Na de oppositie het zwijgen opgelegd te hebben, eist Daniel Ortega de overwinning op voor een vierde opeenvolgende termijn.

Met zeven presidentskandidaten van de oppositie die in de maanden voorafgaand aan de verkiezing gevangen werden gehouden en alle overgebleven kandidaten op één na van minuscule partijen die nauw verbonden waren met president Daniel Ortega en zijn Sandinistisch Nationaal Bevrijdingsfront (FSLN), was de uitslag van de Nicaraguaanse presidentsverkiezingen op 7 november een uitgemaakte zaak. De regering verklaarde na het sluiten van de stembussen dat Ortega 75 procent van de stemmen had gehaald en dat 65 procent van de kiezers een stem had uitgebracht. De onafhankelijke organisatie Urnas Abiertas (Open Stembussen) meldde intussen een onthoudingspercentage van ongeveer 80% en wijdverspreide onregelmatigheden in stembureaus in het hele land.

De stemming vond plaats in een klimaat van angst en intimidatie, met een totaal gebrek aan garanties tegen fraude. Ortega voerde van mei tot oktober een golf van repressie uit, waardoor de oppositie op 7 oktober een gezamenlijke verklaring uitgaf waarin werd opgeroepen tot een boycot van de verkiezingen. Enkele tientallen oppositieleden, waaronder presidentskandidaten, leiders van boeren-, arbeiders- en studentenorganisaties, journalisten en milieuactivisten, werden gearresteerd en zonder proces vastgezet, terwijl honderden anderen in ballingschap of ondergronds moesten gaan.

Onder de ballingen bevond zich de gevierde schrijver Sergio Ramirez, die Ortega’s vice-president was tijdens de revolutie in  de jaren 1980. De regering beschuldigde Ramirez van ‘samenzwering om de nationale integriteit te ondermijnen’, maar zijn misdaad was het uitlokken van de woede van het regime door de publicatie van zijn laatste roman, Tongolele No Sabía Bailar, een gefictionaliseerd verslag van de massaprotesten in 2018 die het begin markeerden van de huidige politieke crisis en de ontaarding van het regime in een dictatuur. Het boek werd prompt verboden in het land, waarbij de douaneautoriteiten de opdracht kregen om zendingen te blokkeren in de havens.

De repressie heeft vooral de linkse oppositiepartij Democratische Renovatie Unie (UNAMOS), voorheen de Sandinistische Renovatie Beweging (MRS), gedecimeerd. De MRS werd in 1995 gevormd door voormalige strijdmakkers van Ortega die het FSLN hadden verlaten na hun mislukte pogingen om de partij te democratiseren en degenen die geroyeerd waren omdat ze Ortega’s leiderschap van de partij in twijfel hadden getrokken. Onder de gearresteerde UNAMOS-leiders die tot op heden in beperking worden vastgehouden, bevinden zich de legendarische guerrillacommandanten Dora María Téllez en Hugo Torres, alsmede de vice-minister van Buitenlandse Zaken in de jaren tachtig, Victor Hugo Tinoco en partijvoorzitter Ana Margarita Vigil. Amnesty International veroordeelde dergelijke detenties en incommunicado omstandigheden als ‘gedwongen verdwijning als een strategie van repressie‘.

Als onderdeel van de repressie verbood de regering ook 24 burgerorganisaties en beroepsverenigingen, naast de ongeveer 30 die ze eerder al verboden had, waaronder drie oppositiepartijen. De meeste van deze 24 organisaties waren medische beroepsverenigingen die onder vuur waren komen te liggen wegens kritiek op de manier waarop het regime de covid-19 pandemie had aangepakt, onder meer door te melden dat de regering het aantal besmettingen en sterfgevallen had verzwegen. Vice-president Rosario Murillo beschuldigde artsen van ‘gezondheidsterrorisme’ en van het verspreiden van ‘valse vooruitzichten en nieuws’ over de gevolgen van de besmetting. Tijdens de eerste maanden van de pandemie organiseerde de regering massale openbare manifestaties onder het motto ‘Liefde in tijden van covid‘. Nicaragua heeft, samen met Haïti, de laagste vaccinatiegraad in Latijns-Amerika, met slechts 4,9 procent van de bevolking ingeënt in oktober.

Eind 2020 vaardigden de Sandinisten een reeks wetten uit die de autoriteiten in staat stellen iedereen te criminaliseren die zich uitspreekt tegen de regering. Een van deze wetten is een wet op de cybercriminaliteit, die boetes en gevangenisstraffen mogelijk maakt voor iedereen die in de pers of op sociale media publiceert wat de regering beschouwt als ‘vals nieuws’. Intussen staat een wet inzake ‘haatmisdrijven’ levenslange gevangenisstraffen toe voor iedereen die geacht wordt ‘haatmisdrijven’ te hebben gepleegd, zoals gedefinieerd door de regering. Onder de verschillende overtredingen die door Sandinistische aanklagers werden genoemd voor de recente golf van arrestaties zijn ‘samenzwering om de nationale integriteit te ondermijnen’, ‘ideologische leugenachtigheid’, ‘het eisen, verheerlijken of toejuichen van het opleggen van sancties tegen de Nicaraguaanse staat en zijn burgers’, en ‘het gebruik van internationale fondsen om organisaties, verenigingen en stichtingen op te richten om fondsen te kanaliseren, via projecten of programma’s die te maken hebben met gevoelige kwesties zoals groepen van seksuele diversiteit, de rechten van inheemse gemeenschappen, of via politieke marketing over onderwerpen zoals vrije meningsuiting of democratie’.

