Op 3 april werd in de Vlaamse Regering, op voorstel van minister van Werk Hilde Crevits, een Besluit van de Vlaamse Regering goedgekeurd met 2 crisismaatregelen met betrekking tot de dienstencheques.

Dringende maatregelen drongen zich op “om de negatieve economische impact op de dienstencheque-ondernemingen en de gebruikers ten gevolge van de Coronavirus-maatregelen te temperen,” aldus de minister van Werk. Het aanhalen van dringende noodzakelijkheid maakt een advies van de Raad van State overbodig.

Zoals velen waarschijnlijk denken is het verrichten van dienstencheque-activiteiten in corona-tijden voorlopig niet aan de orde, omdat het geen vitale of essentiële sector is. Maar niets is minder waar: dienstencheque-activiteiten bij de gebruikers thuis zijn nog steeds toegelaten, mits inachtname van de nodige hygiënemaatregelen.

Het liefst van al zag minister-president Jan Jambon alle dienstencheque-werknemers al terug aan de slag want ‘de meeste mensen kunnen toch gerust boven gaan zitten als de poetsvrouw beneden bezig is’. Alsof iedereen een boven heeft.

Voor de bedrijven, niet voor de werknemers

Zoals we zullen zien, is met 2 van de drie betrokken partijen in de constructie van dienstencheques door de crisismaatregelen rekening gehouden: de ondernemingen en de gebruikers. Vakkundig uit beeld gehouden: de dienstenchequewerknemers, zij die moeten gaan poetsen. Een deel van de helden waarvoor we elke avond om 20 uur mee applaudisseren…

Een eerste maatregel heeft betrekking op de duur van een aangekochte dienstencheque. Een dienstencheque die is uitgegeven in maart 2019 en april 2019 heeft voor de gebruiker een geldigheidsduur tot het einde van de 15de maand die volgt op de maand van zijn uitgifte. Voorheen had een dienstencheque een geldigheid van 12 maanden, nu komt er een verlenging met drie maanden.

Extra cadeau

Maar het is vooral de 2e maatregel die door de Vlaamse regering werd goedgekeurd die opvalt. Tijdelijk wordt een verhoging van de subsidies toegekend voor de dienstencheque-prestaties die geleverd worden van 16 maart tot 19 april met 8,64€ per dienstencheque. Hiermee komt de subsidie op 23€. De periode is verlengbaar.

Alle ondernemingen kunnen gebruik maken van deze maatregel, ook als ze vandaag gesloten zijn en beslissen terug hun dienstverlening op te starten. De druk op het personeel om het werk te hervatten zal hierdoor toenemen. Het aantal corona-besmettingen evenzeer. Nochtans staat in de regelgeving dat het dienstenchequebedrijf haar werknemers geen prestaties mag laten verrichten in een omgeving met onaanvaardbare risico’s of gevaren.

Die extra subsidie van 8,64€ zou evenwel geen blanco cheque zijn want 25% van deze tegemoetkoming moet gaan naar maatregelen gaan die de veilige werkomstandigheden garanderen. Dit bewijs kan geleverd worden op basis van facturen voor beschermend materiaal, vormingen voor de medewerkers, enz. De komende weken gaan er massa’s van die vormingen zogezegd hebben plaatsgevonden, wees daar maar zeker van. Voor elk uur 8,64€ extra!

En laat de inspectiedienst die dit moet nagaan nu net geen controles meer verrichten. Zij respecteren immers wel de lockdown-periode en verrichten geen controles ter plaatse.

Het zal dus niet de grote baas van Trixxo (vroeger Work@home), Luc Jeurissen, zijn die zijn gezondheid op het spel zet door te gaan poetsen. Evenmin als de bazen van Het Poetsbureau – Jo Mellemans en zijn echtgenote Elly Huysmans – die zichzelf in 2020 een schamele 6,8 miljoen euro kapitaal hebben uitgekeerd.

Zij krijgen nu dus per cheque de ronde som van 32€ (23€ subsidies + 9€ aankoopprijs per cheque) toegestopt, betaald door u en mij. We hebben ze nog geen melding horen maken van een substantiële loonsverhoging voor hun personeel…