Terwijl de Europese Unie op een paar weken tijd al voor anderhalf miljard euro militaire steun aan Oekraïne toegekend heeft via de foutbenoemde ‘Peace Facility’, houdt de Europese Commissie al meer dan een jaar de zeer bescheiden financiële steun (30 miljoen) aan de Palestijnse Autoriteit in. De uitkering voor 2021 laat nog steeds op zich wachten, en dit ten gevolge van een zionistische lobbycampagne.

Zoals we al meldden vorig jaar in september draait het om zogezegd antisemitische Palestijnse schoolboeken. Een onafhankelijk onderzoek door het Eckart Institut wees uit dat de beschuldigingen berusten op enorm opgeblazen details, en bovendien grotendeels teruggaan op niet meer gebruikte handboeken. De schoolboeken beantwoordden overigens aan de UNESCO-standaards, maar – misschien niet zo verbazend – “they express a narrative of resistance within the context of the Israeli-Palestinian conflict and they display an antagonism towards Israel.”

Het online magazine Politico meldt dat de subsidie aan de Palestijnse Autoriteit voor 2021 nog steeds niet uitbetaald is, en dat commissaris Várhelyi, verantwoordelijk voor nabuurschap, daar ook geen haast mee maakt;  Commissievoorzitter von der Leyen blijkbaar ook niet. Zelfs voor een reeks lidstaten (waaronder België, Frankrijk, Spanje… maar niet Nederland en Duitsland) wordt het een beetje te opzichtig, en ze schreven verleden maand een brief aan Várhelyi waarin ze hem vragen er nu toch werk van te maken. Tussen de regels laten ze verstaan dat de Palestijnse Autoriteit verzwakken kan meebrengen dat ‘extremistische groepen’ (lees: Hamas) erdoor versterkt worden.

Twee weken eerder hadden de sociaaldemocratische, groene en linkse fracties van het Europees Parlement over deze kwestie ook al een brief gestuurd naar von der Leyen. Het kan niet dat de hele financiële steun wordt ingehouden omwille van vereisten aan schoolboeken, waar geen grond meer voor bestaat. Ze wijzen er onder andere ook op dat er geen onderzoek wordt ingesteld hoe de Palestijnen beschreven worden in Israëlische schoolboeken…

Herman Michiel is actief in Ander Europa. Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Ander Europa.