekst lezen van het pamflet dat we op de manifestatie zullen verspreiden. Zin om een handje te helpen? We spreken af vanaf 13u30 op het pleintje voor het Noordstation.

#WeTooGether  overal!

De « banale » nieuwsberichten over geweld tegen vrouwen worden niet meer geslikt. Overal in de wereld reageren vrouwen op #Metoo. Vrouwen zeggen de waarheid en bevrijden zichzelf uit de dwang van stilte en van schaamte. We betogen niet alleen in Brussel, maar overal ter wereld en we zullen dat blijven doen tegen alle seksistisch en machistisch geweld.

Het neoliberaal beleid dat steunt op individuele verantwoordelijkheid en op de marktwetten, is de achtergrond van het steeds meer brutale seksisme en van de sociale onrechtvaardigheid die specifiek vrouwen treft.

In onze patriarchale kapitalistische maatschappij is het geweld tegen vrouwen structureel ingebakken. Het blijft verborgen en wordt geminimaliseerd. Besparingen in de begroting treffen eerst en vooral de vrouwen door de afbraak of privatisering van collectieve voorzieningen, door deeltijdse en precaire van arbeidscontracten tegen lagere lonen. Daarbij worden vrouwen automatisch verantwoordelijk voor alle huishoudelijke arbeid en voor de zorg voor het gezin.

Het patriarchaal kapitalistisch systeem beschouwt vrouwen daarbij ook nog als seksobjecten. Hun onzichtbare huishoudelijke arbeid maakt dat vrouwen voor minder worden aanzien in vergelijking met de mannen. Vrouwen hebben geen eigen wil of eigen verlangens, zelfs over hun eigen  lichaam hebben ze geen echt zelfbeschikkingsrecht.

Vrouwen die in armoede leven, vrouwen slachtoffer van racisme, migranten vrouwen, vrouwelijke vluchtelingen, vrouwen die vluchten voor oorlog en voor moord , … zij ervaren als eersten deze barbaarse en misogyne realiteit.

Wij willen de muur van stilte doorbreken en echt gehoord worden. We zijn het beu zelf beschuldigd te worden wanneer we reageren tegen het heersend machismo en wanneer we mannen aanklagen wegens grensoverschrijdend gedrag, agressie, verkrachting.

We eisen zelfbeschikking over ons lichaam. We zijn geen seksobject dat verkracht en vermoord mag worden! De uitbuiting en het systematische geweld tegen vrouwen moet stoppen!

We eisen respect en een goede opvang wanneer we klacht neerleggen tegen elke vorm van  seksisme. Er moeten vrouwvriendelijke onthaalstructuren komen voor vrouwen die het slachtoffer werden van misbruik en agressie.

Onze strijd is ook een strijd van actieve solidariteit met alle slachtoffers van racisme, islamofobie, homofobie en van elke vorm van discriminatie.

Het machistisch geweld blijft voor ons een centraal politiek thema.

Omdat vrouwen volwaardige mensen zijn!