De Europese Commissie maakte op 15 februari plannen bekend om de Europese militaire industrie ‘competitiever’ te maken. Ze denkt daarbij aan het laten wegvallen van de btw bij de aankoop van Europees geproduceerde wapensystemen, meer tegemoetkomingen aan kleine en middelgrote ondernemingen in de militaire sector, en maatregelen die de financiering van de sector moeten vergemakkelijken.

Toeval? In oktober 2021 had ASD, een belangrijke lobby van de militaire industrie, haar nood geklaagd dat ze de pineut dreigt te worden van het debat over duurzame financiën (sustainable finance): ‘Defensieactiviteiten worden in toenemende mate gestigmatiseerd als ethisch verwerpelijk en daardoor niet verenigbaar met Milieu-, Sociale en Bestuurscriteria’. Klopt niet, zegt ASD, ‘defensie is een essentiële component van zekerheid, en zekerheid is de voorwaarde voor duurzaamheid.’ ASD werd door de Commissie blijkbaar gehoord, want in de plannen die ze bekendmaakte verzekert de Commissie dat ‘initiatieven over duurzame financiën verenigbaar zullen blijven met de inspanningen van de EU om voldoende toegang van de Europese defensie-industrie tot financiering en investeringen te waarborgen.’

Nog op een andere manier wil de Commissie ‘onze’ militaire industrie steunen. Tot nog toe zijn het de lidstaten die een vergunning moeten geven voor de export van militaire goederen, maar de Commissie nodigt hen uit om de procedure te ‘stroomlijnen’ en op den duur tot ‘convergentie’ te komen – de Commissie bedoelt waarschijnlijk dat ze daar op termijn zelf wil over beslissen. Ze nodigt de lidstaten uit om elkaar niets in de weg te leggen bij de export van Europees geproduceerde militaire goederen aan derde landen.

De Commissieplannen moeten nog goedgekeurd worden door de Raad en het Europees parlement, maar moeilijk zal dat waarschijnlijk niet worden. Ook al deze week keurde het parlement probleemloos een spoedprocedure goed waardoor de Commissie voor 1,2 miljard euro ‘noodhulp’ aan Oekraïne wil verlenen. Commissievoorzitster von der Leyen is zo zeker van de loyauteit van haar parlement dat ze niet thuis gaf voor een parlementaire hoorzitting over de plannen.

Herman Michiel is actief in Ander Europa. Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Ander Europa.