Op 1 februari 2021 verbrak het Birmese leger (Tatmadaw) zijn regeringssamenwerking met de Nationale Liga voor Democratie (NLD), zette haar leiders gevangen en stortte vervolgens het hele land in een gruwelijke ongelijke oorlog. Twee jaar later is zij er nog steeds niet in geslaagd de controle over een groot deel van het grondgebied uit te oefenen. Ondanks hun inferieure bewapening hebben de verschillende onderdelen van het verzet het leger nederlagen toegebracht, met als doel voorgoed een einde te maken aan een militair regime dat duidelijk heeft laten zien dat het elke democratische overgang afwijst.

Bij wijze van inleiding citeren we de verklaring die op 1 februari 2023 door het Women’s Peace Network werd gepubliceerd. Het drukt krachtig uit wat we allemaal voelen als we de dagelijkse strijd van het Birmese volk volgen.:

‘Twee jaar na de couppoging van het Birmese leger, ruim vijf jaar na de genocide-aanvallen van 2017 en na tientallen jaren van wreedheden tegen onze gemeenschappen, worstelen we als Women’s Peace Network met sprakeloze tragedie en woede. Het leger is nog steeds in staat om het hele land te tiranniseren, zelfs na het vermoorden van bijna 3.000 burgers, het willekeurig arresteren en vasthouden van meer dan 17.000 mensen en het martelen van honderdduizenden anderen in slechts twee jaar tijd. De luchtaanvallen en het gebruik van zware wapens in de deelstaten Chin, Karen, Kachin, Rakhine/Arakan en de regio Sagaing en veel andere gebieden waar onze gemeenschappen wonen, nemen toe. Zowel in deze gebieden als in nationale gevangenissen en ondervragingscentra richt het patriarchale en vrouwenhatende leger zich op vrouwen en meisjes met de meest wrede vormen van seksueel geweld. Rohingya lopen nu een steeds groter risico op genocidale aanvallen van het leger: de afgelopen twee jaar heeft de junta beleid en beperkingen uitgevaardigd en herhaald om ten minste 2.700 Rohingya, waaronder meer dan 800 vrouwen, te arresteren en op te sluiten.”

Woede over de eenzaamheid waarin de gemartelde bevolking is achtergelaten door de zogenaamde ‘internationale gemeenschap’, terwijl ze zich met enorme moed tegen de dictatuur hebben verzet. Woede, omdat als de verdiende hulp tijdig was gegeven, de putsch zou zijn afgebroken en duizend maal lijden zou zijn voorkomen. Bewondering voor het vermogen van zoveel organisaties, zoveel mensen, om de ergste tegenslagen het hoofd te bieden. Hoop, want hoewel de junta niet uit het land is verdreven, is ze er niet in geslaagd haar bewind te stabiliseren, ondanks alle steun die ze kreeg van de grootmachten China en Rusland, maar ook van India en Pakistan met hun aanzienlijke regionale gewicht, van Vietnam en de (andere) buurlanden Laos en Thailand… Nu controleert ze militair slechts de helft of iets meer van het grondgebied en is ze er niet in geslaagd de geest van volksverzet te breken. Daarom noemt het Women’s Peace Network het een poging tot staatsgreep.

Twee jaar later: het geweld van de repressie, de successen van het verzet

Iedereen herdenkt de tweede verjaardag van de militaire staatsgreep op zijn eigen manier.

Het verzet organiseerde op veel plaatsen in het land een dag van ‘stille staking’ van 10 tot 15 uur, een ‘dode stad’-operatie. In het buitenland werden betogingen gehouden voor ambassades, waarbij de naam van dictator-generaal Min Aung Hlaing, de leider van de junta, werd gescandeerd. De grootste manifestatie vond waarschijnlijk plaats in Thailand, waar een aantal van de enkele honderden demonstranten een portret van Aung San Suu Kyi droegen of drie vingers omhoog hielden, het herkenningsteken van de jongeren die gemobiliseerd waren tegen de absolute monarchale orde in het Thaise koninkrijk, waar een grote Birmese immigrantengemeenschap woont. Deze gemeenschap staat onder streng toezicht van het Thaise monarcho-militaire regime dat de junta steunt.

