Meer dan 400 Oekraïense progressieve activisten, artiesten, wetenschappers,  vakbondsmilitanten en gewone burgers ondertekenden een solidariteitsverklaring met het Palestijnse volk. We publiceren hieronder deze opmerkelijke oproep.

De volledige lijst van ondertekenaars van deze verklaring en de tekst in verschillende talen kan je vinden op Commons. De tekst kan daar ook ondertekend worden (door alle Oekraïense mensen die dat wensen).

Oekraïense solidariteitsverklaring met het Palestijnse volk

Wij, Oekraïense onderzoekers, kunstenaars, politieke- en arbeidsactivisten, leden van het maatschappelijk middenveld zijn solidair met het volk van Palestina dat al 75 jaar onderworpen is en zich verzet tegen de Israëlische militaire bezetting, segregatie, koloniaal geweldetnische zuiveringlandonteigening en apartheid.

We schrijven deze brief van mens tot mens. Het dominante discours op regeringsniveau en zelfs onder solidariteitsgroepen die de strijd van Oekraïners en Palestijnen steunen, creëert vaak verdeeldheid. Met deze brief verwerpen we deze verdeeldheid en bevestigen we onze solidariteit met iedereen die onderdrukt wordt en strijdt voor vrijheid.

Als activisten die zich inzetten voor vrijheid, mensenrechten, democratie en sociale rechtvaardigheid, en terwijl we machtsverschillen volledig erkennen, veroordelen we met klem aanvallen op de burgerbevolking ‒ of het nu gaat om Israëli’s die worden aangevallen door Hamas of Palestijnen die worden aangevallen door de Israëlische bezettingstroepen en gewapende kolonistenbendes. Het opzettelijk aanvallen van burgers is een oorlogsmisdaad. Toch is dat geen rechtvaardiging voor de collectieve bestraffing van Palestijnse mensen, het vereenzelvigen van alle inwoners van Gaza met Hamas en het ongedifferentieerde gebruik van de term ’terrorisme’ toegepast op het hele Palestijnse verzet. En het is ook geen rechtvaardiging voor de voortzetting van de bezetting. In navolging van meerdere VN-resoluties weten we dat er geen duurzame vrede zal zijn zonder gerechtigheid voor het Palestijnse volk.

Op 7 oktober waren we getuige van het geweld van Hamas tegen burgers in Israël, een gebeurtenis die nu door veel mensen wordt aangegrepen om het Palestijnse verzet te demoniseren en te ontmenselijken. Hamas, een reactionaire islamistische organisatie, moet worden gezien in een bredere historische context en decennia van Israël dat Palestijns land binnendrong, lang voordat die organisatie eind jaren tachtig ontstond.

Tijdens de Nakba (‘catastrofe’) van 1948 werden meer dan 700.000 Palestijnen op brute wijze uit hun huizen verdreven, waarbij hele dorpen werden uitgemoord en vernietigd. Sinds zijn oprichting is Israël nooit gestopt met zijn koloniale expansie. De Palestijnen werden in ballingschap gedreven, versnipperd en onder verschillende regimes bestuurd. Sommigen van hen zijn Israëlische burgers die het slachtoffer zijn van structurele discriminatie en racisme. De bewoners van de bezette Westelijke Jordaanoever zijn onderworpen aan apartheid onder decennialange militaire controle van Israël. De inwoners van de Gazastrook lijden sinds 2006 onder de door Israël opgelegde blokkade, die het verkeer van mensen en goederen beperkt, met toenemende armoede en ontbering tot gevolg.

Sinds 7 oktober en op het moment van schrijven [2 november] staat het dodental in de Gazastrook op meer dan 8.500 mensen. Meer dan 62 procent van de dodelijke slachtoffers zijn vrouwen en kinderen, terwijl meer dan 21.048 mensen gewond zijn geraakt. De afgelopen dagen heeft Israël scholen, woonwijken, de Grieks-orthodoxe kerk en verschillende ziekenhuizen gebombardeerd. Israël heeft ook alle water-, elektriciteits- en brandstoftoevoer in de Gazastrook afgesneden. Er is een ernstig tekort aan voedsel en medicijnen, waardoor de gezondheidszorg volledig is ingestort.

Het merendeel van de Westerse en Israëlische media rechtvaardigt de doden als slechts bijkomende schade in de strijd tegen Hamas, maar zwijgt als het gaat om Palestijnse burgers die het doelwit zijn en gedood worden op de bezette Westelijke Jordaanoever. Alleen al sinds het begin van 2023, en vóór 7 oktober, had het dodental aan Palestijnse zijde al 227 bereikt. Sinds 7 oktober zijn 121 Palestijnse burgers gedood op de bezette Westelijke Jordaanoever. Meer dan 10.000 Palestijnse politieke gevangenen worden momenteel vastgehouden in Israëlische gevangenissen. Duurzame vrede en gerechtigheid zijn alleen mogelijk met het einde van de voortdurende bezetting. Palestijnen hebben het recht op zelfbeschikking en verzet tegen de Israëlische bezetting, net zoals Oekraïners het recht hebben om zich te verzetten tegen de Russische invasie.

