Komende weken vinden verschillende belangrijke manifestaties plaats voor een ander, humaan, asiel- en migratiebeleid. Met de SAP roepen we iedereen op massaal deel te nemen aan deze acties.

Voor de mensen zonder papieren, ’transmigranten’ en andere vluchtelingen betekent het beleid van Maggie De Block geenszins een breuk met dat van haar voorganger. Gezinnen met kinderen mogen, na een uitspraak van de Raad van State, gelukkig niet meer worden ondergebracht in het gesloten centrum 127bis (1)Omwille van de schade die de kinderen door de geluidsoverlast van de luchthaven kunnen oplopen, maar opsluitingen in gesloten centra en gedwongen uitwijzingen blijven dagelijkse kost. De vele tienduizenden mensen zonder papieren overleven nog steeds in een quasi volledig rechteloze situatie. Bij de politieke partijen, zelfs de ‘linkse’, vinden hun eisen en verzuchtingen veel te weinig gehoor.

Om een humaan asiel- en migratiebeleid af te dwingen, blijft brede mobilisatie, met respect voor de zelforganisatie van mensen zonder papieren en migranten en hun eigen eisen, dan ook meer dan nodig. Voor en na de verkiezingen van 26 mei.

Zondag 28-4: nationale manifestatie voor regularisatie van mensen zonder wettig verblijf

We eisen een regering die de verblijfssituatie van mensen zonder wettig verblijf regulariseert

De Belgische coördinatie van mensen zonder papieren zal de rechten van mensen zonder papieren eisen, opdat zij hun waardigheid kunnen herwinnen na alles verloren te hebben. Ze zal de vraag van onmiddellijke regularisatie van mensen zonder papieren op tafel leggen, en dit bij alle toekomstige verkiezingsdebatten.

De Belgische coördinatie van mensen zonder papieren roept alle mensen zonder papieren op die in de schaduw leven en al de medestanders om aandacht te vragen voor onze situatie en om zo veel mogelijk burgers te mobiliseren om de plechtige verbintenissen van de politieke partijen te eisen met betrekking tot de integratie van alle mensen zonder papieren in de Belgische rechtstaat.

Integratie door:

1) de regularisatie van mensen zonder papieren
2) de sluiting van de gesloten centra
3) vrijheid van beweging
4) stoppen met uitzettingen
5) stoppen met criminalisering van mensen zonder papieren
6) respect voor de grondrechten, toegang tot medische zorgen en onderwijs
7) respect en toepassing van de rechten van het kind

De manifestatie start om 14u, aan het Noordstation in Brussel.

Zaterdag 4-5: Steenrock

Op 4 mei vindt de negende editie van Steenrock, manifestival tegen de gesloten centra voor vreemdelingen, plaats. Nu muren zich vermenigvuldigen, men steeds meer vreemdelingen het land uitzet, nu het xenofoob geweld stijgt en men meer en meer vrijheidsberovende wetten uitschrijft en de solidariteit onderdrukt, is het dringend om zich tegen deze maatregelen op te staan.

De tijd is gekomen om met een burgerlijk en militant verzet te protesteren tegen dit beleid en tegen hen die het in werking stellen. Ook dit jaar en misschien meer dan ooit willen we ons verzet en onze afwijzing van dit onmenselijke, gewelddadige en discriminerende migratiebeleid uitschreeuwen. We eisen de sluiting van de gesloten centra voor vreemdelingen, deze plaatsen van onrecht en juridische en morele aberratie.
We verwachten jullie talrijk voor centrum 127bis in Steenokkerzeel, vlak bij de luchthaven van Zaventem, voor deze namiddag van solidariteit en protest door muziek!

Op het programma:

– Gratis concerten van Chibida, Gustav Brass Band, La Malanga, Joy Slam, G.O.D.C. (Grupo Origens da Capoeira)
– Tussenkomsten van activisten, militanten en ex-gevangenen
– Zeefdrukatelier door ADES, schmink en activiteiten voor kinderen, schrijfatelier met de PAC
– Infostanden
– Drank en eten aan kleine prijzen

Wanneer: zaterdag 4 mei van 14 uur tot 18 uur ( afspraak om 13u30 voor het station van Nossegem voor een mars tot aan het gesloten centrum).

Waar: Voor het gesloten asielcentrum 127bis in Steenokkerzeel.

Hoe te bereiken: Met de trein, bus, fiets, wagen of te voet. Alle info kan je vinden op de websitevan Steenrock.

Organisatie: CRER, Bruxelles-Laïque, SCI-Projets Internationaux, het collectief Niemand is Illegaal, Solidair Gent en PAC – Présence et Action Culturelles.

Van Gent en Sint-Niklaas naar Steenrock

Vanuit Gent organiseert Solidair Gent een bus naar Steenrock. Je kan alle info hier vinden. Vertrek om 11u30, busparking Gent Dampoort. Vooraf inschrijven graag (ten laatste op 2 mei) per mail naar solidairingent@gmail.com. Vergeet niet mee te delen met hoeveel personen je komt.

Vanuit Sint-Niklaas legt VLOS (Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas) een bus in. Vertrek om 11u45,  terug om 19u00, VLOSbazar, Aerschotstraat 37 Sint Niklaas. Gratis afgesloten parking. Inschrijven graag via info@vlos.be.

Voetnoten

Voetnoten
1 Omwille van de schade die de kinderen door de geluidsoverlast van de luchthaven kunnen oplopen