Na het “opkuis”beleid van de regering in het Maximiliaanpark en het terugsturen van vluchtelingen naar Soedan ondanks het risico op marteling, wil de federale regering nu huiszoekingen legaliseren, ook bij burgers die migranten thuis opvangen om te vermijden dat ze buiten moeten slapen. Het gaat hier over een aanval op onze basisrechten maar ook op het formidabel werk van de burgers die vluchtelingen opvangen via het Burgerplatform Steun aan vluchtelingen in het Maximiliaanpark.

De regering probeert mensen te verdelen en criminaliseert mensen die oorlog, repressie, miserie, racisme, seksisme, homofobie, transfobie en de gevolgen van klimaatverandering ontvluchten. Ze presenteren het vervolgens als een terroristische dreiging en een dreiging voor de sociale zekerheid. Terwijl de ‘kostprijs’ van vluchtelingen niet meer bedraagt dan 0,2% van het budget van de sociale zekerheid denken we dat het over niets anders gaat dan de zoveelste poging om nog meer de kloof tussen de verdedigers van een humaan opvangbeleid en de vertegenwoordigers van een gesloten migratiebeleid te vergroten.

13 januari waren we reeds met 8000 op straat om het ontslag van Theo Francken te eisen en de uitwijzing van Soedanese vluchtelingen aan te kaarten (slachtoffer van marteling na hun terugkeer). Op zondag 21 januari, slechts twee dagen na de oproep, waren we met 3000 om een menselijke ketting te vormen om ons te verzetten tegen een grootschalige politie-operatie. De politie heeft de operatie niet doorgevoerd en we hebben getoond dat de mobilisatie van burgers (met of zonder papieren) altijd sterker zal zijn.

Om al deze redenen gaan we nog maar eens onze stem laten horen en manifesteren om onze woede te uiten tegenover het beleid van deze regering die migranten als criminelen behandelt en de basisrechten van iedereen in gevaar brengt.

Afspraak zondag 25 februari om 14u aan Brussel Noord. Laat ons nog talrijker zijn!

Wij eisen:

– Stop de instrumentalisering van het politie-apparaat door de politiek om het verenigingsleven en en sociale en culturele organisaties te treffen. Vrijheid voor Jiyed en Mounir die bij Globe Aroma werden opgepakt;

– Solidariteit is geen misdrijf: nee aan het wetsvoorstel dat huiszoekingen toestaat bij mensen zonder papieren en solidaire burgers;

– Stop de folterdeals met landen als Libië. Stop aan de folterdeals: respect voor artikel 3 van de Europese Conventie voor de Mensenrechten die verbiedt om iemand uit te wijzen naar een staat waar hij of zij het risico loopt om gemarteld te worden. Er moet dus onmiddellijk gestopt worden met het terugsturen van migranten naar landen waar dit risico bestaat, zoals Soedan;

-Men ontvlucht zijn land, familie en dierbaren niet voor het plezier: de oorzaken van gedwongen migratie moeten aangepakt worden en mensen die oorlog, miserie, klimaatverandering en repressie ontvluchten moeten opgevangen en beschermd worden;

-Regularisatie van mensen zonder papieren: gelijke rechten voor iedereen om sociale dumping te voorkomen en steun aan de eisen van de coördinatie van mensen zonder papieren van België;

-Safe passage: de opening van legale en veilige wegen om naar Europa te reizen voor vluchtelingen;

-Ontslag van Francken en het migratiebeleid waar hij voor staat: we zetten geen stap terug!

– Activering van de souvereintiteitsclausule die de tijdelijjke opheffing van het akkoord van Dublin toelaat en het respecteren van de engagementen tot herverstiging van vluchtelingen waartoe Belgie zich heeft verbonden;

– Voor een gastvrije migratiepolitiek die de fundamentele rechten respecteert.

Ondersteunende organisaties (18 februari):

– Burgerplatform Steun aan vluchtelingen / Plateforme Citoyenne de soutien aux réfugiés
– MRAX
– Coordination des sans-papiers de Belgique
– ABVV
– Ligue des Droits de l’Homme
– Jeunes anticapitalistes (JAC)
– Groupe montois de soutien aux sans-papiers
– CODE ROUGE
– Acteurs des temps présents
– Bruxelles Laïque
– Tout Autre Chose
– Hart boven Hard
– CRER
– SAP / Gauche anticapitaliste
– Vriendschap zonder grenzen / Amitiés sans frontières
– CNCD-11.11.11
– Vrede vzw
– Victoria Deluxe
– Riposte.cte
– École en colère
– Indignez-Vous.be
– Occupy Brussels Belgium
– La Marche des Migrants de La Région du Centre
– Maison du Peuple d’Europe
– CIRÉ asbl
– Réseau ADES
– Mouvement ouvrier chretien (MOC)
– Comac
– JOC Bruxelles
– Jeunes FGTB
– Mouvement des Jeunes Socialistes
– Collectif féministe Kahina
– Niemand is illegaal
– Le Monde des Possibles asbl
– UPJB
– Femmes Prévoyantes Socialistes
– Espace Seniors asbl
– Latitude Jeunes asbl
– Solidair Gent
– LEF (Links Ecologisch Forum)
– PAC (Présence et Action Culturelles)
– HDK Belgie/Belgique
– Actief Linkse Studenten/Etudiants de Gauche Actifs
– RWLP (Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté)
– Alternative Libertaire Bruxelles
– CRACPE, Collectif de Résistance Aux Centres Pour Étrangers
– Vluchtelingenwerkgroep Wetteren
– VLOS vzw
– Beweging voor Kinderen Zonder Papieren vzw
– Centre d’Action Laïque de la Province de Liège
– Territoires de la Mémoire
– DiEM25 Belgique
– Laïcité Brabant wallon
– Solidarité 6000 migrant.e.s
– European Observatory for Democracy and Peace. EODP
– Solidaris
– PS
– Ecolo
– Médecins Du Monde Belgique
– DoucheFLUX asbl
– ACV Brussel
– Belgium Kitchen
– PVDA / PTB
– ACV Halle-Vilvoorde-Leuven