Onze solidariteit komt voort uit woede over het onrecht en uit de diepe pijn van de verwoestende gevolgen van de bezetting, de beschieting van de civiele infrastructuur en de humanitaire blokkade die we in ons eigen land hebben ervaren. Delen van Oekraïne zijn sinds 2014 bezet en de internationale gemeenschap slaagde er toen niet in om de Russische agressie te stoppen en negeerde de imperiale en koloniale aard van het gewapende geweld, dat vervolgens escaleerde op 24 februari 2022. Burgers in Oekraïne worden dagelijks beschoten, in hun huizen, in ziekenhuizen, bij bushaltes, in de rij voor brood. Als gevolg van de Russische bezetting leven duizenden mensen in Oekraïne zonder toegang tot water, elektriciteit of verwarming, en het zijn de meest kwetsbare groepen die het meest getroffen worden door de vernietiging van kritieke infrastructuur. Tijdens de maandenlange belegering en zware bombardementen op Mariupol was er geen humanitaire corridor.

Als we kijken naar de Israëlische aanvallen op de civiele infrastructuur in Gaza, resoneren de Israëlische humanitaire blokkade en bezetting van land bijzonder pijnlijk bij ons. Vanaf deze plek van pijn, ervaring en solidariteit roepen we onze Oekraïense medeburgers wereldwijd en alle mensen op om hun stem te verheffen ter ondersteuning van het Palestijnse volk en de voortdurende Israëlische massale etnische zuivering te veroordelen.

We verwerpen de verklaringen van de Oekraïense regering die onvoorwaardelijke steun betuigen aan de militaire acties van Israël en we beschouwen de oproepen van het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken om burgerslachtoffers te voorkomen als laattijdig en ontoereikend. Dat standpunt is een terugtrekkende beweging ten opzichte van de steun voor Palestijnse rechten en de veroordeling van de Israëlische bezetting, die Oekraïne al tientallen jaren volgt, inclusief stemmen in de VN. We zijn ons bewust van de pragmatische geopolitieke redenering achter de beslissing van Oekraïne om de westerse bondgenoten, van wie we afhankelijk zijn voor onze overleving, na te volgen. We zien de huidige steun aan Israël en het verwerpen van het Palestijnse recht op zelfbeschikking als tegenstrijdig met de eigen toewijding van Oekraïne aan de mensenrechten en de strijd voor ons land en onze vrijheid. Wij Oekraïners zouden niet solidair moeten zijn met de onderdrukkers, maar met degenen die de onderdrukking ervaren en zich ertegen verzetten.

We maken ernstig bezwaar tegen het feit dat sommige politici Westerse militaire hulp aan Oekraïne en Israël op één lijn stellen. Oekraïne bezet geen gebieden van andere mensen, maar vecht tegen de Russische bezetting en daarom dient internationale hulp een rechtvaardige zaak en de bescherming van het internationaal recht. Israël heeft Palestijnse en Syrische gebieden bezet en geannexeerd en westerse hulp aan Israël bevestigt een onrechtvaardige orde en toont aan dat er met twee maten wordt gemeten met betrekking tot het internationaal recht.

We verzetten ons tegen de nieuwe golf van islamofobie, zoals de brute moord op een Palestijnse Amerikaanse 6-jarige en de aanval op zijn familie in Illinois in de VS en het gelijkstellen van elke kritiek op Israël met antisemitisme. Tegelijkertijd zijn we er ook tegen om alle Joodse mensen over de hele wereld verantwoordelijk te stellen voor de politiek van de staat Israël en veroordelen we antisemitisch geweld, zoals de aanval van de menigte op het vliegtuig in Dagestan, Rusland. We verwerpen ook de heropleving van de ‘oorlog tegen terreur’-retoriek die door de VS en de EU wordt gebruikt om oorlogsmisdaden en schendingen van het internationaal recht te rechtvaardigen. Die retoriek heeft het internationale veiligheidssysteem ondermijnd, talloze doden veroorzaakt en is geleend door andere staten, waaronder Rusland voor de oorlog in Tsjetsjenië en China voor de genocide op de Oeigoeren. Nu gebruikt Israël het om etnische zuiveringen uit te voeren.

Oproep tot actie

– We dringen aan op de uitvoering van de oproep tot een staakt-het-vuren, zoals voorgesteld in de resolutie van de Algemene Vergadering van de VN.

– We roepen de Israëlische regering op om onmiddellijk te stoppen met aanvallen op burgers en humanitaire hulp te verlenen; we dringen aan op een onmiddellijke en onbepaalde opheffing van het beleg van Gaza en een dringende hulpoperatie om de civiele infrastructuur te herstellen. We roepen de Israëlische regering ook op om een einde te maken aan de bezetting en het recht van Palestijnse ontheemden om terug te keren naar hun land te erkennen.

– We roepen de Oekraïense regering op om het gebruik van door de staat gesanctioneerde terreur en de humanitaire blokkade tegen de burgerbevolking van Gaza te veroordelen en het recht van het Palestijnse volk op zelfbeschikking opnieuw te bevestigen. We roepen de Oekraïense regering ook op om opzettelijke aanvallen op Palestijnen op de bezette Westelijke Jordaanoever te veroordelen.

– We roepen de internationale media op om Palestijnen en Oekraïners niet langer tegen elkaar op te zetten, waarbij hiërarchieën van lijden racistische retoriek in stand houden en degenen die worden aangevallen ontmenselijken.

We hebben gezien hoe de wereld zich heeft verenigd in solidariteit met het Oekraïense volk en we roepen iedereen op hetzelfde te doen voor het volk van Palestina.

Nederlandse vertaling: redactie Grenzeloos.