We publiceren hieronder de tekst van de open brief Stop de criminalisering van actievoerders tegen politiegeweld. Deze open brief werd onderschreven door meer dan 40 organisaties, en bijna 120 individuele ondertekenaars uit het brede middenveld en de linkerzijde, waaronder SAP – Antikapitalisten / Gauche anticapitaliste. Helaas bleek enkel DeWereldMorgen bereid de tekst te publiceren, de rest van de Vlaamse pers en VRT vonden het blijkbaar niet relevant genoeg.

Wil je deze open brief zelf mee onderschrijven? Dat kan hier. We doen alvast een warme oproep aan alle linkse organisaties, vakbonden en progressieve bewegingen die tot nu toe niet reageerden dit alsnog te doen. Deze kwestie belangt ons allen aan!

Open brief: Stop de criminalisering van actievoerders tegen politiegeweld

Wij namen kennis van een besluit van de burgemeester van de Stad Brussel, Philippe Close, waarin beslist werd om een tijdelijk manifestatieverbod op te leggen op 5 december voor de samenkomst « Stop de klassenjustitie, stop de racistische rechtspraak ». Dit besluit werd uitgehangen als affiche op het Poelaert plein. Het burgemeestersbesluit begint met het vermelden van een aantal recente gerechtelijke beslissingen en gevallen van straffeloosheid bij de politie, die de aanleiding waren voor de samenkomst gepland op 5 december. Het vervolg van de tekst is echter totaal onaanvaardbaar vanuit democratisch oogpunt.

We nemen duidelijk stelling tegen de leugenachtige aantijgingen, de bewuste verwarring en de kwaadsprekerij die in dit besluit worden gehanteerd. Ze tonen een gevaarlijke evolutie in de benadering door de politie, blijkbaar onder invloed van een wereldvisie en van praktijken typisch voor extreemrechts. Dit alles goedgekeurd door de burgemeester van de Stad Brussel.

Om te beginnen toont het besluit een flagrant miskennen van de aard van de organisatie van de manifestatie. Rond de oproep « Stop de klasse justitie, stop de racistische rechtspraak » waren 25 verschillende organisaties verenigd.  Toch wordt in het burgemeester besluit bijzonder uitgehaald naar Axel Farkas, de actievoerder die door het samenwerkingsverband werd gemandateerd om de politie te contacteren.

Hij wordt, zonder enig bewijs beschreven als « een activist die gekend staat voor het zoeken van de confrontatie met de politie ». Hierna volgt een andere valselijke aantijging, « hij weigert systematisch iedere dialoog met de politie ». Gauche anticapitaliste / SAP – Antikapitalisten, de organisatie waarvan hij lid is, wordt beschreven als « een uiterst linkse groep die meermaals deelnam aan uit de hand gelopen betogingen ». Op die manier wordt de verantwoordelijkheid voor eventuele incidenten vooraf al bij de ideale zondebokken gelegd.

Dit besluit getuigt bij de politie van een visie op sociale bewegingen die meer lijkt op samenzweringstheorieën. Sociale bewegingen en acties zouden niet als uitdrukking van sociale en politieke tegenstellingen ontstaan, maar louter als puur product van kleine groepjes manipulatoren.

De politie van Brussel weet nochtans heel goed dat de organisatoren, via Axel Farkas, een reeks constructieve voorstellen deden om de samenkomst te kunnen houden en op een democratische wijze de eisen naar voor te brengen, met volle respect voor de corona maatregelen. Maar al deze voorstellen van de organisatoren werden door de politie zelf verworpen. Het besluit spreekt zich trouwens tegen waar het de zaken voorstelt alsof de organisatoren de politie niet zouden hebben gecontacteerd, terwijl Axel Farkas dit wel degelijk gedaan heeft, hiertoe gemandateerd door de betrokken verenigingen.

De rest van de tekst versterkt nog deze samenzweringsvisie van het politieverslag, waar er een amalgaam wordt gemaakt van de collectieven ter ondersteuning van de slachtoffers en hun families, Gauche anticapitaliste / SAP – Antikapitalisten, de anarchisten (sic) en « de jeugd van de probleemwijken » (sic). Deze verschillende organisaties en groepen individuen worden op groteske wijze, collectief en zonder enig bewijs, beschuldigd van “incidenten”, waarvan de exacte teneur niet bekend is.