Van haar kant heeft de junta, na de noodtoestand met zes maanden te hebben verlengd, de staat van beleg afgekondigd op zevenendertig plaatsen (in acht regio’s en deelstaten), waaronder de bolwerken van het verzet in de regio’s Sagaing en Magwe. De regionale commandanten krijgen volledige bevoegdheden en militaire rechtbanken zullen elke strafzaak behandelen die ze als een uitdaging voor het regime beschouwen. Er wordt aangekondigd dat de doodstraf en levenslange gevangenisstraffen zullen worden uitgesproken. Tegen de vonnissen zal geen beroep kunnen worden aangetekend, behalve in het geval van een doodvonnis, waarbij beroep kan worden aangetekend bij… Generaal Min Aung Hlaing, voor een definitieve beslissing.

In 2021 had het regime al de staat van beleg afgekondigd in delen van Yangon (Rangoon), Mandalay en de deelstaat Chin. Bijna 100 mensen werden ter dood veroordeeld.

Wat heeft de terreurcampagne van de junta de afgelopen twee jaar opgeleverd? Volgens de Vereniging voor Bijstand aan Politieke Gevangenen (AAPP) zijn meer dan 2.500 mensen gedood, meer dan 16.500 mensen gearresteerd en worden meer dan 13.000 mensen nog steeds vastgehouden. Er zijn 138 doodvonnissen uitgesproken, waarvan 41 bij afwezigheid. In juli werden vier politieke gevangenen opgehangen die werden beschuldigd van ’terrorisme’. Dat waren de eerste executies sinds het einde van de jaren tachtig. In november werden zeven studenten van de Dagon Universiteit ter dood veroordeeld.

Naar schatting zijn ten minste 1,5 miljoen mensen ontheemd geraakt door de oorlog (sommigen zeggen drie miljoen).

Ondanks deze terreurcampagne en de overweldigende superioriteit van het leger in wapens, is de militaire situatie in het nadeel van de junta veranderd. Generaal Min Aung Hlaing erkende zelf, op de verjaardag van de staatsgreep van 1 februari 2021, tijdens een algemene stafvergadering, dat ‘de toestand van de natie nog niet is genormaliseerd: meer dan een derde van de districten is nog niet volledig onder militaire controle‘. Een eufemisme dat neerkomt op een erkenning van de mislukking. Het initiatief ligt momenteel aan de kant van het verzet en de Tatmadaw lijdt zware tegenslagen in de deelstaten Chin, Shan, Karen en Kachin, alsmede in de Sagaing, Magwe en andere delen van de Irrawaddydelta.

Ondanks alles ligt de toekomst van Birma nog open. Een heel hoofdstuk in de geschiedenis van het land is afgesloten in een onophoudelijke crisis. De junta wilde ervoor zorgen dat de militaire heersende kaste een machtsmonopolie zou hebben over de hele samenleving, maar deze macht wordt nu in twijfel getrokken. Een terugkeer naar de situatie van voor de putsch lijkt onmogelijk, aangezien de laatste poging tot een vreedzame democratische overgang is mislukt in een bloedbad. Deze mislukking heeft iets definitiefs. Generaties hoge officieren zijn gekomen en gegaan, maar het leger is niet veranderd en zal niet veranderen.

Terugblik op 2021

De aandacht gaat nu uit naar de situatie twee jaar na de putsch van 1 februari 2021. Wie niet bekend is met de geschiedenis van Birma zou kunnen denken dat de Tatmadaw in 2021 de macht greep en een burgerregering omver wierp. Dat is niet het geval. Birma heeft vijf decennia lang een opeenvolging van militaire regimes gekend. Na tot 2011 geïsoleerd te zijn geweest en om de internationale economische en diplomatieke herintegratie van het land te voltooien, wilde de junta graag een democratisch tintje krijgen door relatief vrije verkiezingen toe te staan, maar er tegelijkertijd voor te zorgen dat ze de controle over de instellingen zou behouden.

Het leger richtte een politieke partij op, de Unie, Solidariteit en Ontwikkelingspartij (USDP), in de overtuiging dat ze de verkiezingen van 2020 zou winnen. Ze stuurde de opstelling van een op maat gemaakte grondwet aan. De grondwet geeft haar automatisch een blokkerende minderheid in alle wetgevende vergaderingen, waar 25% van de niet-gekozen zetels voor haar zijn gereserveerd, bovenop de zetels die haar partij en haar bondgenoten zouden hebben gekregen (ze kan zo de aanneming van een grondwetswijziging blokkeren, waarvoor minstens 75% van de stemmen nodig is). Ze krijgt automatisch de leiding over belangrijke ministeries (Defensie, Binnenlandse Zaken en Grensbewaking). Het leger wordt beschermd tegen elke vorm van controle door een civiele autoriteit. De junta legt zo haar overwicht binnen de regeringscoalitie vast.