Een week vóór de stemming verklaarde Ortega dat zijn vrouw, vice-president Rosario Murillo, voortaan ‘co-president’ van het land is. Hoewel deze bizarre verklaring geen rechtsgrond of grondwettelijke legitimiteit heeft, werd ze algemeen gezien als een manier om haar tot zijn opvolger te benoemen – de 76-jarige Ortega verkeert immers in slechte gezondheid – en als een verdere stap naar de heerschappij van een familiedynastie. De acht kinderen van het regerende echtpaar fungeren reeds als adviseurs van de president en beheren het familie-imperium van particuliere en ogenschijnlijk openbare mediakanalen, investeringsfondsen en familiebedrijven.

Uit een opiniepeiling van CID-Gallup, een onafhankelijke opiniepeiler die sinds 2011 in het land politieke opiniepeilingen uitvoert, bleek half oktober dat 76 procent van de kiezers van mening was dat het land de verkeerde kant op gaat. Uit de peiling bleek dat 19 procent van de kiezers van plan was op Ortega te stemmen, 65 procent verklaarde de voorkeur te geven aan een oppositiekandidaat, en 16 procent bleef onbeslist. Een andere opiniepeiler, M&R, die door de FSLN was ingehuurd, gaf aan dat Ortega bijna 80% van de stemmen zou krijgen. Hoewel alle opiniepeilingen met de nodige voorzichtigheid moeten worden beoordeeld, gezien de methodologische beperkingen van opiniepeilingen die worden uitgevoerd in een situatie van politieke instabiliteit en burgerconflicten, is het opmerkelijk dat de steun voor Ortega is gedaald van 33 procent volgens een CID-Gallup-enquête die in mei van dit jaar werd gehouden, tot 19 procent.

Nu de stemmen zijn uitgebracht, is het onmogelijk om nauwkeurige cijfers over de resultaten te krijgen, aangezien de Sandinisten de Hoge Kiesraad controleren en een bijna absolute controle uitoefenen op de berichtgeving over de resultaten. Bovendien werden onafhankelijke buitenlandse waarnemers geweerd en heeft de dreiging van repressie journalisten en burgerorganisaties ervan weerhouden hun stem te laten horen.

Ortega begint nu aan zijn vierde opeenvolgende ambtstermijn sinds het FSLN in 2007 midden in een economische en politieke crisis opnieuw aan de macht kwam. Nu zijn legitimiteit in de nasleep van de massale opstand van 2018 en zijn gewelddadige repressie in duigen is gevallen, moet het regime meer en meer een beroep doen op directe dwang om de controle te behouden. Nadat de economie van 2018 tot 2020 elk jaar is gekrompen, raamt de Economische Commissie voor Latijns-Amerika van de Verenigde Naties een groei van 2,0 procent voor het lopende jaar en 1,8 procent voor 2022 – niet genoeg voor de economie om te herstellen van de drie jaar durende tuimeling. Naarmate de crisis zich verscherpte, steeg het aantal Nicaraguanen dat probeerde de grens tussen de VS en Mexico over te steken tot een historisch ongekend niveau: dit jaar meer dan 50.000, tegen slechts een paar duizend in 2020. Deze aantallen komen bovenop de 140.000 die sinds 2018 al in ballingschap waren gevlucht, voornamelijk naar Costa Rica.

Internationaal links blijft verdeeld over Nicaragua

Internationaal links blijft verdeeld over de Nicaraguaanse crisis, waarbij sommigen onder hen aanvoeren dat het Ortega-Murillo-regime een voortzetting is van de revolutie van de jaren tachtig en dat de Verenigde Staten hebben geprobeerd om het omver te werpen. Zoals ik in een eerder  artikel heb laten zien, is er echter weinig bewijs voor de bewering dat de massale opstand in 2018 door Washington is geïnitieerd in een poging om een staatsgreep tegen de regering te plegen, of dat de Verenigde Staten sindsdien een destabilisatiecampagne hebben gevoerd met als doel het regime omver te werpen.