Alles wijst erop dat hier niet het falen van het beheer vanwege de politie en haar gewelddadige repressie worden bedoeld, zoals die telkens tegenover de genoemde bewegingen werden uitgeoefend (Black Lives Matter, Zorg in actie en de rellen die uitbraken na de schandalige vonnissen rond de oorzaak van de dood van Adil). Het aan de kant schuiven van commissaris Vandersmissen na de “incidenten” rond de manifestatie van Zorg in actie, zouden de politie van Brussel eerder moeten aanzetten tot iets meer terughoudendheid in haar aantijgingen en tot het opkuisen van haar eigen rangen in plaats van vreedzame manifestanten zwart te maken.

Tenslotte roept het besluit, zoals te verwachten was, het risico voor de volksgezondheid in als voorwendsel om de samenkomst te verbieden. Terwijl de organisatoren in hun contact met de politie duidelijk en uitdrukkelijk hadden aangegeven alle noodzakelijke maatregelen hierrond te willen nemen, waren er op dat moment duizenden mensen aan het shoppen in de straten van de hoofdstad.

Moeten we hieruit besluiten dat voor de socialistische burgemeester van Brussel de winsten in de winkelstraten – waar de mensen in veel minder veilige omstandigheden op een hoop lopen dan op een samenkomst in open lucht waar de fysieke afstandsregels gewaarborgd kunnen worden (het Poelaert plein is het grootste plein van Brussel-stad) – voorrang krijgen op de democratische rechten? De vraag stellen, is ze beantwoorden.

Wij zijn ook erg verontwaardigd over het feit dat de publieke en valse aantijgingen in dit besluit, wel erg lijken op een dreigement en een afrekening. Erger nog, de manier waarop dit besluit werd bekend gemaakt, de onderliggende toon van de tekst, leken er volledig op gericht om politiegeweld al vooraf in te dekken voor het geval dat de organisatoren de samenkomst toch hadden laten plaats vinden.

De toon van de tekst en de amalgamen die hij bevat zijn extreemrechts waardig. Ze bevestigen onze uiterste bezorgdheid over de evolutie van de politie in België en in Brussel in het bijzonder. Dit in een context van een wereldwijd verglijden naar meer autoritaire regimes, met inbegrip in ons buurland Frankrijk, en van het misbruiken van de corona pandemie om een politieke draai naar meer repressie te maken.

Dit onwaardig en schandelijk besluit drukt volgens ons de politieke wil uit om de eenheid van de collectieven en families van slachtoffers van politiegeweld met linkse, feministische en syndicale organisaties te breken, en om voorrang te geven aan de winsten van de handelszaken op de democratische rechten van de bewoners van de stad.

Deze zoveelste provocatie toont nog maar eens het belang aan van onze acties en de juistheid van onze eisen. Ze geeft ons moed om ook in de toekomst verder te mobiliseren voor onze democratische en sociale rechten en tegen de willekeur vanwege het beleid.

  • Wij interpelleren de gemeenteraadsleden van de democratische partijen in de gemeenteraad van Brussel, opdat ze deze intimidatiepoging en aantijgingen vanwege de Brusselse politie veroordelen.
  • We interpelleren burgemeester Philippe Close, politiek verantwoordelijk voor het herhaaldelijk hardhandig optreden van zijn politie de laatste jaren, telkens we op straat kwamen, om onze rechten te verdedigen.
  • Wij interpelleren alle actievoerders, met of zonder papieren, vakbondsmilitanten en burgers die bezorgd zijn om hun fundamentele rechten, deze intimidatie en criminalisering van lagen van de bevolking en van sociale bewegingen af te wijzen.

Wij zijn verontwaardigd, en zullen samen waakzaam blijven om ons te verdedigen tegen elk politiegeweld.

We verdedigen de actievoerders die worden zwart gemaakt en valselijk beschuldigd, net zoals wij de vakbondsmilitanten verdedigen die tot gevangenisstraffen met uitstel werden veroordeeld omwille van acties binnen het kader van een stakingsactie.

We zullen ons democratisch recht om actie te voeren in de openbare ruimte blijven uitoefenen om zo onze fundamentele rechten te verdedigen tegen het geweld en de arbitraire aanpak van de politie.

