Van Maisières tot Cheratte circuleert momenteel een verschrikkelijke plaag op de Waalse autowegen, als een virus. In afwachting van een mooie voornaam zoals aan een orkaan wordt gegeven, noemen de experten het voorlopig ‘kwaadwillige belemmering van het verkeer’.

De plaag werd voor de eerste keer gesignaleerd op een brug in Cheratte vijf jaar geleden. De ‘kwaadwillige belemmering zou kunnen verspreid zijn door een horde virulente vakbondsmilitanten die reeds waren geïnfecteerd (met Carapils, hun lage koopkracht verhinderde hen Corona te drinken) die systematisch weigeren zich aan te passen aan de noodzakelijke modernisering van onze samenlevingen. Ze houden niet op naar alle kanten uit te halen; over de aantasting van de sociale verworvenheden, de afbraak van de gezondheidszorg, de verspreiding van de bestaansonzekerheid, de vernietiging van banen en de afbraak van de lonen, zijn hun strijdkreten. Maar welk virus zet hen aan om op kruistocht te trekken tegen het vrij ondernemerschap en de natuurlijke wetten van de markt?

En zie, twee jaar na deze eerste waarschuwing duikt de onrustwekkende ziekte opnieuw op in Maisières. Deze keer komt de kleine Mawda om. Lange tijd deed een kwaadwillig gerucht de ronde, verspreid door opgewonden uiterst linksen, die beweerden dat het meisje het ongelukkige slachtoffer werd van een politiekogel, ontsnapt uit de loop van een revolver van een dienaar van de staat die het kind toevallig kruiste op dezelfde autosnelweg.

Dankzij het proces dat op dit moment plaats vindt in Mons, weten we nu dat daar niks van aan was. De echte verantwoordelijken zijn eindelijk geïdentificeerd: het gaat om de chauffeur en de bijzitter van het voertuig waarin het kindje en haar ouders zich bevonden. Ook zij waren besmet met ‘kwaadwillige belemmering van het verkeer’. Meer nog, alle passagiers van het voertuig waren reeds aangestoken met de bekende kwaal ‘oorlogsvluchtelingen in illegale toestand op het territorium van ons mooie kleine vaderland’.

Hoe en waarom werden de leden van deze familie slachtoffer van deze twee individuen? Het onderzoek maakt vooruitgang… De verdachten zijn al verzwakt door hun onbegrijpelijke uitspraken en worden nu verward door de analyses van specialisten: een pakje gesmokkelde Engelse sigaretten die in het voertuig werden gevonden zou als drager van de besmetting hebben gediend.

Een doorslaggevende horde in de nationale strijd tegen de pandemie van de ‘kwaadwillige belemmering’ werd gisteren eindelijk genomen in de rechtbank van Mons. Vanaf heden zullen de hoogste autoriteiten van het land niet meer aarzelen een schoktherapie toe te passen die haar doeltreffendheid reeds heeft bewezen, het Medusa-plan. Extra middelen zullen worden ingezet tijdens grote operaties teneinde de krachten van het kwaad die alarmistische geruchten verspreiden en onze waakzaamheid doen verslappen, te identificeren en onschadelijk te maken.

Oef! België kan rustig ademhalen, de Eindejaarsfeesten zullen ons deze kwade momenten snel doen vergeten!

Lees ook deze opinie van Bertand Henne eens…