Op 11 juli gingen Cubanen in verschillende steden de straat op om te protesteren tegen het gebrek aan gezondheidszorg en voedsel en om vrijheid te eisen. Hoe moeten socialisten tegenover deze protesten en de Cubaanse regering staan?

Ten eerste hebben internationale socialisten zoals ikzelf, in verschillende organisaties of onafhankelijk, altijd het recht op zelfbeschikking van het Cubaanse volk gesteund. We vinden dat de Verenigde Staten, om een oude slogan te gebruiken, met hun handen van Cuba af moeten blijven.

We hebben ons verzet tegen het Amerikaanse embargo en de uitbreiding daarvan door middel van de Helms-Burton-wet, omdat we erkennen dat de beperking van de handel nadelige gevolgen heeft voor het Cubaanse volk, ook al zijn voedsel en geneesmiddelen over het algemeen niet in het embargo opgenomen.

Ten tweede zijn we gekant tegen elke militaire interventie van de VS in Cuba of tegen elke door de VS gesubsidieerde operatie door andere staten of actoren.

Ten derde steunen we het recht van Amerikanen en Cubanen om vrij naar elkaars land te reizen en zijn we tegen beperkingen op reizen naar Cuba.

Alles samen is dit een anti-imperialistisch standpunt.

Tegelijkertijd steunen we, als internationale socialisten, het recht van het Cubaanse volk op vrije meningsuiting, het recht om bijeen te komen om te protesteren en het recht om te demonstreren over elke kwestie die het maar wil. Zeker, wanneer de gezondheidszorg tekortschiet en er geen voedsel beschikbaar is, steunen we hun recht om eisen te stellen aan hun regering om deze situatie recht te zetten, net zoals we dat in elk ander land zouden kunnen doen.

We steunen ook het recht van de Cubanen om veranderingen in hun regering te eisen. We zijn altijd van mening geweest dat de Cubanen het recht moeten hebben om, indien ze dat wensen, de heersende communistische partij, die nu al meer dan zestig jaar aan de macht is, ter discussie te stellen en nieuwe politieke partijen op te richten. We steunen ook hun recht om onafhankelijke vakbonden naar eigen keuze op te richten, vakbonden die niet door de Communistische Partij en de regering worden gecontroleerd.

Daarom verzetten we ons vandaag tegen de repressie van de demonstraties door de Cubaanse regering. We roepen op tot vrijlating van degenen die gevangen zijn genomen. We veroordelen ook de verklaring van de Cubaanse president Díaz-Canel: ‘het bevel tot de strijd is gegeven: revolutionairen, ga de straat op’, wat een oproep is tot ofwel burgerwachtengeweld ofwel georganiseerde politieke aanvallen op demonstranten.

Internationale socialisten zouden het recht van het Cubaanse volk om te protesteren moeten steunen en zich moeten verzetten tegen de repressie van de Cubaanse regering. We moeten proberen om binnen elke nieuwe beweging de werkelijk democratische en socialistische stromingen die een democratische socialistische samenleving tot stand willen brengen te identificeren, een democratische regering die toezicht houdt op een economie die collectief eigendom is en collectief beheerd wordt.

Als we in Cuba democratische socialisten vinden, moeten we hen steunen en met hen samenwerken. Maar hoe dan ook, zelfs als we op dit moment geen democratische socialisten binnen de beweging kunnen identificeren, steunen we het recht van het volk om zijn stem te laten horen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op NewPolitics. Nederlandse vertaling: redactie Grenzeloos.