De inner circle van Ortega drong na de revolutie van 1980 door tot de elite van het land en lanceerde een nieuwe kapitalistische ontwikkelingsronde vanaf 2007. Tijdens deze periode begon de Sandinistische bourgeoisie haar rijkdom enorm uit te breiden. Vooraanstaande Sandinisten gegroepeerd rond Ortega investeerden zwaar in toerisme, agro-industrie, financiën, import-export, en onderaanneming voor de maquiladoras. Ortega en Murillo propageerden een programma – gekleed in een quasi-links discours van ‘Christelijk, Socialistisch en Solidariteit’ – om een populistische alliantie van meerdere klassen op te bouwen onder de stevige hegemonie van het kapitaal en de Sandinistische staatselites. Dit model verbeterde de materiële omstandigheden totdat de economie in 2015 begon te kelderen. Pas tijdens de massaprotesten van 2018 brak het pact dat Ortega had gesloten tussen de regering en de kapitalistische klasse, georganiseerd in de Hoge Raad van het Particulier Bedrijfsleven (COSEP).

Washington had vanaf het begin graag een meer meegaand regime gehad en de recente gebeurtenissen hebben de lat nog hoger gelegd in de betrekkingen tussen de VS en Nicaragua. Niettemin hebben de opeenvolgende Amerikaanse regeringen zich sinds 2007 geschikt naar de regering Ortega, die nauw samenwerkte met het Amerikaanse Southern Command, de Drug Enforcement Agency en het Amerikaanse immigratiebeleid. Hoewel het Amerikaanse agentschap voor internationale ontwikkeling (USAID) via de National Endowment for Democracy (NED) verscheidene miljoenen dollars heeft verstrekt aan burgerorganisaties van de oppositie, heeft USAID van 2007 tot 2018 ook verscheidene honderden miljoenen dollars rechtstreeks aan de regering van Ortega toegekend.

Aan de vooravond van de stemming in Nicaragua heeft het Amerikaanse Congres de RENACER Act aangenomen, die oproept tot gerichte sancties tegen Nicaraguaanse regeringsfunctionarissen die schuldig zijn bevonden aan mensenrechtenschendingen en corruptie. Ook moet de uitvoerende macht bepalen of Nicaragua uit de Midden-Amerikaanse vrijhandelsovereenkomst moet worden gezet en moet het toezicht op leningen aan Nicaragua door internationale financiële instellingen worden uitgebreid. In 2017 nam de Amerikaanse regering bijna identieke wetgeving aan, de NICA Act, die tot op heden heeft geresulteerd in sancties tegen enkele tientallen topfunctionarissen van de Nicaraguaanse regering, die van invloed zijn op de tegoeden die ze in de Verenigde Staten aanhouden.

Afgezien van deze sancties tegen personen heeft Washington de NICA Act echter niet ten uitvoer gelegd. Het heeft geen handelssancties toegepast en Nicaragua niet belet miljarden dollars aan kredieten te ontvangen van internationale instanties. Van 2017 tot 2021 ontving Nicaragua maar liefst 2,2 miljard dollar aan steun van de Midden-Amerikaanse Bank voor Economische Integratie (BCIE) en in 2020-2021 ontving het enkele honderden miljoenen aan kredieten van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds.

Sommige linkse partijen in de wereld veroordelen oproepen tot sancties tegen Ortega. Toch hebben de Amerikaanse en internationale linkse partijen zich in 1978 en 1979 (zonder succes) in brede kring ingezet om Washington te dwingen sancties op te leggen aan de dictatuur van Somoza en internationale financiering te blokkeren vanwege de grove schendingen van de mensenrechten door het regime. Ook wereldwijd eiste links sancties tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika, probeerde het de Amerikaanse en internationale financiering van de dictatuur van Pinochet te blokkeren en roept het momenteel op tot ‘boycot, desinvestering en sancties’ tegen Israël.

De tegenstanders van het regime Ortega-Murillo aan de basis bevinden zich tussen de hamer van de dictatuur Ortega-Murillo en het aambeeld van de kapitalistische klasse en haar politieke vertegenwoordigers onder de traditionele conservatieve partijen. Rechts – net zo verontrust als Ortega door de uitbarsting van volksprotest van onderop in de opstand van 2018 – probeerde het massale ongenoegen te koppelen aan zijn eigen agenda om de directe politieke macht terug te krijgen en ervoor te zorgen dat er geen bedreiging zou zijn voor haar controle over de Nicaraguaanse economie.

Het was de onderdrukking door de regering van de volksopstand van studenten, arbeiders, feministen en milieuactivisten die de weg vrijmaakte voor de huidige hegemonie van rechts over de anti-Sandinistische oppositie. De massa van de Nicaraguanen – buiten de veilige basis van de Sandinisten van ongeveer 20% van de bevolking – heeft geen enkel enthousiasme getoond voor de traditionele conservatieve partijen en zakenlieden die de oppositie domineren en geen echte politieke vertegenwoordiging hebben. Uit de CID-Gallup opiniepeiling van oktober bleek inderdaad dat 77 procent van de kiezers in het land zich door geen enkele politieke partij vertegenwoordigd voelt.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op NACLA. Nederlandse vertaling; redactie Grenzeloos.