Op 23 november start in de correctionele rechtbank van Bergen het proces van de politieagent en twee veronderstelde “smokkelaars” in het kader van de moord op Mawda.

We vragen om naar Assisen te gaan voor feiten van een dergelijke ernst; de feiten werden gecorrectionaliseerd. Als we blijven eisen voor een assisenproces, door de feiten te kwalificeren als “moord”, is het ook goed om aan te dringen op deze zaak, een groot publiek in onmiddellijke aanwezigheid van getuigen (die moeten antwoorden aan vragen van zowel de rechters, de jury als de advocaten van beide partijen) om de politieke verantwoordelijkheid te instrueren die mogelijk hebben gemaakt zowel de moord, de politiële pogingen om het te verbergen als de leugens van het parket gedurende de instructie.

De moord op Mawda, in de nacht van donderdag 17 op vrijdag 18 mei 2018, als gevolg van een politieschot, vond plaats in het kader van de Médusa operaties van migrantensmokkel, die zichzelf inschrijft in een racistische politiek van het sluiten van grenzen, op Belgisch en Europees niveau.

Criminaliseren van een enkele politieagent of, in het ergste geval, de aandacht focussen enkel op de “smokkelaars” zijn manieren om verschillende politieke verantwoordelijkheden ter discussie te stellen van zij die de jacht op migranten organiseren.

Als de gewapende politie zijn plaats krijgt op de bank van veroordeelden, zijn aanwezigheid verbergt dat van de organisatoren van deze operaties. Op de bank van veroordeelden zitten niet de initiatiefnemers van deze operaties, en ook niet de ministers die het vereeuwigen of het afdekken (Regering Michel, Regering De Croo).

Bovendien, wordt de politiële en juridische verantwoordelijkheid ingesteld. Het gaat ten eerste over de technieken van interventie, de vormen van dehumanisering van migranten met een racistisch karakter – de trekker overhalen zonder dat het wettige zelfverdediging is, is onaanvaardbaar, het is niet een “gebrek van voorzichtigheid”, het is een misdrijf.

Verder gaat het ook over de organisatie van verschillende leugens die politiemannen het zich kunnen veroorloven te vertellen. Net na de feiten (Michel Bouffioux), worden de feiten aangepast. Vanaf de eerste minuten na de moord wordt een coalitie in plaats gebracht van bedienden, het parket wordt niet gebeld en geen enkele zone van justitiële uitsluiting wordt geïmplementeerd, de schutter wordt uitgenodigd om naar huis te gaan zonder dat hij werd onderworpen aan een uitgebreide ondervraging en zonder dat er een proces-verbaal wordt opgemaakt. Hij wordt door zijn chef geïnformeerd dat hij niet wordt vervolgd voor “gewapend verzet” tegen hem. De dag na de begrafenis, komen de politieagenten aanwezig op de dag van de moord (met uitzondering van de schutter) samen) om hun versies op elkaar af te stemmen.

Van de thesis dat het gaat om een hersenhematoom door het stoppen van de camionette, naar die van het “kind als stormram” en vervolgens die van het “uitwijken”, voorbijgaand aan het vuurgevecht, de versies van de politie en het parket volgen elkaar op om de politie te instrueren en de strafrechtbank te voorzien van elementen om dit politiemisdrijf wit te wassen.

Het gaat hierbij ook om een toedekking van politiethesissen door het parket, terwijl ze zich ook haasten om alle opeenvolgende versies te valideren, tot die van de camionette die werd aangezet als wapen zonder op een enkel moment de leugens te vervolgen, de coalities van politieagenten, de belemmeringen van het gerecht, de pogingen van corruptie van de getuigen die nochtans vallen onder zware misdaden. Het gaat hierbij om coalities van manifeste functionarissen, niet enkel onder politieagenten maar door de houding van het parket worden ook procureurs en magistraten geïmpliceerd.

Van Semira Adamu tot Jozef Chovanec

De zaak van Mawda is ook een zaak van geïnstitutionaliseerd politiegeweld. Ze verwijst naar alles wat de politie zich permitteert met de lichamen gekwalificeerd als buitenlanders (Adil, Mehdi voor wie de raadskamer een nietigverklaring uitsprak, Lamine Bangoura verstikt door 8 politieagenten die in het begin zich beriepen op een nietigverklaring, etc.): gebruikte technieken, prioritaire operaties, verlies van afbeeldingen en bewijzen stellen ter discussie de politie, gehaaste instructies, coalities van ambtenaren, etc.

Maak een einde aan het racistisch geweld van de staat!

Rond het proces gaat het dus om:

 • Een ontmanteling van de operaties Medusa en de klopjachten zoals prioritaire maatregelen om veilige migratieroutes in te stellen, te eisen;
 • De eis om een ad hoc parlementaire onderzoekscommissie – die alle partijen proberen niet te eisen,
 • Een herziening van de politieke verantwoordelijkheden van de moord op de kleine Mawda;
 • Het vernietigen van de racistische en moordende politiek van de Europese en Belgische grenzen terwijl Frontex wordt ontmanteld, terwijl de Europese migratiepolitiek diepgaand wordt hervormd (zeker de vernietiging van de Dublinregeling die niet anders dat uitwijzingen accentueert);
 • Instellen van een nieuwe wet die migratie toelaat door de uitdagingen van de klimaatveranderingen en de structurele postkoloniale onevenwichtigheden en ongelijkheden om de vrije circulatie en installatie te verzekeren;
 • Opleggen van de ontmantelen van vormen van politiegeweld door verschillende technieken en politieke noden.
 • Afsluitend met de straffeloosheid van de politiemisdrijven.
 • Regulariseren van personen zonder papieren verblijvend in België de ene keer als maatregel van toegang tot zorg, toegang tot werk, tot de sociale zekerheid, het recht op huisvesting, etc. maar tegelijk ook de de maatregelen van postkoloniale reparaties in het kader van de commissie Waarheid en Verzoening;
 • Vrijheid van verkeer en de installatie voor iedereen + respect voor het recht op asiel.

Eerste ondertekenaars:

 • Groupe Montois de Soutien aux Sans-Papiers
 • Comité Mawda – Justice et Vérité
 • Gauche anticapitaliste – SAP -Antikapitalisten
 • Le Village du Monde
 • JOC
 • CEPAG – Mons Borinage
 • Bruxelles Panthères
 • Théâtre des Rue
 • FGTB Wallonne
 • Marche des Migrants de la Région du Centre
 • Le Théâtre du Copion
 • Charleroi Solidarité Migrant.e.s
 • IWW Belgium
 • Nouvelle Voie Anti-coloniale
 • MOC Hainaut-Centre
 • Collectif Travailleurs Sans-Papiers
 • L’école des solidarités (Mons)
 • Getting the Voice Out
 • Stand Up tegen racisme en fascisme
 • Le Mondes des Possibles
 • L’école des solidarités (Liège)
 • Migrations Libres
 • Équipes Populaires – Verviers
 • Éditions du Souffle
 • Solidair Gent
 • ObsPol
 • Compagnie Maritime
 • Acteurs de l’Ombre
 • CADTM Belgique
 • CRACPE (Collectif de Résistance Aux Centres pour Etrangers)
 • Collectif liégeois de soutien aux sans-papiers.

Wil je de oproep ook ondertekenen? Zend een mail naar: mons.soutiensp@gmail.com.

Volg alle activiteiten rond het proces op JusticeForMawda en steun de acties.