Eerste ondertekenaars:

Organisaties:

Actrices et acteurs des temps présents

le réseau ADES

ATTAC Bruxelles

ATTAC Liège

la Brigade de solidarité populaire WB

Carta Academica

Collectif Kahina

Communistes de Wallonie-Bruxelles

Les Dodos

Entre-murs, Entre-mondes

Ernest Mandel Fonds

Extinction Rebellion Mons/Borinage

Formation Léon Lesoil asbl

Le George asbl

Groupe Ici et Maintenant de la Fédération Anarchiste

Groupe montois de Soutien aux Sans-Papiers

La coalition Faire Front

La Coalition KAYA

La Santé en Lutte / De Zorg in Actie

Jeunes organisés et combatifs (JOC)

Labo VZW

LEF-FGE

LSP / PSL (Linkse Socialistische Partij / Parti Socialiste de Lutte)

Legal team collective

Local autogéré du Borinage

Marche des Migrant-e-s de la Région du Centre

METAL (Mouvement des Etudiantes Travailleureuses des Arts en Lutte)

Mons se bouge pour le climat

Mouvement Demain

Le Mouvement politique des objecteurs de croissance (mpOC)

Les NouvELLES Antigone

Obspol

POUR

Le RJF (Réseau pour la justice fiscale)

Quinoa asbl

Rencontre des Continents asbl

Révolution / Vonk

SAP – Antikapitalisten / Gauche anticapitaliste

Sororidad sin fronteras

Stand Up tegen racisme en fascisme

Union Syndicale Étudiante (USE)

Vrede VZW

Individuele ondertekenaars:

Mateo Alaluf, socioloog

Serge Alvarez-Fernandez, vakbondsafgevaardigde ACV-Transcom Post Bruxelles

Anne-Marie Andrusyszyn, directrice CEPAG

Fernando Antenucci, gepensioneerde, oud-afgevaardigde ABVV Sonaca

France Arets, actief in de steun aan mensen zonder papieren en vakbondsmilitante bij het ABVV

David Baele, secretaris Algemene Centrale ABVV Oost-Vlaanderen

Aurore Belot

Gilles Blondiau, onderwijzer, afgevaardigde ACOD

Francine Bolle, historicus, ULB

Jalil Bourhidane permanente CNE Commerce

Anne-Sophie Bouvy, assistente Faculteit Rechten en criminologie, Centre de Recherche sur l’Etat et la Constitution, UCLouvain

