George Floyd, wiens moord door een blanke politieman de aanleiding vormde voor wekenlang nationaal protest tegen politiebrutaliteit en racisme, werd op 9 juni in zijn thuisstad Houston begraven. Nog steeds vinden demonstraties plaats in velerlei vormen, van meetings en marsen tot autocaravanen en protestparades van honderden fietsers. Lokale besturen hebben intussen de politie die eerdere demonstraties zo gewelddadig aanpakte, enigszins aan banden gelegd. In Seattle hebben plaatselijke radicale activisten en bewoners de buurt van Capitol Hill tot een autonome zone verklaard, nadat de burgemeester het plaatselijke politiekantoor had gesloten en de politie uit de wijk had gehaald, Sommigen maken de vergelijking met de Commune van Parijs van 1871…

Peilingen tonen aan dat 80 percent van de Amerikaanse bevolking de protesten steunt, Die vonden intussen plaats in 700 steden in alle 50 staten en dwongen in ongeveer elke institutie, van openbare diensten tot private bedrijven, een nationaal debat af over racisme.

Het ganse land is betrokken in discussies over de rol van de politie en over het inzetten van de Nationale Garde in het gewelddadig neerslaan van de demonstraties, maar ook over het gebruiken door Trump van de Garde om vreedzame actievoerders aan te vallen bij het Witte Huis en zijn dreigement het leger in te zetten om de beweging te verpletteren. Zowel de Minister van Defensie als de hoogste Amerikaanse generaal braken met Trump rond deze kwestie. Ook heel wat gepensioneerde hoge officieren spraken zich uit tegen Trumps dreigement om het leger in te zetten. Politieke leiders, voornamelijk Democraten, maar ook een aantal Republikeinen, bekritiseerden Trumps dictatoriale opstelling.

Er is ook een meer fundamentele discussie rond eisen om de uitgaven voor politie af te schaffen (defund the police). De eis om de uitgaven voor politie te schrappen komt vanuit de linkerzijde waar de oproep voor het schrappen van de uitgaven, het ontwapenen van de politie en het afschaffen van politie en gevangenissen leeft. Maar waar een meerderheid van de gemeenteraad van Minneapolis nu zegt dat ze haar huidige politiemacht zal afschaffen en een nieuwe openbare veiligheidsorganisatie zal opzetten, wordt de slogan ‘defund’ elders door de meeste politici, de pers en velen in de beweging geinterpreteerd als besparingen in het budget voor de politie en het herbestemmen van fondsen voor programma’s rond geestelijke gezondheid, drugverslaving en andere sociale diensten. De Democratic Socialists of America lanceerden een nationale campagne voor de afschaffing van uitgaven voor politie. En in het Congres heeft de Democratische Partij wetgeving voorgesteld voor een hervorming van de politie.

Ook de rol van de politievakbonden die agenten verdedigen die beschuldigd worden van racistisch gedrag en gewelddaden staat ter discussie. De politievakbonden, waarvan er heel wat Trump steunen, nemen ook dikwijls conservatieve, rechtse standpunten in rond strafrechtelijke kwesties, zo zijn ze tegen vroegtijdige vrijlating. Een deel van de linkerzijde pleit er voor dat de AFL-CIO, het nationale vakverbond, de politiebonden uitsluit, maar de AFl-CIO pleit voor hun hervorming.

Ook andere instellingen zijn begonnen stappen te zetten rond racisme. NASCAR, het bedrijf dat de erg populaire autoraces organiseert, en waar zowat alle racers en 80 percent van de fans blanken zijn, besliste de vlag van de Confederatie, de zuidelijke slavernij-staten in de Burgeroorlog, te bannen, die dikwijls door racers en fans werd gebruikt. Topgeneraals van het leger toonden zich dan weer bereid tien militaire basissen in het Zuiden die nu de namen van Geconfedereerde generaals dragen een nieuwe naam te geven. Er is ook een hernieuwd debat over het verwijderen van standbeelden van generaals van de slavenstaten, waarvan er zowel in Zuidelijke staten als in het nationale Capitool te vinden zijn.

Intussen, terwijl de economie nationaal wordt heropend, piekt het coronavirus opnieuw in de zuidelijke Sunbelt van Florida tot Arizona. 22 van de 50 staten kennen een toename van het aantal gevallen. Meer dan 40 miljoen mensen zijn nog steeds werkloos. Trump wil intussen zijn verkiezingscampagne heropstarten met massa-meetings, waarbij hij de volksgezondheid nog verder op het spel zal zetten. Op dit moment steunt slechts 38 percent van de kiezers Trumps beleid, 57 percent spreekt zich uit tegen hem. De president ligt momenteel 10 percent achter op Joseph Biden, de kandidaat van de Democratische Partij. Op dit moment ziet het er dan ook naar uit dat Trump een nederlaag zal leiden.

Dan La Botz is lid van Solidarity en DSA en redacteur van New Politics.