De Nationale Liga voor Democratie, en niet de USPD, won de verkiezingen van 2020 met een overweldigende meerderheid, met 82% van de stemmen! Aung San Suu Kyi was een van de pijlers van de Birmese politiek geworden, door in de centrale regio’s de afwijzing van de militaire orde te bundelen. Gewapend met haar electorale legitimiteit aanvaardde ze het zeer riskante experiment van samenwerking tussen de regering en het leger. Het was echter een illusie te geloven dat de Tatmadaw vrijwillig zijn voorrechten af zou staan na parlementsverkiezingen, althans zonder massale mobilisatie van de bevolking (wat Suu Kyi toen niet wilde). Ze gokte op een geleidelijke ontwikkeling van het civiel-militaire machtsevenwicht binnen het regime. Ze betaalde een exorbitante prijs voor deze gok: de eindeloze opsluiting zonder communicatie met de buitenwereld, massale arrestaties en moorden op partijkaders waarvan zij de leider was.

De putsch en de reactie

Het doel van het leger was niet om de macht te veroveren ‒ die had het al ‒ maar om die weer te monopoliseren, omdat Aung San Suu Kyi dreigde de corruptiezaken te onderzoeken en haar invloed verder uit te breiden dan het leger bereid was te accepteren. Daarom noem ik het meestal een putsch, in plaats van een staatsgreep, of een preventieve staatsgreep.

De putsch lokte een enorme volksopstand uit. De dag na de putsch bezette de bevolking in het centrum van Rangoon de balkons in een concert van pannen, naar verluidt om de ‘boze geesten’ te verjagen. Ziekenhuizen kwamen openlijk in opstand en middelbare scholieren gingen de straat op. Ambtenaren bleven niet achter en verlamden de spoorwegen en banken. Een verlamming die een groot deel van de industriële productie trof… Op 6 februari demonstreerden vrouwelijke textielarbeiders in de buitenwijken van de economische hoofdstad. Burgerlijke ongehoorzaamheid verspreidde zich snel over het hele land en culmineerde in de algemene staking van 22 februari, waarbij meer dan een miljoen mensen in vele plaatsen betoogden en veel anderen werkonderbrekingen hielden.

Deze volksopstand was zowel spontaan als gecoördineerd door de Beweging voor Burgerverdediging (CDM), waarvan de leiding bestond uit vertegenwoordigers van verpleegkundigen en gezondheidswerkers, middelbare scholieren, ambtenaren (veel sectoren zijn genationaliseerd in Birma), vrouwen en studenten, vakbonden in de particuliere sector (met name in de textiel), waaronder de CTUM en leraren… Deze synergie leidde tot wat wel een van de grootste stakings- en mobilisatiebewegingen in de moderne geschiedenis moet zijn. Door haar omvang ontnam deze ‘lenterevolutie’ de militaire junta onmiddellijk elke legitimiteit, elk gezag ‒ en dat in een land waar het leger zich voordeed als de hoeder van de natie.

De beweging van burgerlijke ongehoorzaamheid. De junta viel niet alleen de NLD aan, maar ook de sociale bewegingen, waarvan er veel vertegenwoordigd waren in de MDC. Dat de MDC vrijwel onmiddellijk kon opkomen, kwam doordat men lering had getrokken uit eerdere grote anti-dictatoriale confrontaties (waaronder die van 1988). Het verzet kwam onmiddellijk, met als hoogtepunt de algemene staking van 22 februari.

De Beweging van Burgerlijke Ongehoorzaamheid was geen ‘front’ van de NLD, maar een onafhankelijke coördinatie. Ze omvatte linkse activisten van het Sociaaldemocratisch Verenigd Front (SDUF), een uiterst linkse stroming (‘sociaaldemocratisch’ in de zin van Lenin en de bolsjewieken).

De Nationale Liga voor Democratie. De NLD heeft uiteraard bijgedragen tot de organisatie van het verzet in de centrale vlakte; op haar kaders werd jacht gemaakt en haar leiders werden grotendeels gevangen gezet. Veel van hen toonden hun vechtlust en moed. In Bamar-land vonden vaak demonstraties plaats onder het portret van Aung San Suu Kyi, die samen met president Myint Swe, die ook in hechtenis zat, de continuïteit en wettigheid van de burgerregering belichaamde. Gedurende tientallen jaren heeft Aung San Suu Kyi herhaaldelijk geleden onder de militaire repressie, waarbij ze resoluut weigerde in ballingschap te gaan en zich bij haar familie in Groot-Brittannië te voegen. Haar moed staat buiten kijf en ze kreeg hiervoor de Nobelprijs. Die prijs werd echter ingetrokken na de genocide op de Rohingya.