Didier Brissa, vormingswerker Education Populaire

Anaïs Carton

Bastien Castiaux, economist en antikapitalistisch militant

Céline Caudron, afgevaardigde CNE en feministische militante

César Chantraine, CADTM Belgique

Roxanne Chinikar, feministe

Marijke Colle, ecofeministe, SAP-Antikapitalisten

Dirk Cosyns

Quentin Courtois, Permanent jeune FGTB Verviers

Esméralda Cue, gepensioneerde, oud-afgevaardigde Polypal MWB-FGTB

Kristel Cuvelier

Anatole Damien, lid van het George Collectif

Simon Darimont, nationaal secretaris Jeunes FGTB

Gregory Dascotte, vakbondssecretaris MWB-FGTB -Brussel

Filip De Bodt, gemeenteraadslid Herzele

Ludo De Brabander, woordvoerder Vrede VZW

Rik De Coninck

Anne-Marie Delsaut, vormingswerker MWB-FGTB

Christophe De Mos, voorzitter van de Ligue des Droits Humains, afdeling Namur

Ida Dequeecker, feministe

Lucie Derauw, sociaal werkster

Bruno De Wit, vakbondsafgevaardigde BBTK-Mechelen Social profit

Josy Dubié, ere-senator

Aurélien Dubray, militant

Bernard Duterme, directeur van het CETRI

Evie Embrechts, schrijfster

André Engelen, oud-afgevaardigde Métallos FGTB

Olivier Fagel

Fernand Fyon, gepensioneerde, oud-afgevaardigde ABVV Clabecq

Corinne Gobin, politiek wetenschapster, ULB

Marc Goblet, voor het recht om te manifesteren

Jeanine Godtbil, gepensioneerde, oud-afgevaardigde MWB- FGTB

Vincent Godderis

Luk Groffy

Martin Guerard, lid van de JOC

Natalia Hirtz, onderzoekster bij Gresea ASBL

Denis Horman, militant Gauche anticapitaliste / SAP – Antikapitalisten

Claire Houart, psychologe, psychotherapeute

François Houart, acteur

Winfried Huba

Eva M. Jiménez Lamas, antiracistische feministe

Gery Jacquet, vorming MWB-FGTB

Amaury Jonkers

Hafid Kaddouri, activist, Weerwerk

Ufuk Karaoglan, militant antiraciste

Sidi Katumwa, animator CEPAG

Freja Korsbaek, militant Gauche anticapitaliste

Orhan Kilic, actief bij NavBel

Slahedinne Lachaal, gepensioneerde, oud-afgevaardigde MWB-FGTB

Marc Lancharro Rodriguez vakbondsvrijgestelde ACOD-LRB CHU Saint Pierre et Bordet

Romane Leidinger, lerares

Hugues Le Paige, journalist en filmmaker

Arnaud Levêque, federaal secretaris Algemene Centrale ABVV

Jean-François Libotte, syndicaliste

Isabelle Loodts, journaliste en filmmaakster

Renaud Maes, professor Université Saint-Louis/ULB, hoofdredacteur van La Revue nouvelle

Maravelaki Afroditi

Freddy Mathieu, oud-gewestelijk secretaris van de FGTB Mons-Borinage

Mariam Mathieu

Jacinthe Mazzocchetti, professor UCLouvain

Herman Michiel, actief in Ander Europa

Christine Pagnoulle, chargé de cours honoraire à l’Université de Liège

Jules Pirlot,  historicus

Brigitte Ponet, militante CADTM

Hamel Puissant, vormingswerker, vakbondsafgevaardigde SETCA-NM

Jean-François Ramquet, interprofessioneel gewestelijk secretaris, FGTB Liège-Huy-Waremme

Milady Renoir, dichteres, solidair met de strijd van de Mensen Zonder Papieren

Daniel Richard, gewestelijk secretaris FGTB Verviers

Oliver Rittweger De Moor, afgevaardigde CSC

Milan Rivié, lid van CADTM

Florence Ronveaux, vormingswerkster

Joelle Sambi Nzeba – actrice, dichteres & feministische lesbienne

Bernadette Schaeck, activiste in solidariteit met vluchtelingen en mensen zonder papieren

Angela Sciacchitano, coördinatrice van Cellule de lutte contre les discriminations (CLCD) CEPAG

Clara Seynaeve

Johan Seynaeve

Gaspard Sicx

Michel Staszewski, gepensioneerd onderwijzer

Isabelle Stengers, filosoof, ULB

Daniel Tanuro, ecosocialistisch auteur, lid van SAP – Antikapitalisten / Gauche anticapitaliste

Agnès Titaux, retraitée

Eric Toussaint, doctor in de politieke wetenschappen aan de universiteiten van Luik en van Paris 8 en woordvoerder van CADTM

Jacqueline Trouillez, gepensioneerde

Julien Truddaïu, solidaire burger

Leo Tubbax, Nucléaire Stop Kernenergie

Miguel Urban, Europees parlementslid van Anticapitalistas (Spaanse Staat)

Flor Vandekerckhove, blogger, dichter

Isabelle Vandenberghe, burger

Goto Van Kern, militant van de JAC (Jeunes Anticapitalistes)

Christine Vanden Daelen, vrijgestelde CADTM, feministische militante

Bart Vandersteene, woordvoerder LSP / PSL

Laurette Vankeerberghen, actrice en burger

Herman Van Laer

Jean-Claude Vannieuwenhuyze, vicevoorzitter seniorencomité ACV Brussel

Sixtine van Outryve, juriste

Peter Veltmans, vakbondsafgevaardigde ACOD bij FOD Financiën

Raf Verbeke, grondrechtenactivist

Steven Vermeulen

Grégoire Wallenborn

Dominique Waroquiez, gepensioneerde

Elisabeth Wendelen, gepensioneerde

Thomas Weyts, SAP-Antikapitalisten, Stand Up tegen racisme en fascisme

Irene Zeilinger, feministe