Vanmiddag vinden in gans België acties plaats tegen geweld op vrouwen. Met Feminisme Yeah en SAP – Antikapitalisten zullen we er vanzelfsprekend ook zijn. Je kan hieronder alvast ons pamflet lezen. Je kan het ook hier downloaden.

Meer dan ooit actie tegen geweld op vrouwen!

Er zijn vele vormen van geweld op vrouwen: seksistische en seksuele plagerijen, vernederingen, beledigingen, slagen, aanrakingen, verkrachting en femicide.

Deze vormen van geweld vormen een continuüm, ze maken van alle vrouwen mensen in een ondergeschikte positie.

Vaak wordt dat geweld niet erkend, het komt voor in zeer diverse omstandigheden, binnen het gezin, in de vriendenkring, op het werk, in de publieke ruimte…

Het geweld dat zich specifiek richt tegen lesbiennes, biseksuele vrouwen, transgenders, interseks personen en niet-binaire mensen is nauw verbonden met de onderdrukking van alle vrouwen, het wil immers elke identiteit die afwijkt van de hetero-patriarchale norm, vernielen.

Covid-19 versterkt het geweld

Het verbaast ons niet dat het geweld tegen vrouwen en gender minderheden door de Covid-19 epidemie is toegenomen. In lege straten, op internet, maar vooral binnen het gezin zien we meer seksistisch geweld.

Het aantal oproepen bij de hulplijnen voor geweld binnen het gezin is met 70% gestegen. “Blijf in je kot” biedt duidelijk geen veiligheid voor iedereen. Vaak bestaat er geen alternatief wanneer er geen contact is met de buitenwereld. Het wordt nu nog moeilijker voor de slachtoffers om aan de greep van de daders van het geweld te ontsnappen.

Ook heel wat materiële factoren maken het vrouwen moeilijk een partner te verlaten, zeker nu precaire banen met de crisis steeds meer de regel worden. Het banenverlies door de coronacrisis heeft daarboven wereldwijd vrouwen meer en vlugger getroffen. Hoe kan je zonder te beschikken over een eigen inkomen, een gewelddadige partner verlaten?

Schijnoplossingen

Men moedigt vrouwen aan om klacht in te dienen tegen seksistisch geweld. Maar 89% van de klachten wegens familiaal geweld en 96% van de klachten bij verkrachting leiden tot niets. Dat toont dat de huidige maatregelen niet helpen, dat de overheid onverschillig staat ten opzichte van het geweld tegen vrouwen en gender minderheden.

Onze Vivaldi-regering beweert feministisch te zijn, maar voert in het regeringsakkoord niet echt de strijd tegen het geweld op vrouwen. Ze beperkt zich tot de mededeling dat ze de Conventie van Istanboel, ondertekend in 2016, ondersteunt. Maar we staan nog ver van een effectieve toepassing van deze conventie.

Zo worden bepaalde verplichtingen uit het akkoord door België niet in de praktijk doorgevoerd. Betrouwbare federale cijfers over geweld ontbreken en er is geen duidelijk omschreven budget rond dit probleem voorzien.

Binnen het kader van het onmenselijk asiel- en migratiebeleid, spreekt de overheid natuurlijk niet over geweld tegen vrouwen uit de migratie en vrouwen zonder papieren. Gemeenschappen en gewesten troffen wel maatregelen, maar enkel als reactie wanneer het geweld al een feit was. Van preventie om geweld te vermijden is helemaal geen sprake.

Op straat actievoeren

Meer dan ooit moeten we in deze gezondheidscrisis druk blijven uitoefenen op de overheid. Door samen op straat te komen maken we samen onze strijd tegen geweld sterker.

Wij eisen (onder meer):

• De uitvoering van de Conventie van Istanboel, met een beleid dat de onderdrukking en het geweld tegen vrouwen erkent;
• Gratis en goede openbare diensten: gezondheidszorg, kinderopvang, scholen en openbaar vervoer;
• Lonen, sociale uitkeringen en pensioenen die financiële zekerheid voor iedereen waarborgen;
• Opeisen van leegstaande woningen voor vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn van geweld;
• Regularisatie van alle vrouwen zonder papieren met onvoorwaardelijke toegang tot materiële hulp, opleiding, arbeidscontract en medische hulp;
• Een beleid van vorming en preventie in de strijd tegen geweld, waardoor mannen op een verantwoordde manier leren omgaan met relaties en contacten;
• Solidariteit met de vrouwenbeweging wereldwijd!

Doe mee!

Zin om mee te werken met FeMiNiSmE Yeah en SAP – Antikapitalisten?
Mail naar info@sap-rood.org of bel naar 0496/20 76 37. Je bent heel welkom!