De genocide op de Rohingya. De Rohingya wonen al lang in Birma, aan de Golf van Bengalen en veel van hen werden erkend als volwaardige burgers (de kwestie van het burgerschap in Myanmar is een heel ingewikkeld verhaal). Rohingya betekent ‘inwoners van Rohang’, beter bekend als de deelstaat Arakan/Rakhine ‒ ‘inwoners van Arakan’. Het militaire regime ontzegt hun het recht zich zo te noemen en beschouwt hen als buitenlanders. Deze bevolking is het voorwerp geweest van diverse discriminatiecampagnes en zelfs massamoorden, zoals in 2012, die in 2017-2018 culmineerden in een genocide en de massale vlucht van de overlevenden (ongeveer 750.000 vluchtelingen, velen van hen in Bangladesh of zwervend tussen diverse andere landen).

De extreemrechtse nationalistische vleugel van het Birmese boeddhisme heeft een grote rol gespeeld bij de demonisering en ontmenselijking van de Rohingya. Zoals vaak het geval is, gaan achter de verhitte retoriek ter verdediging van ‘heilige’ zaken ‒ zoals religieuze of etnisch-nationalistische identiteit ‒ zeer reële kwesties schuil. De genocide zou waarschijnlijk niet hebben plaatsgevonden als het land waar de moslims woonden niet was vrijgemaakt voor de aanleg van een diepzeehaven, een industriezone en nieuwe infrastructuur ten behoeve van de generaals, India en China. Het beleid van ‘corridors’ stelt het Chinese regime in staat de handelsroutes te verkorten, massaal te investeren in de betrokken landen (er is ook een ‘Pakistan corridor’), zijn invloed in de periferie te versterken en een mogelijke blokkade te omzeilen die het Amerikaanse leger zou kunnen uitoefenen ter hoogte van de Straat van Malakka, verder naar het oosten.

De genocide is in Birma in de doofpot gestopt en de Bamar en de etnische staten hebben geen wezenlijke solidariteit getoond. Hoewel het het leger was dat de genocide pleegde, verdedigde Aung San Suu Kyi de generaals aanvankelijk fel in de internationale arena, waarbij ze zelfs zover ging de VN-hulporganisaties aan te klagen als ‘medeplichtigen van de terroristen’.

De jongere generatie Birmezen lijkt nu bereid dit zware verleden onder ogen te zien. Bamars die nu lijden onder het genadeloze geweld van de Tatmadaw ervaren aan den lijve het lot van de Rohingya en voelen zich schuldig dat ze in 2017-2018 hebben weggekeken. De nieuwe regering van nationale eenheid (NUGheeft in een verklaring van 3 juni 2021 de genocide erkend en gezegd dat degenen die verantwoordelijk zijn voor deze misdaad moeten worden berecht. Vertegenwoordigers van Rohyngha-organisaties blijven sceptisch over dit mea culpa en vragen om op de feiten te worden beoordeeld, maar erkennen dat er een nieuwe ‘mogelijkheid’ ontstaat aan de kant van de oppositie tegen de junta, terwijl er van de kant van de Tatmadaw niets te verwachten valt.

Bamar-elites en etnonationalisme

Birma is het grootste land op het vasteland van Zuidoost-Azië, groter dan Frankrijk, hoewel minder bevolkt. Het heeft de vorm van een hoefijzer, waarbij de rechter (oostelijke) arm langer is dan de westelijke. De centrale vlakte, waar de Irrawaddy-rivier van noord naar zuid stroomt, wordt begrensd door bergen. Het zuidelijke deel van de kustlijn van het land grenst aan de Adaman Zee en de Golf van Bengalen (Indische Oceaan).

Bestuurlijk is het land hoofdzakelijk verdeeld in zeven etnische staten in de periferie (40% van de bevolking) en zeven regio’s in het centrum (60%). 135 etnische groepen zijn officieel erkend. Birma heeft een parlement met twee kamers, de Assemblee van de Unie, bestaande uit een lagerhuis, het Huis van Afgevaardigden, en een hogerhuis, het Huis van Nationaliteiten. In werkelijkheid is dit een vals federalisme, aangezien de centrale regering nooit een ontwikkelingsbeleid voor het hele land heeft geformuleerd.

