Op zondag 25 november wordt in Brussel opnieuw betoogd tegen geweld op vrouwen. Hieronder kan u de tekst lezen van het pamflet dat Feminisme Yeah, de vrouwengroep van de SAP, op deze manifestatie zal verspreiden.

Geweld tegen vrouwen gaat ons allemaal aan

Geweld tegen vrouwen gaat zowel over seksistische als seksuele pesterijen, vernederingen, beledigingen, slagen, aanrakingen, verkrachtingen en vrouwenmoorden (moord op vrouwen omdat ze vrouwen zijn). Die soorten geweld staan niet los van elkaar, ze willen ons onderwerpen en minderwaardig maken. Ons lichaam en onze verlangens worden koopwaar en dienen louter om mannen te behagen. Voor de meesten onder ons wordt geweld iets banaals, het is overal en altijd aanwezig: in het gezin, onder vriend.inn.en, in seksuele en andere persoonlijke relaties, op school, op het werk, in de openbare ruimte enz. In België heeft één op drie vrouwen al te maken gehad met fysiek of seksueel geweld. Voor één op vier vrouwen was dit geweld afkomstig van een partner of een ex-partner.

Wie heeft er voordeel bij dit systeem?

Geweld zorgt ervoor dat de ongelijkheden in het leven worden in stand gehouden. Dingen waarvan we allemaal zouden moeten kunnen genieten, zoals beslissingen nemen, banden smeden, zich informeren, verzorgen, zich veilig voelen, genoeg eten hebben en een woning. Deze kapitalistische, racistische en patriarchale maatschappij steunt op machtsrelaties. Ze heeft het geweld nodig om de macht van mannen over vrouwen in stand te houden, maar ook de macht van blanken over geracialiseerde mensen en de macht van de landen van het “Noorden” over die van het “Zuiden”. Daarom zijn het de vrouwen en in deze context nog meer de precaire en geracialiseerde vrouwen die het meest met dit geweld te maken hebben.

In een systeem dat gericht is op concurrentie voor winst, worden zowel de planeet als het leven zelf uitgebuit. Land, water, onderwijs, vervoer, het huishouden, alles wordt geprivatiseerd en omgevormd tot koopwaar. En de vrouwen betalen hiervoor de rekening: zijn staan in voor de huishoudelijke taken, de zorg voor de anderen, ze moeten het stellen met lage lonen, verplicht deeltijds werk en werkonzekerheid. Daarom gaat het geweld tegen vrouwen ons allen aan, zowel mannen als vrouwen. Wij willen dat de mannen hun verantwoordelijkheid opnemen en stelling innemen zowel in hun persoonlijke relaties als in het gevecht tegen geweld en tegen het voortbestaan van het systeem!

De genderkwestie werkt verstorend

Het geweld tegen lesbische en biseksuele vrouwen, tegen transpersonen, interseks en niet binaire personen is nauw verbonden met de globale onderdrukking van vrouwen precies omdat dit geweld elke identiteit of verlangen dat van de “norm” afwijkt, wil corrigeren of vernielen omdat het traditionele gezin (mama, papa, kindjes) hierdoor zou worden bedreigd.

Straatprotest!

Men moedigt vrouwen aan om bij geweld, klacht neer te leggen, maar 89 % van de klachten wegens partnergeweld en 96% van de klachten bij verkrachting, leiden niet tot een veroordeling. De teksten en wetten over geweld tegen vrouwen bestaan wel maar ze worden niet gerespecteerd ofwel houden ze geen rekening met de concrete omstandigheden van de vrouwen. Bijvoorbeeld, de bemiddeling en het alternerend hoederecht van de kinderen blijven behouden ook wanneer er bij de scheiding geweld is waardoor de vrouw in gevaar komt. België heeft de Conventie van Istanboel ondertekend, deze conventie van 2016 wil preventief optreden en vechten tegen alle vormen van geweld op vrouwen ook binnen het gezin. Ze bevat verplichtingen die België zou moeten toepassen, maar dat gebeurt weinig: er worden te weinig werkingsmiddelen vrijgemaakt voor bescherming en steun nadat er geweld is gepleegd. Van echt preventief optreden om geweld te vermijden is al helemaal geen sprake. Daarom is ons gezamenlijk protest op straat meer dan nodig!

Van Buenos Aires tot Brussel : Ni una menos!

Overal, van Zuid Amerika over Italië of met #Metoo mobiliseren vrouwen massaal tegen machistisch geweld. In 2017 werd de oproep voor een internationale vrouwenstaking op 8 maart opgevolgd in meer dan vijftig landen. In België werken we aan een nationale feministische staking van vrouwen, transmensen, interseks en niet-binaire mensen. Kom naar de Algemene Vergaderingen ter voorbereiding van 8 maart 2019!

Onze eisen

  • Toepassen van de Conventie van Istanboel, voor een beleid dat rekening houdt met de onderdrukking en het geweld dat vrouwen meemaken
  • Gratis en goede openbare diensten: zorg, crèches, scholen en vervoer
  • Lonen, sociale uitkeringen en pensioenen die een echte financiële zekerheid bieden aan iedereen
  • Regularisatie van alle vrouwen zonder papieren, onvoorwaardelijke toegang tot materiële hulp, opleiding, werkvergunning en medische zorg
  • Een beleid van opvoeding, preventie dat mannen leert verantwoordelijk te zijn in hun relaties, in hun contacten en in de strijd tegen geweld
  • Solidariteit met de vrouwenbeweging in de hele wereld!

Zin om mee te werken met Feminisme Yeah en de SAP? Contacteer ons via info@sap-rood.org of telefonisch: 0496 20 76 37.