Met bijna driehonderd waren we op zondag 11 oktober in Brussel. We klaagden de koehandel aan rond het recht om abortus en het zoveelste uitstel van de stemming over een wetsvoorstel dat de toegang tot zwangerschapsafbreking wil versoepelen. Dat voorstel lijkt door de Vivaldi-coalitie definitief in de ijskast gestopt.

Om hiertegen te protesteren organiseerde Feminisme Yeah! (vrouwengroep van SAP-Antikapitalisten) een bijeenkomst samen met de Nouvelles Antigones, Sororidad sin Fronteras, Furia, en de queer en feministische groep van Extinction Rebellion Belgium.

Vele andere groepen reageerden positief op die nationale oproep: de GACEHPA (Groupe des Centres extra hospitaliers pratiquant l’avortement), het Collecti.e.f 8maars Brussel, Campanje Rosa, de organisatie vrouwen voor 8 maart (Iran-Afganistan), de PVDA. Het Waalse ABVV, ACOD-LRB Brussel en uiteindelijk ook het nationale ABVV steunden het initiatief. Door de steile groei van de corona-epidemie werden ook andere vormen van mobilisatie belangrijk. Online werd o.a. campagne gevoerd door het collecti.e.f 8 maars Antwerpen, foto’s werden geplaatst met de hashtags #BaasInEigenBuik, #BaslesPattes, #AbortoLegalYa, #AbortionRights en de speciaal voor de actie gecreëerde #VivaldiAbortusWaltz.(1) Zie https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=345131020240967&id=112225856864819

Het was zoals steeds een geëngageerde en vrolijke bijeenkomst, en Sororidad Sin Fronteras gaf het startschot met gezang. Hierna volgde de lesbische militante Joëlle Sambi met een voordracht: “Binnen in jou, zuster, rommelt het, groeit het, brandt het”. Verschillende tussenkomsten volgden elkaar op aan de microfoon. Ze brachten de voornaamste punten van de strijd voor vrije en toegankelijke zwangerschapsafbreking naar voor: ons lichaam is geen politiek speelgoed, we eisen het recht om een kind te maken “als we dat willen, met wie we willen en wanneer we het willen”. Er was een historische terugblik op de strijd voor abortus door de vrouwenbeweging en de noodzaak over heel de wereld te blijven vechten zo lang onze rechten bedreigd worden. De eisen van Feminisme Yeah!  kon men lezen in een pamflet “ Blijf van ons lijf!”.(2) Zie https://www.sap-rood.org/blijf-van-ons-lijf/

Voor ons is het duidelijk dat de aanvallen en achteruitgang van deze rechten een stevige internationale solidariteit vragen en sterke lokale strijd. Overal ter wereld zien we allianties tussen uiterst-rechts, anti-keuze lobby’s en godsdienstfundamentalisten die de vrouwen en hun rechten aanvallen.

De organisatrices hebben daarna een kring gevormd, gezongen en slogans geroepen. Op initiatief van de groep Extinction Rebellion werden dan klerenhangers in de cirkel gegooid, die staan symbool voor levensgevaarlijke abortuspraktijken en ook voor onze weigering de aanvallen op onze rechten te slikken. De kleerhangers worden een grote stapel, die ons herinnert aan het politieke schandaal dat we meemaken, hierachter staan immers vrouwen van vlees en bloed.

De traditionele media waren goed aanwezig. Zowel RTBF, Les Grenades (een feministisch medium van de RTBF), RTL, TVI, BelRTL, VRT als Het Laatse Nieuws brachten verslag uit van de actie.

Verschillende journalisten stelden ons dezelfde vraag: “Is het nog mogelijk dat de wet gestemd wordt?” Ons antwoord was elke keer: “De wet MOET er komen, we blijven mobiliseren zolang het nodig is!”

We willen een sterke vrouwenbeweging uitbouwen, die in eenheid opkomt voor het recht op toegankelijke abortus, gratis en gelijk voor iedereen. We willen ook onze andere rechten verdedigen en strijden voor de afschaffing van een systeem van overheersing en onderdrukking. Die strijd en solidariteit moeten we zien in België en over heel de wereld.

Dat zal alleen lukken wanneer we vrouwenbevrijding zien in antikapitalistisch perspectief, want niemand van ons kan vrij zijn in een systeem dat steunt op de uitbuiting van werkende mensen, op racisme, seksisme, op haat tegen LGBTQI mensen.

Daarom namen we ook deel aan de actie van de mensen zonder papieren op het Luxemburgplein in Brussel op 17 oktober, en zullen we op 22 november ook om 12u30 aan het Centraal Station meedoen met de manifestatie tegen geweld op vrouwen (georganiseerd wordt door het collectief Mirabal.(3)Zie https://www.facebook.com/events/1027658927701578/

Een fotoreportage

Foto’s: Dominique Botte, François Dvorak, Alba Izzo