In deze configuratie zijn de Bamar de centrale machthebbers, die verondersteld worden, in de koloniale traditie, het ‘nuttige’ land te belichamen. Het regime baseert zijn legitimiteit op de verdediging van ‘zijn’ Birma tegen de figuur van ‘de ander’, de niet-Bamar volkeren in de periferie. De sociale elites van de Bamar, waartoe Aung San Suu Kyi behoort, zijn cultureel etnonationalistisch. Dat is een van de redenen waarom Suu Kyi na de genocide op de Rohingya een tijdlang in de regering kon samenwerken met de militairen en hen kon verdedigen.

Suu Kyi is de dochter van Aung San, de bekendste stichter van het nationale leger tijdens de Tweede Wereldoorlog en, in 1939, van de Birmese Communistische Partij (BCP). Hij werd samen met zes andere leden van de voorlopige regering op 19 juli 1947 vermoord door een extreemrechtse leider. De vorming van dat leger tijdens de oorlog wordt gekenmerkt door omkeringen van allianties en er was niet, zoals in China, een lang proces van combinatie van volksoorlog, nationale bevrijdingsstrijd en sociale revolutie. De CPB had onmiskenbaar wortels in de geschiedenis van de volksstrijd, maar bleef qua samenstelling uitsluitend Bamees.

Aung San Suu Kyi’s statuur is deels te danken aan deze relatie. De ambivalentie van haar relatie met het leger is daar waarschijnlijk ook debet aan. Ze wil haar historische aura niet bezoedelen en tegelijkertijd de voorrang van de burgerregering tegenover de generale staf van de Tatmadaw bevestigen, aangezien haar eigen legitimiteit electoraal is. Bovendien is de politieke traditie waarin ze is ingebed die van een ‘verticalistisch’, autoritair links. In de relatief democratische periode vóór de coup van 2021 heeft het ‘maatschappelijk middenveld’ zich snel ontwikkeld, maar Suu Kyi vertrouwt niet op deze maatschappij en haar mobilisaties. Etno-nationalisme en verticalisme lijken twee van de factoren te zijn die hebben bijgedragen tot het mislukken van een overigens lukraak verlopende democratische overgang.

Vragen voor de toekomst

De democratische overgang is mislukt, evenals de stabilisering van de militaire dictatuur. De situatie in Birma is instabieler dan ooit, maar de verspreiding van de gewapende strijd over het hele land verandert veel.

– De Tatmadaw staat bekend om zijn cohesie. Het is een soort heersende factie in de samenleving geworden en kan een kanaal zijn voor sociale promotie. Naast zijn verdeeldheid en rivaliteit verdedigt het hogere officierskorps solidair zijn politieke voorrechten en zijn economische imperium (de ‘kakie’-economie). Het behoudt nog steeds belangrijke bronnen van inkomsten, al dan niet ‘legaal’ (zoals de grenshandel) en behoudt zijn greep op de dienstplichtigen (één per gezin) door dreiging. Zolang troepen werden uitgezonden om tegen etnische organisaties (‘de ander’) te vechten, bleef deze cohesie in stand. Zodra de repressie de Bamar bevolking trof, ontstond een golf van overlopers. Die zou kunnen aanhouden nu het leger kostbare tegenslagen te verwerken krijgt. In het verleden opereerde de Tatmadaw met tussenpozen in een beperkt aantal operatiegebieden, alleen in enkele etnische staten. Tegenwoordig is het hele land een oorlogsgebied, wat nieuwe operationele uitdagingen met zich meebrengt.

– Militaire samenwerking van de oppositie. Twee jaar geleden was er duidelijk geen gewapende oppositie van de Bamar tegen de militaire macht, aangezien de NLD binnen de regering met hen samenwerkte. Anderzijds zijn er in de etnische staten veel politiek-militaire bewegingen actief ‒ de zogenaamde gewapende etnische organisaties (EAO’s). Sommige daarvan zijn de door de junta opgejaagde activisten van de Centrale Vlakte te hulp gekomen. Dat is niet de eerste keer, maar het heeft een ongekende impuls gekregen. Dat maakt een groot verschil!

Het trainen van ervaren Bamar strijders kost tijd en reizen is gevaarlijk. De kwaliteit van de wapens is een groot probleem. Zelfs de gewapende etnische organisaties die tegen de junta vechten beschikken niet over voldoende draagbare apparatuur om een vliegtuig of helikopter neer te schieten of een voldoende gepantserde tank te vernietigen. Elders beschikken guerrilla-eenheden over een lappendeken van wapens, soms beperkt tot zelfgemaakte jachtgeweren en explosieven.

De coördinatie van militaire operaties is ook moeilijk. De regering van nationale eenheid heeft de Volksverdedigingstroepen (PDF) gevormd en zou alle gewapende eenheden onder haar bevel willen plaatsen, maar zou ze dat kunnen? Bovendien blijft ze zich te zeer identificeren met de Nationale Liga voor Democratie om de EAO’s te kunnen verenigen en om veel lokale eenheden in staat te stellen haar gezag te erkennen.

– Massale zelfwerkzaamheid en wijziging van het politieke toneel van de Bamare oppositie. De algemene uitbreiding van de guerrillaoorlog impliceert een grote mate van lokale zelfwerkzaamheid. Hetzelfde geldt voor de voortzetting van andere vormen van strijd, zoals flitsdemonstraties van studenten of stakingsacties in sommige bedrijven. Nieuwe generaties leiders worden op deze manier opgeleid en worden daardoor initiatiefrijk. Dat opent het sociale en democratische terrein van de strijd voor een pluraliteit van componenten en moet het politieke pluralisme van progressieve politieke bewegingen, met inbegrip van uiterst linkse organisaties, voeden.

Hoe zullen de Nationale Liga voor Democratie en de regering van nationale eenheid zich in deze context ontwikkelen? Uiteraard blijven Aung San Suu Kyi, de ‘Staatsraadgever’ en Myint Swe, de president, in functie, maar we kunnen wel stellen dat de NLD en de NUG in feite het post-Suu Kyi-tijdperk zijn ingegaan. De nieuwe regering is multi-etnisch samengesteld en is belangrijke verbintenissen aangegaan om het momenteel zeer ongelijke recht op burgerschap volledig te herzien (‘gebaseerd op geboorte in Myanmar of geboorte waar dan ook als kind van Myanmarese burgers‘) of om een echt federalisme tot stand te brengen dat in samenwerking met de minderheden wordt gedefinieerd. Ze moet op overtuigende wijze aantonen dat deze verbintenissen niet van cosmetische aard zijn.

– Geopolitieke gevolgen. Het diplomatieke klimaat verslechtert voor de junta. De Verenigde Staten kondigen een verscherping van de internationale sancties aan, onvolkomen gevolgd door de Europese Unie (maar helemaal niet door Japan). China herziet de situatie en schort naar verluidt de aanleg van het havengebied in Arakan (deelstaat Rakhine) op. Het Chinese regime is niet ideologisch. Het had een hele goede relatie met Aung San Suu Kyi, voordat het de junta steunde. maar het moet omgaan met een macht die de stabiliteit van het land kan garanderen, hetgeen niet langer het geval is. Peking probeert rechtstreeks met andere gesprekspartners dan het leger om te gaan, met inbegrip van etnische organisaties.

– Solidariteit. Het heeft niets aan urgentie ingeboet. De strijd van het volk is niet gewonnen. De dictatuur importeert nieuwe tanks en gevechtsvliegtuigen en behoudt de controle over het luchtruim. Ze plundert de natuurlijke hulpbronnen van het land en heeft de middelen om steun te kopen in etnische staten of om sommige NLD-kaderleden te coöpteren. Onder deze omstandigheden is het noodzakelijk om

– het leger volledig diplomatiek te isoleren. De NUG moet voorlopig zorgen voor de continuïteit van de wettelijke vertegenwoordiging van de Unie van Birma (Myanmar) in alle internationale en regionale organen (ASEAN, enzovoort).

– de ondernemingen die de junta direct of indirect de financiële en militaire middelen blijven verschaffen om haar oorlog voort te zetten, te veroordelen en te bestraffen.

– de onvoorwaardelijke vrijlating te eisen van alle politieke gevangenen.

– een aanzienlijke verhoging van de hulp, ook militair, aan het verzet te verkrijgen, met name om de bevolking te beschermen tegen luchtaanvallen en pantseraanvallen.

– militaire, politieke en financiële steun te verlenen aan de verschillende onderdelen van het verzet. Europe Solidaire Sans Frontières heeft van haar kant via haar website gezorgd voor een permanente follow-up van de situatie in Birma en heeft in 2022 4.500 euro gestuurd, gestort in de gemeenschappelijke kas van de solidariteitsbewegingen die aan de grenzen van het land aanwezig zijn.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op l’Anticapitaliste. Nederlandse vertaling: redactie Grenzeloos.